ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್

 

NBA-polytechnic Circulars

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ  ಗಾತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
08-11-2021 DTE 03 CDC(1) 2019-20 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ N.B.A ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-07-2021 DTE-03CDC(1) 2019-20 27-07-2021 ರಿಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ NBA-Criteria 4 ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ 0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-06-2021 DTE 03 CDC(1) 2019-20 16-06-2021 ರಿಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ NBA-Criteria 5 ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ - 1.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-06-2021 DTE 03 CDC(1) 2019-20 2021-22  ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ NBA  ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  5.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-05-2021 DTE 03 CDC(1) 2019-20 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 1.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-01-18 DTE/NBA/01/2017-18 NBA ಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-09-17 DTE/NBA/01/2017-18 NBA ತಂಡದ ಭೇಟಿ - LV ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹಾಸನ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-04-17 DTE/NBA/01/2017-18 NBA ತಂಡದ ಭೇಟಿ -  CPC ಮೈಸೂರು    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    NBA ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-06-17 DTE/NBA/01/2017-18 NBA ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-04-17 DTE/NBA/01/2017-18/74 NBA ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (SAR) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-03-17 DTE/NBA/01/2017-18 BVVS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯಲ್ಲಿ MHRD/AICTE ಕಾರ್ಯಾಗಾರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-03-17 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 PDA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ NBA ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-01-17 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15/4084 NBA ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-12-16 DTE/35/LRDC/LRDC/2014-15 NBA ಟೀಮ್ ನಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-11-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 NBA ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಹಣಕಾಸು ಬಿಡುಗಡೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    JSS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಯತೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-10-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 NBAರಾಜ್ಯ ತಂಡದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-10-16 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 JSS ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೈಸೂರು ನಲ್ಲಿ NBA ಕಾರ್ಯಾಗಾರ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-09-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ NBA ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-09-16 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 NBA-AICTE ಗೆ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-16 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ  ಎನ್‌ಬಿಎ ಮಾನ್ಯತೆ ಗಾಗಿ ಆಯ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ  ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-16 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 BMSCE,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ NBA ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-07-16 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 3 ದಿನದ NBA ಕಾರ್ಯಾಗಾರ -BMSCE,ಬೆಂಗಳೂರು    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-07-16 DTE/35-2/LRDC/NBA/2014-15 NBA ಹಂತ-I ಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-07-16 DTE 35 LRDC NBA 2014-15 NBA ಹಂತ-I ಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    OBE ಮತ್ತು  NBA ಕುರಿತು BVVS,ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-06-16 DTE02 DVP(1) 2016 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ NBA ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-06-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 NBA-ಸೂಚನೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    NBA ಪೂರ್ವ-ಅರ್ಹತಾ ವಿವರದ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
28-05-2016 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 SAR ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-05-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 SAR ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-05-16 DTE/35/LRDC/2014-15 ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ NBA ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-04-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 SAR ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-03-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಕುರಿತು  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ -GPT,ಗಜೇಂದ್ರಗಡ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-03-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 VETBVL ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ NBA  ಮಾನ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-02-16 DTE 02 DVP(1) 2015 NBA ನೋಂದಣಿ ಹೊಸ ಆದೇಶ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-02-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15/6846 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಮಾನ್ಯತೆ ಕುರಿತು ನೂತನ SAR    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-1-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 ಮಾನ್ಯತೆ ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳ SAR ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-1-16 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15 ಮಾನ್ಯತೆ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    SAR ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಮಾತು    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    NBA ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    NBA ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ PPT2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    NBA ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ PPT1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-01-16 DTE 35 LRDC NBA 2014-15 NBA ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-01-16 DTE 35 LRDC NBA 2014-15 NBA ಕಾರ್ಯಾಗಾರ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-12-15 DTE/35/LRDC/NBA/2014-15/2992 NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಗಾಗಿ  ತಯಾರಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-11-15   NBA ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-11-2015 DTE/35/LRDC/2014-15/2599 ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿ (ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ)   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-07-15 DTE 35 LRDC 2014-15 NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-11-2021 04:26 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080