ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್

           

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋಡ್
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆ
1
101
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು TX ಬೆಂಗಳೂರು
2
102
ಎಸ್ .ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು

AT,CE,CH,CR,CS,EC,EE,EN,HT,MC,ME,MI,MY,WS

CPS,TT

ಬೆಂಗಳೂರು
3
103
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮಂಗಳೂರು AT,CE,CH,CS,EC,EE,ME,PO ಮಂಗಳೂರು
4
104
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಳ್ಳಾರಿ AT,CE,CS,EC,EE,ME,MT ಬಳ್ಳಾರಿ
5
105
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್ ವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹಾಸನ AT,CE,CS,EE,ME,MY ಹಾಸನ
6
106
ಡಿ .ಆರ್ .ಆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ದಾವಣಗೆರೆ CE,CP,CK,CS,EC,EE,ME ದಾವಣಗೆರೆ
7
107
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಚಿಂತಾಮಣಿ AT,CE,CP,CK,CS,EC,EE,ME ಚಿಂತಾಮಣಿ
8
108
ಸಿ .ಪಿ .ಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮೈಸೂರು AT,CE,CP,CK,CS,EC,EE,ME,MY ಮೈಸೂರು
9
109
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ CE,CS,EC,EE,IS,ME ಕಲಬುರ್ಗಿ
10
110
ಡಿ .ಏ .ಸಿ .ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು AT,CE,CS,EC,EE,ME ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
11
111
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ AT,CE,CS,EC,EE,ME ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
12
112
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ತುಮಕೂರು AT,CE,CS,EC,EE,ME ತುಮಕೂರು
13
113
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಬೆಳಗಾವಿ AT,CE,CP,CK,EC,EE,ME ಬೆಳಗಾವಿ
14
114
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಕಾರವಾರ AT,CE,CP,CK,CS,EE,ME ಕಾರವಾರ
15
115
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬೀದರ್ AT,CE,CP,CK,EC,EE,ME ಬೀದರ್
16
116
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಕೆ.ಆರ್ .ಪೇಟೆ CE,CS,EC,EE,ME ಮಂಡ್ಯ
17
117
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ರಾಯಚೂರು CE,CS,EC,EE,ME ರಾಯಚೂರು
18
118
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕುಶಾಲನಗರ AT,CE,EC,EE,ME ಕೊಡಗು
19
119
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು CD,CP,CK,CS,EC,FT,LI,GA ಬೆಂಗಳೂರು
20
120
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ವಿಜಯಪುರ AT,CE,CS,EC,EE,ME ವಿಜಯಪುರ
21
121
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ CD,CP,CK,CS,EC,FT ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
22
123
ಜಿ .ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು CP,CK ಬೆಂಗಳೂರು
23
124
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಮಂಗಳೂರು CP,CK,CS,EC ಮಂಗಳೂರು
24
125
ಎಸ್ .ಜೆ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು CS, EC, EE, ME ಬೆಂಗಳೂರು
25
126
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ,ಬೆಂಗಳೂರು PT ಬೆಂಗಳೂರು
26
127
ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು MM ಬೆಂಗಳೂರು
27
128
ಸರ್ಕಾರಿ ವಿ‌ಐ‌ಎಸ್‌ಎಲ್ ಎಸ್ ಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಭದ್ರಾವತಿ CE,EE,ME,MT ಶಿವಮೊಗ್ಗ
28
130
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಚಾಮರಾಜನಗರ CE,CS,EC,ME,MY ಚಾಮರಾಜನಗರ
29
131
ಸರ್ಕಾರಿ ಗಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ .ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ CSME,MN ಕೋಲಾರ
30
132
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಹಾಸನ CP,CK,EC,FT,LI ಹಾಸನ
31
135
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ (ವಸತಿ )ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ CP,CK,CS,EC,FT,CC ಶಿವಮೊಗ್ಗ
32
136
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ AT,CS,EC,ME ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
33
137
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕೊಪ್ಪಳ CS,EC,ME ಕೊಪ್ಪಳ
34
138
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಕುಷ್ಟಗಿ CS,EC,ME ಕೊಪ್ಪಳ
35
139
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸೊರಬ CE,CP,CK,CS,EC ಶಿವಮೊಗ್ಗ
36
140
ಸರ್ಕಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಟಿ‌ವಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ,ಹೆಸರಗಟ್ಟ SR,CN ಬೆಂಗಳೂರು
37
141
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಕಲಬುರ್ಗಿ CP,CS,EC,FT ಕಲಬುರ್ಗಿ
38
142
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ರಾಮನಗರ CK,CP,CS,EC,GA ರಾಮನಗರ
39
143
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ CE,CS,EC,ME,CC ಶಿವಮೊಗ್ಗ
40
144
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕಾರ್ಕಳ CE,CS,EC,ME ಉಡುಪಿ
41
145
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಉಡುಪಿ CE,CS,EC,ME ಉಡುಪಿ
42
146
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಲಿಂಗಸುಗೂರ್ CE,CS,EC,ME ರಾಯಚೂರು
43
147
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಗದಗ CE,CS,EC,ME ಗದಗ್
44
148
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಗಜೇಂದ್ರಗಡ CE,CS,EC,ME ಗದಗ್
45
149
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ CE,CS,EC,ME ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
46
150
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹಾನಗಲ್ CE,CS,EC,ME ಹಾವೇರಿ
47
151
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಿಳಗಿ CE,CS,EC,ME ಬಾಗಲಕೋಟೆ
48
152
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಬಾಗಲಕೋಟೆ CE,CS,EC,ME ಬಾಗಲಕೋಟೆ
49
153
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬೇಲೂರು CE,CS,EC,ME ಹಾಸನ
50
154
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ CE,CS,EC,ME ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ
51
155
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ತುರುವೇಕೆರೆ CE,CS,EC,ME ತುಮಕೂರು
52
156
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮುಳಬಾಗಿಲು CE,CS,EC,ME ಕೋಲಾರ
53
157
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ CE,CS,EC,ME,AE ಮೈಸೂರು
54
158
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ನಾಗಮಂಗಲ CE,CS,EC,ME ಮಂಡ್ಯ
55
159
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ರಾಮನಗರ CE,CS,EC,ME,AE ರಾಮನಗರ
56
160
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಮಿರ್ಲೆ CE,CS,EC,ME ಮೈಸೂರು
57
161
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಅಫ್ಫಾಜಲ್ಪುರ CE,CS,EC,ME ಕಲಬುರ್ಗಿ
58
162
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಜೋಯಿಡ CE,CS,EC,ME ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
59
163
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಂಟವಾಳ CE,CS,EC,ME ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
60
164
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮುಧೋಲ್ CE,CS,EC,ME ಬಾಗಲಕೋಟೆ
61
165
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಕರಟಗಿ CE,CS,EC,ME ಕೊಪ್ಪಳ
62
166
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕಳಗಿ CE,CS,EC,ME ಕಲಬುರ್ಗಿ
63
167
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮಂಡಗೋಡ್ CE,CS,EC,ME ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
64
168
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹೊಸದುರ್ಗ CE,CS,EC,ME ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
65
169
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕೆ .ಜಿ .ಎಫ್ CE,CS,EC,ME ಕೆ .ಜಿ .ಎಫ್
66
170
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಿಹರ CE,CS,EC,ME ದಾವಣಗೆರೆ
67
171
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ CE,CS,EC,ME ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
68
172
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕಂಪ್ಲೀ CE,CS,EC,ME ಬಳ್ಳಾರಿ
69
173
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಹರಪನಲ್ಲಿ CE,CS,EC,ME ದಾವಣಗೆರೆ
70
174
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಕೂಡ್ಲಿಗಿ CE,CS,EC,ME,CPS ಬಳ್ಳಾರಿ
71
175
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ CE,CS,EC,ME,GA ಬೆಂಗಳೂರು
72
176
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಜಳಕಿ CE,CS,EC,ME ವಿಜಯಪುರ
73
177
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸಿದ್ದಾಪುರ CE,CS,EC,ME ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
74
178
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ರಬಕವಿ ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ CE,CS,EC,ME,CC ಬಾಗಲಕೋಟೆ
75
179
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಅಥಣಿ CE,CS,EC,ME ಬೆಳಗಾವಿ
76
180
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಸುರಪುರ CE,CS,EC,ME,AT ಯಾದಗಿರಿ
77
181
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಔರದ್ CE,CS,EC,ME,AE,AM ಬೀದರ್
78
182

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಹಿರಿಯೂರು

 

CE,CS,EC,ME ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
79
183
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಚನ್ನಸಂದ್ರ CE,CS,EC,ME ಬೆಂಗಳೂರು
80
184
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ದೇವದುರ್ಗ CE,CS,EC,ME ರಾಯಚೂರು
81
185
ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಗುಡ್ಡದ ಚನ್ನಪುರ ,ಬಂಕಾಪುರ CE,CS,EC,ME,TX ಹಾವೇರಿ
82
186
ಕರ್ನಾಟಕ (ಸರ್ಕಾರಿ) ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮಂಗಳೂರು EE,ME ಮಂಗಳೂರು
83
187
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಶಿರಾ CE,EE,ME,FP ತುಮಕೂರು
84
188
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ  CE,CP,CS,EE,EC ಹಾಸನ
85
189
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ  CE,CP,CS,EE,EC ಹಾಸನ
86
190
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ  AT,FP ವಿಜಾಪುರ
87
191
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌,ಗೌರಿಬಿದನೂರು  AE,AT ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
88
192
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಕಾಪು  AM,CC ಉಡುಪಿ
89
193
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಚನ್ನಗಿರಿ  AE,AT ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 90
194
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಹೊನ್ನಾಳಿ  AE,AT  ದಾವಣಗೇರೆ
 91
195
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಕೊಪ್ಪ  FP,TT  ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು
 92
196
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ತಾರಿಹಾಳ್‌  CE,CS,EC,EI  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
93
197
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಕಡೂರು  CS,EC ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು
94
198
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ  CS,EC ರಾಮನಗರ
95
199
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಸದಲಗ  CE,CS  ಬೆಳಗಾವಿ
96
200
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಮಳವಳ್ಳಿ  CS,EC  ಮಂಡ್ಯ
97
705
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ  CS,EC  ಚಾಮರಾಜನಗರ
98
706
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಹಳಿಯಾಳ  AE,CS  ುತ್ತರ ಕನ್ನಡ
99
707
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಗುನ್ನಾಲ  AE,CS  ಕೊಪ್ಪಳ
100
708
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಹುವಿನಹಡಗಲಿ  CS,EC  ವಿಜಯನಗರ
101
709
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಚಿತ್ರಹಳ್ಳಿ  CS,EV  ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
102
710
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ  CS,EC  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-01-2024 10:51 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080