ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ 
ಗಾತ್ರ (ಎಮ್‌ಬಿ ಯಲ್ಲಿ )
Link
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/03/2024  

ಡಿಟಿಇ/03/ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ/2024

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಮನ್‌ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌(KGTTI) ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವಿಷಯ

27/03/2024  

ಡಿಟಿಇ/03/ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ/2024

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಮನ್‌ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌(KGTTI) ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವಿಷಯ

19/03/2024

ಡಿಟಿಇ 01 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ 2024

AISHE 2022-23 ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವಿಷಯ

06/03/2023

ಡಿಟಿಇ/04/ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ 2023

 

ದಿನಾಂಕ:08/03/2023 ರಂದು ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು.

   

ವಿಷಯ

ವಿಷಯ

18/07/2022

ಡಿಟಿಇ/14/ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ/2022

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳು, ಎಲ್‌ಎಂಎಸ್‌ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಟರ್‌ಗಳು ಒಂದು ದಿನದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರ ಹಾಜರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವಿಷಯ
13/07/2022

ಡಿಟಿಇ/14/ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ/2022(826384)

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳು, ಎಲ್‌ಎಂಎಸ್‌ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಒಂದು ದಿನದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವಿಷಯ
07/07/2022

ಡಿಟಿಇ/13/ಸಿಸಿಟೆಕ್‌/2022 (807409)

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿ.ಸಿ,ಟೆಕ್‌ ಉಪಘಟಕದಿಂದ Educational Excellence through Advanced Pedogogy ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅಲ್ಪಾವದಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವಿಷಯ
05/07/2022

ಡಿಟಿಇ/11/ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ/2022

 

 

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಏರ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಗ್ನಿಪಥ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು.

 

    ವಿಷಯ
26-04-2022

DTE/CDTP/19/2020

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಡಿಟಿಪಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-01-2022 ಡಿಟಿಇಸಿಸಿಸಿ0ಎಲ್ಆರ್.ಡಿಸಿ/1/2022 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ (AISHE) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-2021 ಡಿಟಿಇ0ಎಲ್ಆರ್.ಡಿಸಿ 1 2021

ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ (3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 'ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾಷಂತರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2021 DTE CDC0LRDC/11/2021

ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-05-2021

DTE 03 LRDC 2020-21

COVID -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದಿನಾಂಕ:27-04-2021 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:12-05-2021ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ /ಆನುದಾನಿತ / ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಬೋಧಕ ವೃಂಪದವರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-03-2021 DTE CDC)0LRDC/4/2020
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ "44ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತ್ದ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೊಟ" ವನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ" ತಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-01-2021 DTE CDC0LRDC/2/2021

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಯೋಜಂರ್ಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

LINK1

LINK2

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12-01-2021 DTE CDC0LRDC/1/2021

ಕ್ಯೂ‌ಐ‌ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

  Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/16/LRDC/2019-20 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-04-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಸುರಕ್ಷಿತ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-03-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 10 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019  AISHE ಸಭೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ   0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-03-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 10 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019  AISHE ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-03-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 11 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ "ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸೆಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ " ಚಲನಚಿತ್ರ ವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಧರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-02-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 14 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ -ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ-2nd list 0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-02-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 14 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ -ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-02-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "43 ನೇ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ " ಆಮಂತ್ರಣ 0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು connect ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ 3.0   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು connect ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ 1.8   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 0.69   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.773   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆನ್ -ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿ ಮೇಲೆ feedback ಸಲ್ಲಿಸಿ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 11ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2019-20 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ "ಕಾಡಹಾದಿಯ ಹೂಗಳು " ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಗ್ಗೆ 5.9   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-09-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 08ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2019-20 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು Mobile App ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .305   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 08 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ2019-20 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "43 ನೇ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ " ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .057   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 10 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2019-20 AISHE ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು .394   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2019-20 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 2.682   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 08 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2019-20 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "43 ನೇ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ " ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .102   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 06 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2019-20 ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ Ragging ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ .237   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .244   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-05-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2019-20 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೋಧಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .134   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2017-18 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .102   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 11 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 AISHE ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 2018-2019 ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು .134   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 12 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2018-2019 ತಮಿಳು ನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಕೋನಗುಂಡು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ .299   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 12 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2018-2019 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .253   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 12 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2018-2019 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ .106   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 11 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 AISHE ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 2018-2019 ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು .049   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    42ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ 2019 ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ .369   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2018-2019 ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ 2017 -18ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .162   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-03-2024 10:48 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080