ಇ-ಆಡಳಿತ

ದಿನಾಂಕ
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿಷಯ  ಗಾತ್ರ(ಎಮ್‌ಬಿ)
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-12-2019 ಖ ನಿ /ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ /01/06/ 2019-20 NPS 14% ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-10-2019  ಇ ಜಿ ಯು 2019 ಕೆ-2 ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಬಿಲ್ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-10-2019 ಇ ಜಿ ಯು 2019 ಕೆ-2 ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 03-10-2019  ಆ ಇ 34 ಟಿ‌ಏ‌ಆರ್ 2019 HRMS ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮನವಾದ Exit ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರ ಸಂಬಂಧದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು HRMS ಮೂಲಕವೇ ಕ್ಲೈಮುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ -A ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು e -PAR ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು  1.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-09-2019 dtek 03 ಇ ಜಿ ಯು 2019 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ Recipient ID ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಜರೂರು  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ-1 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು 12-09-2019 ಕಡೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ರಿಂದ K-2 ರಲ್ಲಿಯೇ ವೇತನ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ  1.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-08-2019 dtek 03 ಇ ಜಿ ಯು 2019 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ Recipient ID ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    AICTE ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ HRMS ಮಾಹಿತಿ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಎಸ್‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ (ಪುಟ 13 ರಿಂದ 20)  3.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ ಜಿ ಯು 2019 ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    DSC ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-06-2019   e-Procurement ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ DSC ಹೊಸ / ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-11-18   01-04-2006 ರಿಂದ 30-06-2018 ರವರೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ನೌಕರರ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ dtek umbrella ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-11-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 ಇ‌ಜಿ‌ಯು 2018 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-05-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ಇ ಜಿ ಯು /2018 ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ವಿವರ HRMS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-03-2020 11:29 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin