ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್

ತಾಶಿಇ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ 

ದಿನಾಂಕ

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ(MB) 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/04/2022  

VTU ನ ರಜತೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/04/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2022-23/5

 

2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಕೌಂಟ್‌ ಡೌನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/03/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2019-20

ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-02-2022 DTE NSS/17/

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಬಿರಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ/ಸೇವಕಿಯರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/02/2022 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್ ಎಸ್‌ ಎಸ್/01/ಐಡಿಪಿ/2019-20

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-02-2022 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ಎಸ್/18/ವಿ.ಮ.ಶಿ/2017-18

ವಿಭಾಗಿಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ/ಸೇವಕಿಯನ್ನು/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-02-2022 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್/18/ವಿಮಶಿ/2017-18

ವಿಭಾಗೀ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ/ಸೇವಕಿಯರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-02-2022 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್/10/ಐಡಿಪಿ/2019-20

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್‌ರವರ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2023 ರ ವರೆಗೆ (ವರ್ಷವಿಡೀ) ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2022 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್/01/ಐಡಿಪಿ/2019-20 ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು    ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
29-01-2022 ಡಿಟಿಇ/ರಾಸೇಯೋ/ಚಟುವಟಿಕೆ/02/2019-20

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 21-01-2022  DTE NSS ACTIVITIES/02/2019-20

2021--22 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾ.ಸೇ.ಯೋ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ (Project) ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-01-2022  

National Voter's Day

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-01-2022  

ಅಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:14-01-2022 ರಂದು ಆನ್ ಲೈನ್ (Virtual) ಮುಖಾಂತರ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-01-2022  

75 ನೇ ಸ್ವಾಂತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕೋಶವು NEWS LETTER (ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ) ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-01-2022  

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಲೆಕ್ಕ ವಿವಿರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-01-2022  

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2021 DTE NSS 01/2021

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವ-ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2021 DTE NSS ACTIVITIES/02/2019-20

15 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2021   DTE NSS ACTIVITIES/02/2019-20

ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ನೀತಿ-2021ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್  01 2019-20

ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯುವ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎನ್‌ಎಸ್ಎಸ್ 01 ಐಡಿಪಿ 2019-20

ಸ್ವಾಂತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
30-11-2021 DTE NSS 04 Daily expenses 2021-22 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ದ್ಯೆನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-11-2021 DTE NSS 04 Special camp 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-11-2021 DTE NSS 04 Special camp 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ರಾಷ್ಟೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಾಹ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
    ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
16-11-2021 DTYE NSS 04 Daily expenses 2021-22

2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ದ್ಯೆನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು 

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-11-2021  

2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮರು ಹಂಜಿಕೆ ಹಾಗೊ ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-11-2021 DTE NSS 01 IDP 2019-20

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕ್ಯೆಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-10-2021  

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ (NVD) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 27-10-2021  

2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೂ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 27-10-2021  

ಸ್ವಾಂತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 27-10-2021  

2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 27-10-2021  

ಆತ್ಮರಕ್ಷಣಾ ಕಲೆಯಾದ ಸ್ವ-ರಕ್ಷಣಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 27-10-2021  

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ರವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ 31.10.2021 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-09-2021 DTE NSS/Activities/02/2019-20 ಗಣೇಶ ಚೌತಿಯಂದು ಅರಿಶಿಣ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜಾಗೃತಿ ಆಂದೋಲನ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-09-2021 DTE NSS/Activities/02/2019-20 ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-08-2021 DTE NSS 01 IDP 2019-21 "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾರತ @75" ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-07-2021 DTE/NSS/Activities/02/2019-20

ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-06-2021 DTE/NSS/02/Awards/2017-18 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ NSS ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ  ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-03-2021 DTE NSS Activities 02 2019-21
Celebration of Amrut Mahostava of Independent India
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-02-2021 DTE ADMIoNSS/3/2020
ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-2020 DTE/NSS/1/IDP/2019-20 ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಅಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-11-2020 DTE/INS/01/IDP/2019-20 19-11-2020 ರಿಂದ 25-11-2020 ರ ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಾಹ ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-11-2020 DTE/INS/Awards/2019-20

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ / 01/ಐಡಿಪಿ/19-20  ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ  7.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ ADMI0NSS/3/2020 ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಸದ್ಬಾವನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2020 DTE-ADMI0NSS/1/2020 "My Vote Matters" ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಬಂಧ  ಕಿರು ಲೇಖನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2.9 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /01/ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ  /2019-20

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಾ ದಿನಾಚರಣೆ  

0.24 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-03-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /2019-20 ಕೊರೋನ ವೈರಸ್ ಹರಡಿವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ  0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-02-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /2019-20 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾ.ಸೇ.ಯೋ ಅಧಿಕಾರಿ /ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /03//ವಿ..ಶಿ /2019-20 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-02-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /18//ವಿ.ಮ.ಶಿ /2017-18 ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ NSS ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ/ಸೇವಕಿ ಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-02-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /11/ಸ್ವ ಸೇ ಹಂಚಿಕೆ /2017-18 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ NSS ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿ ಬಗ್ಗೆ  0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-02-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /01/ ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ /2019-20 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂತು ಹುಳು ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-01-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ //ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /07/ಇ .ಕಾ /2017-18 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಭಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-01-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /14/Award /2012-13 ಇಲಾಖಾ ಮಟ್ಟದ NSS ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ  0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-01-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /02/2019-2020 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರವರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಯುವ ಸಬಲಿಕರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ;  0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-12-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /02/2019-2020 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ragging ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-12-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ /03/2019-2020 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ   0.68 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-11-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /01/IDP /2019-2020 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮುಲಕ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.25 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-11-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /01/IDP /2019-2020 26-11-202019 ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಡಾ.ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.25 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-10-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /02/2019-2020 ದಿನಾಂಕ 04-11-202019 ರಿಂದ 26-11-202019 ರವರೆಗೆ 'ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ' ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 8.494 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-09-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /02/2019-2020 2018-202019ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚದ ದೈನಂದಿನ / ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 1.071 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /02/2019-2020 ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನ 0.78 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /02/2019-2020 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ NSS ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ 0.56 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /02/2019-2020 ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಂಘಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.78 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /01/ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ/2019-2020 ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /01/ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ/2019-2020 NSS ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಬಗ್ಗೆ  0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /01/ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ/2019-2020 ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /01/ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ/2019-2020 ಜನಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಕಾಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.45 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /02/2019-2020 NSS ಸುವರ್ಣಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /04/ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ/2017-18 ಸ್ವಚ್ಚ ಪಖವಾಡ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು  0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /02/2019-2020 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು   0.56 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ 02/ ಎಸ್‌ಬಿ‌ಐ‌ಎಸ್/2018-202019 ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಇಂಟರ್ನ್ ಶಿಪ್ (2.0) ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ 01/ ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ/2019-2020 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.67 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /03/ಪ್ರಾ .ಕ /2017-18 NSS ಘಟಕದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.86 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-05-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /05/2019-2020 ದಿನಾಂಕ 31-05-202019 ರಂದು ವಿಶ್ವ-ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಅರಿವು ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-04-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /14/ಇ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ/2012-13 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾ.ಸೇ.ಯೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು  0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-04-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /05/2019-2020 2018-202019ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾ.ಸೇ.ಯೋ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು  0.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-05-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /02/2019-2020 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ದಗೀತಗೂಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.25 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-05-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /01/ ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ/2019-2020 ದಿನಾಂಕ 21-05-202019 ರಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-04-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /02 ಪ್ರಶಸ್ತಿ /2017-18 2018-202019 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ NSS ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.25 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /11 ಸ್ವ.ಸೇ.ಹಂಚಿಕೆ /2017-18 2018-202019 ನೇ ಸಾಲಿನ NSS ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ / ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಹಂಚುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ  0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /05/ ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ /2018-202019 ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಚನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆ /2017-18 ಮತದಾರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಂಘಗಳ ಸಂಚಾಲಕರ ತರಭೇತಿ ಕುರಿತು -Urgent  0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆ /2017-18 ಮತದಾರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ-Urgent  0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /05/ ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ /2017-18 ಯುವ ಮತದಾನ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು-ನೆನಪೋಲೆ-2  0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆ /2017-18 ಮತದಾರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ  0.25 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /18/ ಆ .ಮ .ಶಿ /2017-18 ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು / ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.85 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /05/ ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ /2017-18 ಯುವ ಮತದಾನ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು-ನೆನಪೋಲೆ-1  0.25 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /ಚಟುವಟಿಕೆ /2017-18 ಗಾಂಧೀ ಚರಕ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.65 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /04/ ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ /2017-18 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂತು ಹುಳು ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು  0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-01-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /17/ ರಾ.ಮ / ಆ .ಪಾ.ಶಿ /2017-18 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು / ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /05/ ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ /2017-18 ಯುವ ಮತದಾನ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು  0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-01-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /04/ ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ /2017-18 ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-01-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /04/ ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ /2017-18 ಪರಿಸರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-04-2022 05:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080