ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪರೀಕ್ಷೆ


/tr>
ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ 
ಗಾತ್ರ (ಎಮ್‌ಬಿ ) ಗಳಲ್ಲಿ
LINK
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/04/2024  

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2024-25

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಗಣಿಶಾಲೆಗಳು ೨೦೨೪ ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ ದಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/04/2024

ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಚಿನ ೩ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ರೂ ೨೦೦೦/- ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/04/2024

ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023

೨೦೨೪ ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಸಿ-೦೩, ಸಿ-೦೯, ಸಿ-೧೫ ಮತ್ತು ಸಿ-೨೦ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/04/2024

ಬಿಟಿಇ/09/ಇಎಸ್ ಟಿ/(2)/2023

 

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2023ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/04/2024

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್(1)/2024‌

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಮೇ 2024 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/04/2024  

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2024

ಮೇ ೨೦೨೪ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/03/2024  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2023

ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೇ ೨೦೨೪ ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/03/2024  

ಬಿಟಿಇ 02 ಇಪಿಎಸ್‌ 2023

2024 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/03/2024  

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2024

೨೦೨೩-೨೪ ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದನುಸಾರ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/03/2024

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2023-24

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/03/2024

ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023

ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/03/2024  

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2023-24

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/03/2024  ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/03/2024  

ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/03/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಪರೀಕ್ಷೆ0ಇಸಿಎಸ್‌2/1/2024

ಮೇ ೨೦೨೪ ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು IT Infrastructure ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/05/2024  

ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪೋಟೋಪ್ರತಿಗಾಗಿ/ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನುBTELinx ವೆಬ್‌ಪೋರ್ಟಲ್‌ ನಲ್ಲಿ Update ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/02/2024

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಡಪಿ/2023

ಸಿ-03 ಮತ್ತು ಸಿ-09 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಿ-15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ (2017-18ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನವರಿಗೆ) ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೇ-2024ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/02/2024 ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್(2)/2023‌

C-೨೦ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಛಾಯ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಲು ವಿವಿಧ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/02/2024  ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್(2)/2023‌

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು/ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವದಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/02/2024  

ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/02/2024 ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್(2)/2023‌

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ಡಿಪಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿUPDATE ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/02/2024 ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್(2)/2023‌

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ಡಿಪಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/02/2024  ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್(2)/2023‌

೨೦೨೪ ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/01/2024 ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್(2)/2023‌

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/01/2024 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ 2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಡಿಪ್ಲೋಮಅ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/01/2024  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ 2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಡಿಪ್ಲೋಮಅ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/01/2024  

ಬಿಟಿಇ/02/ಇಪಿಎಸ್‌/2023

ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ದಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/01/2024  

ಬಿಟಿಇ 09 ಇಪಿಎಸ್‌ 2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ೧೮೮ ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09/01/2024  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್(1)/2023‌

ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/12/2023 ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಫ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ 4

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/12/2023  ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/12/2023  ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023  

ಪ್ರಾಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/12/2023 ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಫ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/12/2023 ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಫ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ 3     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/12/2023 ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಫ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ 2     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/12/2023 ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023  

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/12/2023 ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಫ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ ೧

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/12/2023 ಬಿಟಿಇ/08/ಇಸಿಎಸ್‌/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು & ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಹಾಜರಾತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/12/2023 ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌/2023  

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ೧೮೮ ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/12/2023 ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವ/ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಜೆ ಪಡೆದಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/12/2023 ಬಿಟಿಇ/09/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023

೨೦೨೩ ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಫ್‌ ವ್ಯಾಲ್‌ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/12/2023  ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆಯಾದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/12/2023 ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಇಂಡೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/12/2023 ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/12/2023  ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಸಿ-೦೩,ಸಿ೦೯ & ಸಿ-೧೫ ಮತ್ತು ಸಿ-೨೦ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು/ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು/ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಉಪಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ /ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/12/2023  ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023  

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/12/2023 ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/12/2023 ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023  

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು" ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/12/2023  ಬಿಟಿಇ/೦8/ಇಎಪಿ/೨೦೨೩

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಸಿ-೨೦ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಸಿ-೨೦ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ) ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/12/2023 ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಸಿ-೦೩,ಸಿ-೦೯ & ಸಿ-೧೫ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/12/2023  

ಬಿಟಿಇ/೦೫/ಇಎಪಿ/೨೦೨೩

 

೨೦೨೩ ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/11/2023 ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/11/2023  

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/11/2023  

ಬಿಟಿಇ/೦೫/ಇಎಪಿ/೨೦೨೩

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/11/2023  

ಬಿಟಿಇ/02/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023

 

20EG01P-COMMUNICATION SKILLS ವಿಷಯ ಬೋಧಿಸುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು UPDATE ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/11/2023  

ಬಿಟಿಇ 02 ಇಪಿಎಸ್‌ 2023

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಜಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪರೀಕ್ಷೆ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/11/2023  

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023

೨೦೨೩ ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ  ಸಮಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31/10/2023  

ಬಿಟಿಇ /01/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2023

೨೦೨೩ ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/10/2023  

ಬಿಟಿಇ/6/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/10/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಪರೀಕ್ಷೆ೦ಇಸಿಎಸ್‌3/8/2022

೨೦೨೩ರ ನವೆಂಬರ್‌/ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/10/2023  

ಬಿಟಿಇ/22/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2023-24

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ೨೦೨೩ ರ ನವೆಂಬರ್‌/ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್‌ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ವಾಹನ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಮುಕ್ತ ದರಪಟ್ಟಿ ಕೊಟೇಷನ್‌ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/10/2023

ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023

೨೦೨೩ ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿವಿಧ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ Makeup ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 30/09/2023  ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ Makeup ಪರೀಕ್ಷೆಯ (SEE) ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/09/2023  ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ನವೆಂಬರ್‌/ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/09/2023  ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ Makeup ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (SEE) ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಲ್‌ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/09/2023  ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023  

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ Makeup ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/09/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಜೂನ್‌/ಜುಲೈ 2023ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/09/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2023ರ Makeup ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ: 26/09/2023 ಮತ್ತು 28/09/2023ರಂದು ಜರುಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/09/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2023ರ Makeup ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಮರು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/09/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2023 Makeup ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 14/09/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌-2023 ರ Makeup ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ(SEE) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು/ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು/ಉಪಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಕೊಠಡಿ ಮೇಲವಿಚಾರಕರುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ/ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 14/09/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

 

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2023 Makeup SEE ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಲ್‌ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/05/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ 2023

2023 ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ MaKeUP ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (SEE) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06/09/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

 

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06/09/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05/09/2023

ಬಿಟಿಇ/14/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2023-24

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಇಸಿಎಸ್‌ ವಿಭಾಗದ ಉಗ್ರಾಣ ಹಾಗೂ 14 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗೊಂಡು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು/ಡ್ರಾಯಿಂಗ್‌ ಶೀಟ್‌/ಲಕೋಟೆಗಳು/ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿಲೇ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಪ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ತೂಕವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಗೂಗಲ್‌ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

LINK

04/09/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

 

ಜೂನ್‌/ಜುಲೈ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರು/ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/09/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಜೂನ್‌/ಜುಲೈ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/09/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2023

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸಿ-20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Makeup ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ(SEE) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/08/2023  

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2023-24

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2023 ನವೆಂಬರ್‌/ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Bangalore and Kolar

Bidar    

Belgaum

Mangalore

Tumkur

29/08/2023 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023  

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಿ- 20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Make Up (SEE) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (SEE) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/08/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2023 Make Up (SEE) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24/08/2023 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023

ಸಿ 20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರೈಸಿರುವ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Provisional Grade Cards and Provisional Diploma Certificates (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/08/2023 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2023 Makeup ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರೀಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/08/2023  

"ಮೇಕಪ್" SE ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/08/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಜೂನ್‌ /ಜುಲೈ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೊ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು/ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/08/2023 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023  

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/08/2023 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023  

ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/08/2023 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023  

ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/08/2023 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023  

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/08/2023 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023  

ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದ ಐ.ಟಿ. ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/08/2023 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023  

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/08/2023 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023

ಸಿಐಪಿಇಟಿ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/08/2023  

ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2023

2023 ಜೂನ್‌ /ಜುಲೈ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಲಿತಾಂಶ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/08/2023  

ಬಿಟಿಇ /05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

2023-24 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರೊಟೇಶನ್‌  ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/08/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಜುಲೈ 2023ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/08/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

 

ಜುಲೈ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/08/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಜುಲೈ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/08/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-16

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31/07/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-15

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/07/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-14

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/07/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-13

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/07/2023

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಜುಲೈ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ:25/07/2023 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/07/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-12

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/07/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಸಿ-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SEE (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ & ಥಿಯರಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹತೆ (Eligibility) ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24/07/2023 ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-11     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/07/2023 ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-10     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/07/2023 ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-9     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/07/2023 ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-8     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/07/2023  ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023  ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-7     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/07/2023  ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023  ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-6     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/07/2023  ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಸಿ-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 1/2/3/4/5/6 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ CIE (Continuous Internal Evaluation) MAKE UP ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/07/2023 ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-5

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/07/2023 ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-4

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/07/2023 ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-3

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/07/2023 ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-2

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/07/2023  

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌-1

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/07/2023 ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

2022-23 ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ BTELinx ವೆಬ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಮೂಲಕ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/07/2023 ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಜುಲೈ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ:06/07/2023 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 08/07/2023 ವರೆಗೆ ಜರುಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/07/2023    

ದಿನಾಂಕ: 06/07/2023 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/07/2023 ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಜುಲೈ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ: 05/07/2023 ರ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/07/2023  

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಜುಲೈ2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ನೋಡಲ್‌ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/07/2023  

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

 

ಜುಲೈ2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು/ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು/ಉಪಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ/ಾನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1/07/2023  

ಬಿಟಿಇ 02 ಇಪಿಎಸ್‌ 2023

ಶ್ರೀ ನಾಗಭೂಷಣ್‌. ಕೆ.ಜಿ. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರೀಕ್ಷೆ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/06/2023  

ಬಿಟಿಇ/04 /ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/06/2023  

ಬಿಟಿಇ/04 /ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

 

ಜೂನ್‌/ಜುಲೈ ೨೦೨೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/06/2023  

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಜೂನ್‌/ಜುಲೈ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/06/2023  

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

ಸಿ-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರೈಸಿ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/06/2023  

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಆರ್‌ಎಸ್‌ (1)/2023

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕೇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09/06/2023

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 6 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Scheme of Study ಪ್ರಕಾರ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/06/2023

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

ಜೂನ್‌/ಜುಲೈ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಜಾ ಮುಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/06/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2023

20EG01P-COMMUNICATION SKILLS ವಿಷಯ ಬೋಧಿಸುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು UPDATE ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/06/2023

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಎಪಿ/2023

 

2023 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/06/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2023-24

2023 ರ ಜೂನ್‌/ಜುಲೈ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/06/2023  

ಬಿಟಿಇ 04 ಇಪಿಎಸ್‌ 2023

 

ಜುಲೈ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು) ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/06/2023  

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಯಮಗಳನುಸಾರ C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರೈಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/05/2023

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2023

2023 ರ ಜೂನ್‌/ಜುಲೈ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26/04/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

2023 ರ ಜೂನ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15/04/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ /ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯಗಳ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15/04/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರು/ಸದಸ್ಯರು/ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪಕನ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15/04/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರದ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15/04/2023  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

Covid -19 Pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ "ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವಿಧಾನ"ಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15/04/2023  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17/04/2023

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

2023 ರ ಜೂನ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12/04/2023

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2023-24

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2023 ರ ಜೂನ್‌/ಜುಲೈ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ  ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

B,lore & KOlar Link

Bidar Link

Belgaum Link

Mangalore Link

Tumkur Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Link

21/03/2023

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

2023 ರ ಜೂನ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/03/2023  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

 

ಸಿಐಪಿಇಟಿ, (Central Institute of Plastic Engineering & Technology-CIPET) ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುವ 3 ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್‌ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಜೂನ್‌/ಜುಲೈ-2023ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರಿಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/03/2023  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

 

2022 -23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ಜೂನ್‌/ಜುಲೈ 2023 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/03/2023  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

 

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/03/2023  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022-23

ಜನವರಿ/ಪೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು/ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/03/2023  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

ಜನವರಿ/ಪೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/03/2023  

ಬಿಟಿಇ 03 ಇಪಿಎಸ್‌ 2023

2023 ರ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 183 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/02/2023  ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-02-2023  ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

ಪೆಬ್ರವರಿ 202೩ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-02-2023  

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-02-2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -16

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-02-2023

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವಿಧ ನೋಡಲ್‌   ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರು/ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-02-2023

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

Covid -19 Pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ "ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವಿಧಾನ"ಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 23-02-2023 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -15     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 22-02-2023  ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022  ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -14     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-02-2023 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -13

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-02-2023 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -12

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16/02/2023  

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ-2023 ರ 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ PATHWAY COURSE ಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟಿಇ ಲಿಂಕ್ಸ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ UPLOAD ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16/02/2023 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -11

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15/02/2023 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -10

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14/02/2023 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -9

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/02/2023 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -8

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/02/2023  ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -7

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10/02/2023  ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -6

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10/02/2023  

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

ದಿನಾಂಕ:10/02/2023 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ 12.00  ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ 15AT53T- Design of Machine Element ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ದಿನಾಂಕ:24/02/2023 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ 12.00  ರವರೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09/02/2023 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -5

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08/02/2023  ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -4

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07/02/2023 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -3

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06/02/2023  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -2

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04/02/2023

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -1

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03/02/2023  

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ-2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/01/2023

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್‌ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/01/2023

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು/ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಉಪಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ/ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/01/2023  

ಬಿಟಿಇ/ 06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/ 2022

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/01/2023  

ಬಿಟಿಇ/ 06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/ 2022

Covid -19 Pandemic ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27/01/2023  

ಬಿಟಿಇ/ 06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/ 2022

ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/01/2023  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

ಜನವರಿ/ಪೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ದಿನಾಂಕ: 30.01.2023 ರಿಂದ 02.02.2023 ರವರೆಗಿನ ಮೊದಲ 4 ದಿನಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/01/2023  

ಬಿಟಿಇ 01 ಇಪಿಎಸ್‌ 2023

ಜನವರಿ/ಪೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು) ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/01/2022  

ಬಿಟಿಇ/ 06/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/ 2022

ಜನವರಿ/ಪೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/01/2023  

ಬಿಟಿಇ/ 06/ಇಪಿಎಸ್‌ (1)/ 2023

ಜನವರಿ/ಪೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/01/2023

ಬಿಟಿಇ/ 06/ಇಪಿಎಸ್‌ (1)/ 2023

ಜನವರಿ/ಪೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/01/2023

ಬಿಟಿಇ 01 ಇಪಿಎಸ್‌ 2023

 

ಜನವರಿ/ಪೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು) ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/01/2023

ಡಿಟಿಇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಸಿಎಸ್‌ 3/8/2022

 

2009-10,2010-11,2011-12,2012-13 ಮತ್ತು 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ 1ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೆಶ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ 2011-12,2012-13,2013-14,2014-15,2015-16 ಮತ್ತು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ.ಟಿ.ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/01/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

2023 ರ ಜನವರಿ/ಪೆಬ್ರವರಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/01/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

20EG01P-COMMUNICATION SKILLS ವಿಷಯ ಬೋಧಿಸುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು UPDATE ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/12/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

2023 ರ ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/12/2022

ಬಿಟಿಇ//03/ಇಎಫ್‍ಎಸ್‍/2022-23

2023ರ ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/12/2022 ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

2023 ರ ಜನವರಿ/ಪೆಬ್ರವರಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ CANDIDATE LIST UPDATE ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06/12/2022  

ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2022

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೇಕಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/12/2022

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2021

ನವೆಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ MAKE UP ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (SEE) ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/11/2022

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2022

 

COVID-19 Pandemic ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಅಬೇಕಾದ "ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವಿಧಾನ"ಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/11/2022

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2021

 

ನವೆಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ MAKE UP ಪರೀಕ್ಷೆಯ (SEE) ವಿವಿಧ ನೋಡಲ್‌ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರು/ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/11/2022

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2021

 

ನವೆಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ MAKE UP ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (SEE) ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/11/2022

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2021

ನವೆಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ MAKE UP ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ (SEE) ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಸ್ಕೀಂ ಆಫ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ & ಇ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28/11/2022  

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2022

2023ರ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಐದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ PATHWAY ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

  Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/11/2022

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2021

ನವೆಂಬರ್‌-2022 ರ MAKE UP ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ(SEE) ಸಮಯದ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19/11/2022

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2021

ನವೆಂಬರ್‌-2022 ರ Make Up ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ (SEE) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರುಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18/11/2022

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2021

 

ನವೆಂಬರ್‌- 2022 ರ Make Up ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ (SEE) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು/ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು/ಉಪಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ/ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17/11/2022

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2021

 

COVID-19 Pandemic ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ2

17/11/2022

ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2022

Makeup ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/11/2022

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌(3)/2021

ನವೆಂಬರ್ 2022 MAKE UP ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/11/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2022

ಆಗಸ್ಟ್/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/11/2022

ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2022

ನವೆಂಬರ್ 2022 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೇಕಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/11/2022

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2022

2023 ಜನವರಿ/ಪೆಬ್ರವರಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09/11/2022

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌(3)/2021

 

ನವೆಂಬರ್‌ 2022 Make Up(SEE) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07/11/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಮಾಲ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಲೋಪ ದೋಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/11/2022

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2021

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು Make Up CIE ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 40 ಅಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ Make Up (SEE) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 21/10/2022 BTE 04 ECS

ವಿಷಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-10-2022 BTE 05 EAP 2022

2020 ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು 1 ರಿಂದ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು Make Up CIE ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.40 ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಥಿಯರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು Make Up ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/10/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಮಾಲ್‌ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಲೋಪ ದೋಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/10/2022 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2022  

2009-10,2010-11,2011-12,2012-13 ಮತ್ತು 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ 1ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೆಶ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ 2011-12,2012-13,2013-14,2014-15,2015-16 ಮತ್ತು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ.ಟಿ.ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/10/2022 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2022  

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/10/2022 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2022

ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/10/2022 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ 2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ - 2023 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/10/2022  

ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2022

ಸಿಐಪಿಇಟಿ, (Central Institute of Plastic Engineering and Technology) ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುವ 3 ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಇನ್‌ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ 2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ-23 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/10/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು/ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/10/2022  

ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2021

ಸಿ-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ1/2/3/4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ CIE Make Up ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/10/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

2022 ರ ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಡಿಪೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/10/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2022-23

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2023 ರ ಜನವರಿ/ಪೆಬ್ರವರಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ ನಮೂನೆ (ಗೂಗಲ್ ಫಾರಂ ) ಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 https://forms.gle/XNTsxhvu92157qneA

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30.09.2022 ಬಿಟಿಇ/07/ಇಸಿಎಸ್‌ /2022

ಆಗಸ್ಟ್/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 181 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 27.09.2022 ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27.09.2022 ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/09/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವಿಧ ನೋಡಲ್‌   ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರು/ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು  ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/09/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಫ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ & ಇ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/09/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -16

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/09/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -15

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/09/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/09/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

Covid -19 Pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ "ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವಿಧಾನ"ಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/09/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -14

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20/09/2022  

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -13

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20/09/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್‌.ಜೆ.ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ (International Twinning Program) Travel & Tourism ಮತ್ತು Cyber Physical Systems & Security ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು- ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17/09/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

ಡಿಸಿಇಟಿ -2022 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17/09/2022 ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -12    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16/09/2022 ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -11    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15/09/2022 ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -10    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15/09/2022 ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -9    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14/09/2022 ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -8    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14/09/2022 ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -7    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12/09/2022 ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -6    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09/09/2022  ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022 ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -5    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09/09/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌(1)2021

August/Sept 2022  9ME34- Mechanical Measurements & Metrology daಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು,     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/09/2022  

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -4

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/09/2022  

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -3

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/09/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್‌ -2

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/09/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

 

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/09/2022

ಬಿಟಿಇ/04/ ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಸ್ಕೀಮ್‌ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ - 1

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/09/2022

ಬಿಟಿಇ/ 03/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2022

 

ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್‌ ಟಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರೀಕ್ಷೆ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/09/2022

ಬಿಟಿಇ/ 03/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2022

 

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೆಲ್‌ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/09/2022

ಬಿಟಿಇ 04/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2022

ದಿನಾಂಕ :02/09/2022 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ, ದಿನಾಂಕ:23/09/2022 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/08/2022 ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022 ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ  ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 23/08/2022  ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022  

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು/ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಉಪಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ/ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 22/08/2022  ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022  

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್‌ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 22/08/2022  

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರೀಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/08/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

 

Covid -19 Pandemic ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/08/2023

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯು 2022 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊಹರಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/08/2022

ಬಿಟಿಇ 03/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/08/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/08/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2022

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/08/2022

ಬಿಟಿಇ 06 ಇಪಿಎಸ್‌ 2022

 

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು) ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/08/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/08/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2022

 

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/08/2022  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2022

 

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/08/2022

ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2022

2022 ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/08/2022  

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/08/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2022

 

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/08/2022  

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2022

 

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/08/2022

ಬಿಟಿಇ 05/ಇಎಪಿ/2022

2022 ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/08/2022 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಎಸ್‌ಟಿ1 2022 20EG01P -Communication Skills ಪಠ್ಯ ವಿಷಯ ಬೋಧಿಸುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.   LINK ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/07/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2022-23

 

2022 ರ ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/07/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2022

2022 ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/07/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

2022 ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/07/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಡುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಿಗೆ 2020-21, 2021-22 ಹಾಗೂ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/07/2022

ಬಿಟಿಇ/139/ಇಸಿಎಸ್‌ (3)/2019

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಡುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳಿಗೆ 2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/06/2022

ಬಿಟಿಇ/10/ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2021

 

2022 ರ ಆಗಸ್ಟ/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/06/2022

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2022-23

 

ಇ- ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಪರೀಕ್ಷೆಓಇಸಿಎಸ್‌ 3/3/2022

 

Covid-19 pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2021- 22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 4 ವಿಷಯಗಳ ಬದಲಾಗಿ Full Carryover ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/06/2022

ಬಿಟಿಇ:01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

Covid 19 Pandemic ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವಿಧಾನ ಗಳನ್ನು(standard operating procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/06/2022

ಬಿಟಿಇ/6/ಇಎಪಿ/2022

 

ಮೇ 2020, ನವೆಂಬರ್‌ 2020 ಹಾಗೂ ಮೇ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ C - 15 ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/06/2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-05-2022

ಬಿಟಿಇ 6 ಇಎಪಿ 2022

ನವಂಬರ್ 2019ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿ-15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-05-2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್/2/2022

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/05/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/05/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ  ಮತ್ತು cipet ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ equivalency certificate ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/05/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/05/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯು 2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/05/2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು/ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/05/2022

ಬಿಟಿಇ /05/ಇಎಪಿ/2022


. ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/05/2022

ಬಿಟಿಇ/10/ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2021

 

2022 ರ ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/05/2022

ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ 2022

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 180 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/04/2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2) 2022

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೋಡಿಂಗ್‌/ಕೀಯಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/04/2022

ಬಿಟಿಇ 01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20/04/2022

ಬಿಟಿಇ 01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
20/04/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2022-23

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2022ರ ನವೆಂಬರ್‌/ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ ನಮೂನೆ (Google Form) ಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 17    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 16    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 14  & 15    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/04/2022

ಬಿಟಿಇ /01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕುರಿತು.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 12  & 13    

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 10 & 11    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 9    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.-8    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31/03/2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಸಿಸಿಟಿ /2021

 

2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಟೈಲರಿಂಗ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದರ ಕುರಿತು.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.-7    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1) 2021

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.-6

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05/04/2022

ಬಿಟಿಇ:01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವಿಧ ನೋಡಲ್‌ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸನಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರು/ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.-5

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.-4

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2021

 

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ Organisational Management and Entreprenuership ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಕೋಡ್‌ ಅನ್ನು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ 9EC51T ಎನ್ನುವ ಬದಲು 15EC51T ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.-3    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.-2     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2021

 

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 9ME53 ವಿಷಯದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು Machine Design ಎನ್ನುವ ಬದಲು Design of Machine Elements ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

 

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 1

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ Machine Design and Workshop Technology ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಕೋಡ್‌ ಅನ್ನು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ 9ME34 ಎನ್ನುವ ಬದಲು 9MET34 ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 1/2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ (cie)make up ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರೀಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16/03/2022

ಬಿಟಿಇ:05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-03-2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್[1]2021

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಪಿಎಸ್[1]/2021

ಮಾರ್ಚ್ /ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ /ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-2022

ಬಿಟಿಇ/02/ಇಪಿಎಸ್‌/2022

2022ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ) ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/03/2022

ಬಿಟಿಇ 05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14/03/2022

ಬಿಟಿಇ:05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

COVID-19 Pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು(standard operating procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-03-2022

ಬಿಟಿಇ/02/ಇಪಿಎಸ್‌/2022

2022ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ) ಕುರಿತು    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-03-2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌(3)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌ / ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09/03/2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌(3)/2022

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 05/03/2022  

ಬಿಟಿಇ 08 ಇಎಪಿ 2021

 

2022ರ ಮಾರ್ಚ್‌ /ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

  TIME TABLE

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 04/03/2022  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03/03/2022

ಬಿಟಿಇ 02 ಇಪಿಎಸ್‌ 2022

 (ಕೆಲವೊಂದು 2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌ / ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು) ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28/02/2022 ಬಿಟಿಇ/01/ಇ.ಸಿ.ಎಸ್‌(3)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌ / ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/02/2022 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್(1)/2021

ಮಾರ್ಚ್/ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/02/2022 ಬಿಟಿಇ 05/ಇಸಿಎಸ್(1)/2021

ಮಾರ್ಚಿ/ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-02-2022 ಬಿಟಿಇ 06 ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌ 2021-22

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್/ ಏಪ್ರಿಲ್ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-02-2022 ಬಿಟಿಇ 05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2021

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಜಿ. ಪದ್ಮಿನಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರೀಕ್ಷೆ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-02-2022 ಬಿಟಿಇ14ಇಸಿಎಸ್‌3/2021

2009-10 ರಿಂದ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ 1ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 ಮತ್ತು 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐಟಿಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-02-2022 ಬಿಟಿಇ 10  ಇಸಿಎಸ್ 3 2021 2022 ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2022 ಬಿಟಿಇ 13 ಇಸಿಎಸ್‌ 3 2021

COVID 19 Paridemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2021 22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 4 ವಿಷಯಗಳ ಬದಲಾಗಿ - FULL CARRYOVER ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-01-2022 ಬಿಟಿಇ06 ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌ 2021-22

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2022ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ನಮೂನ' (Google Form)ಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-12-2021 ಬಿಟಿಇ 10 ಇಸಿಎಸ್ 3 2021

ಸಿ-20 Curriculum ನ 1,2 ಹಾಗೂ 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ Practical Application ಹಾಗೂ Creative Thinking ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿವಿಧ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳು Template ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸದರಿ Template ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ Online/Offline ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-12-2021

ಬಿಟಿಇ 10 ಇಸಿಎಸ್ 3 2021

2022 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 10-12-2021 ಬಿಟಿಇ 10 ಇಸಿಎಸ್ 3 2021
C-20 Curriculum 1, 2 ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ Practical Application ಹಾಗೂ ceative thinking
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-12-2021 ಡಿಟಿಇ 04 ಇಸಿಎಸ್‌ 2/2021-22

ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ 2021 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು (6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಪಿ 2021 ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಎಪಿ 2021 2021ರ ಆಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-11-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಸಿಎಸ್‌ 2 2021-22 SUSPECTED MALPRACTICE (SMP) ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-11-2021 ಬಿಟಿಇ 04 ಇಸಿಎಸ್‌2 2021 ದಿನಾಂಕ: 21.11.2021 ಹಾಗೂ 22.11.2021ಗಳಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-11-2021 ಬಿಟಿಇ 04 ಇಸಿಎಸ್‌2 2021-22 ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್2021 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-10-2021 ಬಿಟಿಇ 04ಇಸಿಎಸ್‌012021
2020-21 ನೇ ಸಾಲನ ಡಿಪ್ಲೋಮ 02/04ನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯಗಳ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2021 ಬಿಟಿಇ 04ಇಸಿಎಸ್‌012021 ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ 2021ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ  ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ  ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-15     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-14     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-13     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-12    
06-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು-11     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು-10     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು-9     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-8     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-6     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-5     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021

2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
26-10-2021 ಬಿಟಿಇ/08/ಇಸಿಎಸ್[3]2021

ಸಿ-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 1/2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ CIE (CONTINUOUS INTERNAL EVALUATION) MAKE UP ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021

2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-3

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021

2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-2

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-1     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ದಿನಾಂಕ:19.10.2021 ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ, ದಿನಾಂಕ:22.10.2021 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-10-2021 ಬಿಟಿಇ 04ಇಸಿಎಸ್‌1 2021

ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು/ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು/ ಉಪಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ/ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-10-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಪಿಎಸ್‌ 2020 OCT/NOV 2021 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ವಿಲೀನ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-10-2021 ಬಿಟಿಇ/04/ಇಪಿಎಸ್‌/1/2021

ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ 2021 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಹಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-10-2021 ಬಿಟಿಇ/03/ಇಪಿಎಸ್/2020

2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ [ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆಜೋಡಿಸುವುದು] ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021 ಬಿಟಿಇ 04 ಇಸಿಎಸ್‌(1) 2021  Covid-19 Pandamic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತೀಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹಾಗೂ 02 ಮತ್ತು 04 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೇರ್ಗಡೆ/ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳು      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 01-10-2021  ಪರೀಕ್ಷೆ  

ಆಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ 2021 ಸಾಲಿನ  ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.

  LINK ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021 ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್[2]2021-22

2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಲೋಪ ದೋಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-09-2021 ಬಿಟಿಇ 06 ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌ 2021-22

2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ  ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 28-09-2021  ಬಿಟಿಇ/02/ಇಸಿಎಸ್[2]/2021-22

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು/ ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಆಗಸ್ಟ್‌ ೨೦೨೧ರಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2021 ಡಿಟಿಇ/ಪ್ಲಾನ್‌/ಇಪಿಎಸ್‌1/26/2021

ಸಿ-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 21-09-2021  ಡಿಟಿಇ/07/ಇಸಿಎಸ್‌/2021

2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಯ 177ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

CIPET Central Institute of Plastic Engineering and Technology Mysore, ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುವ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕೊರ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೀಡ್ಜ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೋವೇಮ್ಬ್ರ್ 2021 ರ ಸೆಮೆಸ್ಟಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
   

ಸಿ‌ಓ‌ವಿ‌ಐ‌ಡಿ 19 Pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪೈಕ್ಷ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೊವೆಂಬರ್ ಸೆಮೆಸ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-09-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ 3 2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
           
    ಅಭಿನಂದನೆಗಳು -೨೦೨೦-೨೧     ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
   

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-16

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
   

ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ Scheme of Valuation & Model Answer ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಸ್ತ್ರೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ & ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವಿಧ ನೋಡಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು / ಸದಸ್ಯರು /ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    COVID-19 Pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ “ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-7     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಸ್ಕೀಮ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-08-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಸಿಎಸ್‌(2) 2021-22 2021 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-08-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌(1) 2021 ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2021 ಬಿಟಿಇ/06/ಎಫ್ಎಸ್/ 2021-22

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ / ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2021 ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ನಮೂನೆ [google From] ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  LINK ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-2021 ಬಿಟಿಇ/5/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌2021-22 ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-07-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌[1]2021  

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-07-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌[1]2021  

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮ 1/3/5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್.ಲಾಗ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ  ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-07-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌[1]2021  

Covid-19 pANDEMIC ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ "ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ" ಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure ) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-07-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌[1]2021

2020 ಆಗಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ /ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 23-07-2021  ಕಾಶಿಇ/ಶೈವಿ/107/ಕೋ.ಮಾ.ಸೂ/2020-21
ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ/ತಾಂತ್ರಿಕ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 23-07-2021  ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2021

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-07-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ್ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಥಿಯರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-07-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ 2020- 21ನೇ ಸಾಲಿನ 01/03/05ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ವಿಷಯಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Timetable

20-07-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌(1) 2021

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-07-2021 ಬಿಟಿಇ 01 ಇಸಿಎಸ್‌(2) 2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-04-2021

ಬಿಟಿಇ 01 ಇಸಿಎಸ್‌ 3 2021

2021 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-04-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2021

2021 ರ ಎಪ್ರಿಲ್‌ / ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರಗುವ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-04-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2021 2009-10, 2010-11 ಮತ್ತು 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ 1 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ 2011-12, 2012-13, 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ.ಟಿ.ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-04-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020 2020-21 ಎಪ್ರಿಲ್‌ / ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಬೇಕಾದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಂದೂಡಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-04-2021 ಬಿಟಿಇ 01 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಎಪ್ರಿಲ್‌ / ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರಗುವ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಮರುನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-04-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಬಿಎಲ್‌ (3) 2021 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಟಿಎ/ಡಿಎ ಸಂಭಾವನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಎಕ್ಷೆಲ್‌ ಕಡತ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-04-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ (1) 2021
2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್ / ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-04-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಪಿಎಸ್‌ 2021
2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ) ಕುರಿತು 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-03-2021 ಬಿಟಿಇ 29 ಇಫ್‌ಎಸ್‌ 2020
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2021ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-03-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020
2021 ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ರೂ 2000/- ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 03/04/2021ರವರೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-03-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020
2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-03-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020
ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಂಡ ಶುಲ್ಕದೊಡನೆ ಪರಿಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಚಲನ್ ಪ್ರತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು.
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2021 ಬಿಟಿಇ 29 ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌ 2020
2021 ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-02-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಡು ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-02-2021 ಬಿಟಿಇ 06 ಇಸಿಎಸ್‌ 2/2019

2021ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

28-01-2021 ಡಿಟಿಇ/12/ಇಜೆಎಸ್‌/2021

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು / ಸಕಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೇಕಾದ ವಿವರ ಕುರಿತು 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

27-01-2021  ಬಿಟಿಇ 29 ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌ 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅಬ್ನುದಾನಿತ / ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2021 ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಂಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿವುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇವಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು google ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

04-01-2021 ಬಿಟಿಇ /29/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌ 2020 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅಬ್ನುದಾನಿತ / ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2021 ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಂಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿವುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇವಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು google ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31-12-2020 ಬಿಟಿಇ/06/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2019 ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಭೆ ಮಾರ್ಚ್ / ಏಪ್ರಿಲ್ 2021    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-12-2020 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌ 2020

ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-12-2020 ಬಿಟಿಇ 25 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2020

2019 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-12-2020 ಬಿಟಿಇ 2 ಇಸಿಎಸ್‌ (2) 2020-21

2020ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ         ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಮಾಲ್ ಪ್ರಕ್ಟೀಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಲೋಪ ದೋಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-11-2020 ಬಿಟಿಇ 11 ಇಎಸ್‌ಟಿ2 2020

2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2020 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020-21

CIPET ,ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ / ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2020 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020-21

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2021 ಮಾರ್ಚ್ / ಏಪ್ರಿಲ್ ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-11-2020 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ  0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-11-2020 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ  0.16   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-2020 ಬಿಟಿಇ ಇಸಿಎಸ್‌/2020 Suspected Mal-practice ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಜಾಯಷಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-2020 ಬಿಟಿಇ ಇಸಿಎಸ್‌/2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ 2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ /ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  

0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 03-10-2020 ಬಿಟಿಇ 11/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2020 2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 01-10-2020  ಬಿಟಿಇ 02/ಇಬಿಎಲ್‌(3)/2020-21 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 01-10-2020  ಬಿಟಿಇ 11/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-09-2020   Covid -19  pandemic ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ,ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ 0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2019-20 2020 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
23-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2019-20 Covid-19 pANDEMIC ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ "ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ" ಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure ) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2019-20 2020 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆModel Answer ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.18   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ಇಸಿಎಸ್‌(3)/2020

2020 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ

 0.6    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ಇಸಿಎಸ್‌(3)/2020

ದಿನಾಂಕ 12-09-2020 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ  ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
05-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ಇಸಿಎಸ್‌(3)/2020

2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ 

0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-2020 ಬಿಟಿಇ 03ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2020

2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ /ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-08-2020 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2020 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ    1.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-2020 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2020 2020 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-08-2020 ಬಿ‌ಟಿಇ 03 ಇಪಿಎಸ್‌ / 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕುರಿತು 0.25   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-08-2020

ಬಿ‌ಟಿಇ 25 ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2020 2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.03   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-08-2020   ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ (ಪರೀಕ್ಷೆ 2019-20) 0.038   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 0.028   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ   1.02   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
14-08-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ /11/ಇಸಿ‌ಎಸ್(2)/2020 ಕೋವಿಡ್-19 pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 0.37   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-2020  ಬಿಟಿಇ/34/ಇಸಿಎಸ್‌(3)/2020 ಸಕಾಲ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 0.44   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
28-07-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)/2019-20 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)/2019-20 ದಿನಾಂಕ 13-07-2020 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.38   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-07-2020 ಬಿಟಿಇ/11/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2019-20 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ /ಬ್ಯಾಕ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ  ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೇರ್ಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳು  1.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 06-07-2020 ಬಿಟಿಇ 11 ಇಸಿಎಸ್‌ (2) 2019 -20 15/07/2020 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. 0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-06-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 11 /ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2019-20 ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.15   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
25-06-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 /ಇಸಿಎಸ್‌(3)/2020 ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ  2.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-06-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಇಪಿ‌ಎಸ್(1)/2020 

2020 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.48   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-06-2020  

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳು 

0.76   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-06-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಇಸಿ‌ಎಸ್(1)/2020 

ಜುಲೈ /ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

5.7   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2020 ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2020

ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ  Google Meet ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಲು  ಕೊಂಡಿ –ಜರೂರು

0.19   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-05-2020 ಬಿಟಿಇ /11 ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2019-20

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ / ಜೂಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

0.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-03-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 ಇಎಪಿ/ 2019-20  ಏಪ್ರಿಲ್ /ಮೇ 2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ  8.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-03-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 11 ಇಸಿ‌ಎಸ್ (2) / 2019-20 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಶ್ರ್ಕುತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-03-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಇಎಪಿ (3) / 2019 2015-16 ರಿಂದ 2018-19 ಸಾಲಿನ ಸಿ-15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  3.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-03-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 162 ಇಸಿ‌ಎಸ್ (3)/2019 2020 ರ ಮಾರ್ಚ್ /ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-03-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌-ಬಿಲ್ 2(A)(B)/2019-20 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ/ಕಾರ್ಯಾಗಾರ / ಬೋಧಕೇತರ /ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.24   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-02-2020 ಬಿಟಿಇ 12 ಇಸಿ‌ಎಸ್ (2)/2019-20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ /ನವೆಂಬರ್ 2019 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಲೋಪದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-02-2020 ಬಿಟಿಇ 53 ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2019 2020 ರ ಮಾರ್ಚ್ /ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-02-2020 ಬಿಟಿಇ 53 ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2019 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ/ಥಿಯರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿವರ ನಮುೂನೆ 5 & 6 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.24   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-01-2020 ಬಿಟಿಇ 10ಇಸಿ‌ಎಸ್ (2)/2019-20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ /ನವೆಂಬರ್ 2019 ರ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ Malpractice ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.24   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-01-2020 ಬಿಟಿಇ 11ಇಸಿ‌ಎಸ್ (2)/2019-20 2020 ರ ಮಾರ್ಚ್ /ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.24   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-01-2020 ಬಿಟಿಇ / 09 / ಇಸಿ‌ಎಸ್ (2)/ 2019 2019 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ / ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು 1.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-01-2020 ಬಿಟಿಇ / 136 / ಇಸಿ‌ಎಸ್ (3)/ 2019 ಅಕ್ಟೋಬರ್ /ನವೆಂಬರ್ 2019 ರ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಂಕಿತ Malpractice ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 0.45   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
03-01-2020 ಬಿಟಿಇ / 53 / ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/ 2019 2020 ರ ಮಾರ್ಚ್ / ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.15   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
02-01-2020 ಬಿಟಿಇ / 11 / ಇಸಿ‌ಎಸ್ (2)/ 2019 2019 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ / ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ 0.178   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
30-12-2019 ಬಿಟಿಇ / 11 / ಇಸಿ‌ಎಸ್ (2)/ 2019 K-2 ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.45   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
27-12-2019 ಬಿಟಿಇ / 09 / ಇಏ‌ಪಿ (2)/ 2019 CIPET ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ 0.34   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
27-12-2019 ಬಿಟಿಇ / 09 / ಇಸಿಎಸ್ (2)/ 2019 ಮಾರ್ಚ್ /ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಿ-03 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ 0.46   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
06-12-2019 ಬಿಟಿಇ / 09 / ಇಸಿಎಸ್ (2)/ 2019 ಅಕ್ಟೋಬರ್ /ನವೆಂಬರ್ 2019 ರ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು 1.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
30-11-2019 ಬಿಟಿಇ / 01 / ಇಪಿಎಸ್ / 2019 ವಂದನಾ ಪತ್ರ .078   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-2019 ಬಿಟಿಇ / 136 / ಇಸಿಎಸ್ 3/2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ / ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ .195   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-11-2019 ಬಿಟಿಇ / 03 // ಇ-ಬಿಲ್ 1 / 2019-20 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಭಾವನೆ / ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .678   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-10-2019 ಬಿಟಿಇ 01 ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(02)/2019-20 ಖಜಾನೆ-2 ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .208   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-09-2019 ಬಿಟಿಇ 04 ಇ‌ಏ‌ಪಿ/2019 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ .828   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
27-09-2019 ಬಿಟಿಇ 139 ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(3)/2019 ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ BTE ಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ .123   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-09-2019 ಬಿಟಿಇ 163 ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(3)/2018 ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .831   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
08-09-2019 ಬಿಟಿಇ /05/ಇ‌-ಬಿಲ್ 3/2018-19 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ Recipient ID Register ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ-6 .328   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-08-2019 ಬಿಟಿಇ 05 ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(1)/2019 2019 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ / ನವೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ .113   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-08-2019 ಬಿಟಿಇ 09 ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)/2017 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .062   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
24-07-2019 ಬಿಟಿಇ 02 ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)/ 2019-20 2019 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ / ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ 1.424   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
23-07-2019 ಬಿಟಿಇ 41 ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(3) 2019 C-15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ .414   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-07-2019 ಬಿಟಿಇ 04 ಇ‌ಏ‌ಪಿ/ 2019 ಅಕ್ಟೋಬರ್/ ನವೆಂಬರ್ 2019 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .062   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
17-07-2019 ಬಿಟಿಇ 163 ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(3)/ 2018 ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮಾಹಿತಿ .141   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-2019 ಬಿಟಿಇ 04 ಇ‌ಏ‌ಪಿ 2019 BTE Linx ಮುಖಾಂತರ C-15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ print out ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. .743   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
26-06-2019 ಬಿಟಿಇ 03 ಇ‌ಏ‌ಪಿ 2019 ಬಿಟಿಇ ಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರು ಟಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ .092   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
25-06-2019 ಬಿಟಿಇ 01 ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್ (2) 2019-20 ಖಜಾನೆ -2 ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .280   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
    ಖಜಾನೆ-2 ನಲ್ಲಿ ಫೀ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .158   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
19-06-2019 ಬಿಟಿಇ 01 ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)/2019-20 C-09 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದ C-03 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ / ನವೆಂಬರ್ 2019 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ .079   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
    ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ 2.38   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ 1.415   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-05-2019 ಬಿಟಿಇ 01 ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)/2019-20 ಶ್ರೀ ಎನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪರೀಕ್ಷೆ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು ,ಇವರು ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .054   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
09-04-2019 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/163/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(3) /2018 ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .082   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
11-03-2019 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/163/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(3)/2018 ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ (ಸೇವಾ ಸಿಂದು ) ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .171   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
05-03-2019 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/06/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)/2018 2018 ರ ನವೆಂಬರ್ / ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ತಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ 1.207   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
21-02-2019 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/163/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(3)/2018 ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು dtek ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು .578   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-02-2019 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ಇ‌ಎಪಿ /2018 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಚಲನ್ ಕಳಿಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ತುರ್ತು ನೆನಪೋಲೆ .114   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-01-2019 ಬಿಟಿಇ/01//ಇ‌ಎಪಿ //2018 2009-10/ 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮತ್ತು 2011-12 / 2012-13 / 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ‌ಟಿ‌ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ .136   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
21-01-2019 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/08/ಇ‌ಎಪಿ /2018 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ .714   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
18-01-2019 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/172/ಇ‌ಪಿ‌ಎಸ್3/2018 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ .110   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
02-01-2019 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/8/ಇ‌ಪಿ‌ಎಸ್3/2018 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 169ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು .049   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-04-2024 05:10 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080