ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್

 

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

 

ಕ್ರ. ಸಂ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋಡ್

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ
1
511
ಕೆ‌ಎಲ್ಇ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಮಹಾಲಿಂಗಾಪುರ CE,CS,EC,EE,ME ಬಾಗಲಕೋಟೆ
2
512
ಜೆ ‌ ವಿ ಮಂಡಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ತರೆದಾಳ CE,EE,EC,ME ಬಾಗಲಕೋಟೆ
3
523
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ( ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ), ಇಳಕಲ್ CE,CS,EC,EE,ME ಬಾಗಲಕೋಟೆ
4
550
ವಿಧ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕ್ ಮಂಡಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ CE,EC,ME ಬಾಗಲಕೋಟೆ
5
377
ಎಸ್ ಜೆ ಎಮ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು AT,CE,CS,EC,FT,IS,ME ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ
6
566
ಡಾ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ
7
133
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೆದರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಉಲ್ಲಾಳ್ ರೋಡ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು LT ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
8
305
ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ( ಪಾ),ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು CE, CS, EE, IS, ME, EC ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
9
362
ವಿ‌ ಇ ‌ಟಿ‌ ಬಿ‌ ವಿ‌ ಎಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , 14 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಜೆ ಪಿ ನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CP,CS,EC,FT,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
10
366
ಎಮ್‌ ವಿ‌ ಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
11
365
ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಆರ್ ಟಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು CP,CS,EC ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
12
367
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಜು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ( ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್), ಜೆ ಪಿ ನಗರ ,ಬೆಂಗಳೂರು AT,CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
13
372
ಆರ್ ಜೆ ‌ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, 16ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲ , 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CP,CS,EC,EE,MC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
14
382
ಎಸ್ ಜೆ ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ , ಮೇಡ ಹಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,IS,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
15
388
ಐ ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಪೀಣ್ಯ 3ನೇ ಹಂತ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,IS,MC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
16
390
ನಾಡ್ಗೀರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮಂಜುನಾಥನಗರ , ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು CS,EC,EE,IC,IS,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
17
400
ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಜೆ ಪಿ ನಗರ , 1ನೇ ಹಂತ , ಬೆಂಗಳೂರು AT,CE,CP,CS,EC,EE,IC, IS,MC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
18
401
ಗೌಸಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹೊಸೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು CP,CS,EC,FT ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
19
408
ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮಾರತಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು AN,AT,CS,EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
20
413
ಎಮ್ ‌ ಎನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,IS,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
21
421
ಮಹಮೂದ್ ಶರೀಫ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಯಶವಂತಪುರ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,EC ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
22
430
ಎಸ್ ‌ ಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮಾರತಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
23
434
ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು AN,AR,AT,CE,CP,CS,EC, EE,FT,MC,ME,MN ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
24
435
ಬಿ‌ ಟಿ‌ ಎಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
25
437
ರಾಮನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು AT,CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
26
450
ಆರ್‌ ಇ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು AT,CE,CP,CS,EC,EE,FT,IS,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
27
451
ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CP,CS,EC,IS,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
28
453
ಸಿ‌ ಎಸ್‌ ಐ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಫ್ರೇಜ್ಜರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು CP,CS,EC ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
29
455
ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ , ಜಯನಗರ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
30
461
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಮಳ್ಳತಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,FT.ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
31
465
ಕೆ‌ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ , ರಘುವನಹಳ್ಳಿ , ಬೆಂಗಳೂರು AT,CE,CS,EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
32
467
ವಾಸವಿ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು CP,CS,EC ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
33
469
ಟಿ‌ ಇ ‌ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ದೊಡ್ಡಬಾನಸವಾಡಿ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,IS,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
34
471
ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,IS,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
35
473
ಭುವನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಯಲಹಂಕ , ಬೆಂಗಳೂರು AT,CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
36
476
ಎಮ್‌ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಎಂ ಎಸ್ ಆರ್ ಐ ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,FT,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
37
480
ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ , ಬೆಂಗಳೂರು EC ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
38
482
ಎಸ್ ಸಿ ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು AN,CS,EC,EE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
39
484
ಬಿ‌ ಇ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಜಯನಗರ , 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
40
487
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚಿಮ್ನಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಾವರ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
41
499
ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ , ಭಾರತ್ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು AT,CE,CS,EC,EE,IS,MC, ME,MY ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
42
535
ಪಂಚಶೀಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಿ ಹೆಚ್ ಇ ಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
43
538
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಚಿಕ್ಕಬೆಳ್ಳಂದೂರ್, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
44
544
ಆರ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಆರ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
45
597
ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,ME,EE ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
46
470
ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ (ಸಂಜೆ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಜೆ . ಪಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
47
314
ಪಿ‌ ಇ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹನುಮಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು AT,CS,EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
48
518
ಪಿ‌ ಇ ‌ಎಸ್ (ಸಂಜೆ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹನುಮಂತ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
49
441
ನಾಡ್ಗೀರ್ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ,ಬೆಂಗಳೂರು EE,CS,EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
50
468
ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯಲಹಂಕ , ಬೆಂಗಳೂರು CE,CS,EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
51
339
ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಸಿ ಬಿ ಕೋರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ AR, AT, CE, CS, EC, EE, MC, ME, MY ಬೆಳಗಾವಿ
52
349
ರಾಯಬಾಗ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ರಾಯಬಾಗ CE,EE,EC,ME ಬೆಳಗಾವಿ
53
565
ಅಶೋಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು AT,CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
54
389
ಆರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಎಸ್ ಬಿ ನಗರ , ಬೆಳಗಾವಿ CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಳಗಾವಿ
55
414
ಎಸ್ ಎನ್ ಜೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ನಿಡಸೋಸಿ , ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು AG,AR,AT,CE,CS,EC, IC,ME,MY ಬೆಳಗಾವಿ
56
457
ಕೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ವಸಂತ ರಾವ್ ಪೊತ್ದಾರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ತಿಲಕ್ವಾಡಿ , ಬೆಳಗಾವಿ AR,CE,CS,EC,ME ಬೆಳಗಾವಿ
57
472
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಜಾರಜಿಹೊಳಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗೋಕಾಕ್ CE,CS,EC,EE, ಬೆಳಗಾವಿ
58
500
ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬೈಲಹೊಂಗಲ CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಳಗಾವಿ
59
527
ಎಸ್ ಜಿ ‌ ಇ ‌ ಎಸ್ ಡಾ. ಎನ್ ಎ ಮುಗ್ದಾಮ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಅಂಕಲಿ, ಚಿಕ್ಕೊಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಳಗಾವಿ
60
528
ಬಿ ‌ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ & ಸನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸ್ತವನಿಧಿ ,ನಿಪ್ಪಾಣಿ ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ತಾ) CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಳಗಾವಿ
61
573
ಜೈನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಪಿರನ್ವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ CE,CS,EC,EE,ME ಬೆಳಗಾವಿ
62
446
ಸಂಡೂರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಯಶವಂತನಗರ , ಸಂಡೂರ್ CE,CS,EC,EE,ME ಬಳ್ಳಾರಿ
63
459
ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಳ್ಳಾರಿ CE,CS,EC,EE,ME,MT ಬಳ್ಳಾರಿ
64
506
ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ (ಸಂಜೆ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಳ್ಳಾರಿ   ಬಳ್ಳಾರಿ
65
479
ಹಾನಗಲ್ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬಳ್ಳಾರಿ CE,CS,EC,EE,FT,ME,MT ಬಳ್ಳಾರಿ
66
486
ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ CE,CS,EE,EC,ME ಬಳ್ಳಾರಿ
67
494
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ತೋರಣಗಲ್ಲು ,ಸಂಡೂರ್ (ತಾ ) MT ಬಳ್ಳಾರಿ
68
508
ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹೊಸಪೇಟೆ CE,EC,EE,MC,ME ಬಳ್ಳಾರಿ
69
542
ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಕೂಡ್ಲಿಗಿ CE,EE,ME ಬಳ್ಳಾರಿ
70
396
ನಿಟ್ಟೂರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ನಿಟ್ಟೂರ್ , ಭಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು CE,CS,EC, ಬೀದರ್
71
438
ಹರಳೈಯ್ಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಭಾಲ್ಕಿ CE,CS,EC,ME ಬೀದರ್
72
530
ಎಚ್ ಕೆ ಡಿ ಇ ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ CE,CS,EC,EE,ME ಬೀದರ್
73
596
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ CE, CS, EC, ME ಬೀದರ್
74
329
ಮಲ್ಲಿಕ್ ಸಂದಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ವಿಜಯಪುರ CE,CP,CS,EC,EE,FT,MC,ME ವಿಜಯಪುರ
75
393
ಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ಇ ಎ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ವಿಜಯಪುರ AT,CE,CS,EC,EE,IS,MC,ME ವಿಜಯಪುರ
76
507
ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ನಾಗುರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ವಿಜಯಪುರ CE,CS,EC,EE,ME ವಿಜಯಪುರ
77
553
ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಮಲ್ಕನ್ನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ(ತಾ) CE,CS,EC,EE,ME ವಿಜಯಪುರ
78
551
ಎಸ್ ಪಿ ವಿ ವಿ ಸಂಘ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಸಿಂದಗಿ CE,CS,EC,EE,ME ವಿಜಯಪುರ
79
498
ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ CE,CS,EC,EE,IS,ME ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
80
519
ಹೈ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಗೌರಿಬಿದನೂರ್ EC,EE,ME ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
81
440
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,ME ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
82
375
ಎಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಚಳ್ಳಕೆರೆ CE,EE,ME ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
83
423
ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ CE,CS,EC,EE,ME ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
84
513
ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ CE,CS,EC,EE,ME ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
85
517
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ CS,EC,EE ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
86
391
ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಪುತ್ತೂರು AT,CE,CS,EC,ME ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
87
492
ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಉಜಿರೆ AT,CE,CS,EC,EE,ME ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
88
493
ಪಿ‌ ಎ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಮಂಗಳೂರು CE,CS,EC,EE,ME ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
89
536
ಕರಾವಳಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಲ್ , ಮಂಗಳೂರು AN,AT,CE,CS,EC,EE,ME ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
90
497
ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಉಜಿರೆ CE,CS,EC,ME ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
91
586
ಜೈನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ CE,CS,EC,EE,ME ದಾವಣಗೆರೆ
92
591
ಎಸ್ ಜೆ ವಿ ಪಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹರಿಹರ CE,EC,EE,ME ದಾವಣಗೆರೆ
93
341
ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಸಿ ಐ ಮುನವಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ AR,AT,CE,CS,EC, EE,ID,ME ಧಾರವಾಡ
94
460
ನಳಂದ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ CE,CS ಧಾರವಾಡ
95
466
ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ CE,CS,EC ಧಾರವಾಡ
96
496
ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ CE,CS,EC,EE,ME ಧಾರವಾಡ
97
501
ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ CE,CS,EC,EE,ME,MY ಧಾರವಾಡೆ
98
505
ಮೌಂಟ್ ಫರಾನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ CE,CS,EC,EE,IS,ME ಧಾರವಾಡ
99
515
ಎ ಜಿ ಎಮ್ ರೂರಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ವರೂರು , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ CE,CS,EC,ME ಧಾರವಾಡ
100
555
ಡಿ ಬಿ ಎಚ್ ಪಿ ಸಭಾ ಗಂಗಾಧರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಧಾರವಾಡ CE,CS,EC,EE,ME ಧಾರವಾಡ
101
386
ಶ್ರೀ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಗದಗ CE,CS,EC,EE,ME ಗದಗ
102
534
ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ AT,CE,CS,EC,EE, ME,MY ಗದಗ
103
575
ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ನರಗುಂದ , ಗದಗ EC,EE,ME ಗದಗ
104
359
ಎಚ್ ಕೆ ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಕಲಬುರ್ಗಿ AR,CS,EC,IS ಕಲಬುರ್ಗಿ
105
380
ಎನ್ ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ರಾಜಾಪುರ , ಕಲಬುರ್ಗಿ CE,CS,EC,EE ಕಲಬುರ್ಗಿ
106
529
ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಸಿನೂರ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ CE,ME ಕಲಬುರ್ಗಿ
107
385
ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿ ರೂರಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಜೇವರ್ಗಿ CE,CS,EC,EE ಕಲಬುರ್ಗಿ
108
397
ಎಚ್ ಕೆ ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಕಲಬುರ್ಗಿ AT,CE,CS,EC,EE, IS,ME ಕಲಬುರ್ಗಿ
109
531
ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಕುಶನೂರು , ಕಲಬುರ್ಗಿ CE,CS,EC,EE,ME ಕಲಬುರ್ಗಿ
110
532
ಆರ್ ‌ ಎಮ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸಿರನೂರು , ಕಲಬುರ್ಗಿ CE,CS,EC,ME ಕಲಬುರ್ಗಿ
111
559
ವೈ ಕೆ ಡಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ CE,EC,EE,ME ಕಲಬುರ್ಗಿ
112
560
ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಕಲಬುರ್ಗಿ CE,EC,EE,ME ಕಲಬುರ್ಗಿ
113
561
ಕೇದಾರ ಲಿಂಗೈಯ್ಯ ಹಿರೇಮಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಜೆವರ್ಗಿ CE,EE,ME ಕಲಬುರ್ಗಿ
114
398
ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ AT,CE,CS,EC,ME ಹಾಸನ
115
504
ಶ್ರೀ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹಾಸನ CE,CS,EC,EE,IS,ME ಹಾಸನ
116
524
ರಾಜೀವ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹಾಸನ CE,CS,EC,EE,MC,ME ಹಾಸನ
117
564
ವೆಸ್ಟ್ -ಹಿಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ CE,EC,ME ಹಾಸನ
118
342
ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಸಿ ಬಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹಾವೇರಿ CE,CS,EC,EE,ME ಹಾವೇರಿ
119
540
ಕೆ ವಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು CE,EC,EE,ME ಹಾವೇರಿ
120
402
ಕಾವೇರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ CS,EC,ME ಕೊಡಗು
121
368
ಭರತ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಂಗಾರಪೇಟೆ CE,CS,EC,IS,ME ಕೋಲಾರ
122
383
ಎ ಇ & ಸಿ ಎಸ್ ಪವನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕೋಲಾರ CE,CS,EC,ME ಕೋಲಾರ
123
412
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ CE,CS,EC,IS,ME ಕೋಲಾರ
124
416
ಕೆ .ಜೆ .ಇ .ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮುಳುಬಾಗಿಲು CE,CS,EC,EE,ME ಕೋಲಾರ
125
427
ಆನಂದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮಾಲೂರ್ CE,CS,ME ಕೋಲಾರ
126
503
ಮದರ್ ಥೆರೆಸ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕೋಲಾರ CS,EC,EE,ME ಕೋಲಾರ
127
516
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ,ಕೋಲಾರ CE,EC,ME,MN ಕೋಲಾರ
128
526
ವಿನಾಯಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ CS,EC,EE,ME,MN ಕೋಲಾರ
129
545
ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ CS,EC,EE,ME ಕೋಲಾರ
130
546
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಂಗಾರಪೇಟೆ CE,CS,EC,EE,ME ಕೋಲಾರ
131
525
ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ರೂರಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮರಲಿ ,ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು CE,CS,EE,ME ಕೊಪ್ಪಳ
132
554
ಗುಳಗನ್ನವರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕೊಪ್ಪಳ CE,CS,EC,EE,ME ಕೊಪ್ಪಳ
133
410
ಬಿ ಇ ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಕೆ ಎಮ್ ದೊಡ್ಡಿ ,ಮದ್ದೂರ್ ತಾಲೂಕು AT,CE,CS,EC,EE,IS,ME ಮಂಡ್ಯ
134
477
ಎಸ್ ಇ ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮೇಲಕೋಟೆ ,ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕು CE,CS,EC,EE,IS,ME ಮಂಡ್ಯ
135
541
ಎಸ್ ಜೆ ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು CE,CS,EC,EE,ME ಮಂಡ್ಯ
136
418
ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮೈಸೂರು CE,CS,EC,EE,IS, MC,ME ಮೈಸೂರು
137
444
ಶ್ರೀಮತ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮೈಸೂರು CS,EC,EE ಮೈಸೂರು
138
445
ಶ್ರೀ ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ದೇವನೂರು ,ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು CE, EE, EC, ME ಮೈಸೂರು
139
454
ಫರೂಕಿಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್, ಉದಯಗಿರಿ , ಮೈಸೂರು CS,EC,FT ಮೈಸೂರು
140
456
ವಿದ್ಯ ವಿಕಾಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಇಂದಿರನಗರ ,ಮೈಸೂರು CE,CS,EC,EE,ME ಮೈಸೂರು
141
488
ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮೈಸೂರು CE,CS,EC,ME ಮೈಸೂರು
142
406
ಎಚ್ ಕೆ ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ರಾಯಚೂರು CE,CS,EC,ME,TX ರಾಯಚೂರು
143
521
ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸಿಂಧನೂರು CE,CS,EE,EC,ME ರಾಯಚೂರು
144
522
ಠಾಗೋರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ರಾಯಚೂರು CE,EC,EE,ME ರಾಯಚೂರು
145
547
ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ವಲ್ಕ್ ಮದಿನ್ನಿ,ಪೊತ್ನಾಳ್ ,ಸಿಂಧನೂರು CE,ME ರಾಯಚೂರು
146
548
ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಲಿಂಗಸುಗೂರ್ CE,EC,EE,ME,MN ರಾಯಚೂರು
147
549
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸಂಗಣ್ಣ ಮೇಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಲಿಂಗಸುಗೂರ್ CE,EE,ME ರಾಯಚೂರು
148
509
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ರಾಮನಗರ CE,CS,EC,EE,IS,ME ರಾಮನಗರ
149
356
ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಜೇಡಿಕಟ್ಟೆ ,ಭದ್ರಾವತಿ CE,CS,EC,ME ಶಿವಮೊಗ್ಗ
150
502
ಡಿ ಎಸ್ ದಿನಕರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ CE,CS,EC,EE,ME ಶಿವಮೊಗ್ಗ
151
563
ಪಿ ಇ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ CE,CS,EC,EE,ME,MT ಶಿವಮೊಗ್ಗ
152
485
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ತಿಪಟೂರು CE,CS,EC,EE,ME ತುಮಕೂರು
153
326
ಆರ್ಯ ಭಾರತಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ತುಮಕೂರು AT,CE,CS,EC,EE, FT,ME ತುಮಕೂರು
154
347
ಎಮ್ ಇ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮಧುಗಿರಿ CE,CS,EC,EE,ME ತುಮಕೂರು
155
442
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ತುಮಕೂರು CE,CS,EC,EE,ME ತುಮಕೂರು
156
510
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ತುಮಕೂರು CE,CS,EC,EE,ME ತುಮಕೂರು
157
533
ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೊನ್ನೆನಹಳ್ಳಿ ,ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ ,ತುಮಕೂರು CE,CS,EC,EE,MC,ME ತುಮಕೂರು
158
539
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ CE,CS,EC,EE,ME ತುಮಕೂರು
160
491
ಎಚ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ರೂರಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ತುಮಕೂರು CE,CS,EC,EE,ME ತುಮಕೂರು
161
543
ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ರೂರಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ತಿಪಟೂರು CE,CS,EC,EE,ME ತುಮಕೂರು
162
369
ಡಾII ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮಣಿಪಾಲ್ AT,CE,CS,EC,EE, MC,ME,PT ಉಡುಪಿ
163
478
ಇಂದಿರಾ ಶಿವರಾವ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಉಡುಪಿ CS,EC,ME,FT ಉಡುಪಿ
164
495
ಕಾಮತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್), ಕುಂದಾಪುರ CE,CS,EC,EE,ME ಉಡುಪಿ
165
354
ಶ್ರೀ ಉಲವೈ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ದಾಂಡೇಲಿ EC,EE,ME ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
166
447
ಆರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೂರಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮುರುಡೇಶ್ವರ ,ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕು AT,CE,CR,CS,EC,EE,ME ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
167
344
ಯಾದಗಿರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಯಾದಗಿರಿ CE,CS,EC,EE,ME ಯಾದಗಿರಿ
168
514
ನಿವೇದಿತಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಯಾದಗಿರಿ CE,CS,EE,ME ಯಾದಗಿರಿ
169
537
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಯಾದಗಿರಿ CE,CS,EC,EE,ME ಯಾದಗಿರಿ
170
562
ಜವಾಹರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಯಾದಗಿರಿ CE,EE,ME ಯಾದಗಿರಿ
171
583
ಬಿ ವಿ ವಿ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ (II ಪಾಳಿ) CE,ME ಬಾಗಲಕೋಟೆ
172
590
ಪಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ನೆಲಮಂಗಲ ,ಬೆಂಗಳೂರು (II ಪಾಳಿ) CE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ
173
568
ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ಯೆಲಹಂಕ ,ಬೆಂಗಳೂರು (II ಪಾಳಿ) CE,CS,EE,EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
174
577
ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ದೊಡ್ಡ ಗುಬ್ಬಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು (II ಪಾಳಿ) CE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
175
578
ಬೃಂದಾವನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ (II ಪಾಳಿ) ,ದ್ವಾರಕನಗರ್,ಬೆಂಗಳೂರು CS,CE,EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
176
579
ಅಲ್ಫಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್,ಹೆಣ್ಣುರ್ -ಬಾಗಲೂರ್ ರಸ್ತೆ ,ಬೆಂಗಳೂರು (II ಪಾಳಿ) EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
177
582
ಎಮ್ ವಿ ಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು (II ಪಾಳಿ) CS ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
178
589
ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ,ಬೆಂಗಳೂರು (II ಪಾಳಿ) EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
179
594
ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸಹಕರನಗರ ಪೋಸ್ಟ್ ,ಕೊಡೆಗಹಳ್ಳಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು (II ಪಾಳಿ) CE,ME ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
180
567
ವಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ನಿಪ್ಪಾಣಿ ,ಬೆಳಗಾವಿ (II ಪಾಳಿ) CE,EC,ME ಬೆಳಗಾವಿ
181
574
ಅಂಗಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ & ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ,ಬೆಳಗಾವಿ (II ಪಾಳಿ) CE,CS,EE,ME ಬೆಳಗಾವಿ
182
581
ಮೋತಿಚಂದ್ ಲೆಂಗಡೆ ಭರಟೇಶ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ (II ಪಾಳಿ) MC,ME ಬೆಳಗಾವಿ
183
588
ಏಕಲವ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ಚಾಮರಾಜನಗರ (II ಪಾಳಿ) CE,ME ಚಾಮರಾಜನಗರ
184
593
ಬೇರಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ,ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಹಳ್ಳಿ ,ಬಂಟ್ವಾಳ(ತಾ),ಮಂಗಳೂರು (II ಪಾಳಿ) CE,ME ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
185
569
ಜಿ ಎಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ದಾವಣಗೆರೆ(II ಪಾಳಿ) CE,ME ದಾವಣಗೆರೆ
186
585
ಎಸ್ ಟಿ ಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪನಹಳ್ಳಿ (II ಪಾಳಿ) EE,ME ದಾವಣಗೆರೆ
187
572
ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹಾಸನ (II ಪಾಳಿ) CE,CS,EC,ME ಹಾಸನ
188
584
ರಾಜೀವ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹಾಸನ (II ಪಾಳಿ) CE,ME ಹಾಸನ
189
576
ಎಸ್ ಟಿ ಜೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು (II ಪಾಳಿ) CE,ME ಹಾವೇರಿ
190
592
ಅಮೃತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ,ಬಿಡದಿ ,ರಾಮನಗರ (II ಪಾಳಿ) CE,ME ರಾಮನಗರ
191
570
ಅಕ್ಷಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ತುಮಕೂರು (II ಪಾಳಿ) CE,EC,ME ತುಮಕೂರು
192
571
ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ಗುಬ್ಬಿ ,ತುಮಕೂರು (II ಪಾಳಿ) CE,EC,ME ತುಮಕೂರು
193
595
ಎಚ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ತುಮಕೂರು (II ಪಾಳಿ) CE,ME ತುಮಕೂರು
194
587
ಯಾದಗಿರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಯಾದಗಿರಿ (II ಪಾಳಿ) CE,ME ಯಾದಗಿರಿ
195
  ಆರ್ ಎಲ್ ಜಾಲಪ್ಪ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ   ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ
196
  ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ   ಬಾಗಲಕೋಟೆ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-09-2021 01:24 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080