ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2018 ವರೆಗಿನ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 


ACM ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 

 

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-12-18 ಇಡಿ‌ /209/ಬಿ‌ಇಸಿ 2018 ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ ಬೋಧಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎ‌ಐಸಿ‌ಟಿ‌ಇ , ನವದೆಹಲಿ ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಎಸ್‌ಸಿ‌ಎಚ್ (2) 2018-19 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-08-18 DTE/06/SCH(1)/2018-19 ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ನೀಡುವ ಜಾತಿ/ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾತ್ರದ ಸಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-07-18 DTE 28SCH(1) 2015-16 2015-16ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-07-17 DTE/04/SCH(1)/2017-18 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಶ್ಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-16 DTE 04 SCH(2) 2016-17 2016-17 ಸಾಲಿಗೆ HIV/AIDs/Leprosy ಪೀಡಿತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-16 DTE 03SCH(2) 2016-17 ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-16 DTE 02 SCH(2) 2016-17 2016-17 ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-02-15 DTE 01 SCH(1) 2014-15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-12-14 DTE 423 ADM(2) 2014-15 ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಸುತ್ತೋಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ (Lateral entry) ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
31-08-13 ED 132 INF 2013 ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-10-2011 DTE 66 ACM(2)/2011-12 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-10-2011 DTE 66 ACM(2)/2011-12 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗ 1 /11000/- ಆದಾಯ ಮಿತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ರೂ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-10-2011 DTE 66 ACM(2)/2011-12 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-07-2011 DTE 17 ACM(2) 2011 ಪಿಯುಸಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 


ACM ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 

 

ದಿನಾಂಕ
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-11-2017 DTE 04 SCH(1) 2017-18 ದೈಹಿಕ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಅರ್ಜಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-10-17 DTE 04 SCH(1) 2017-18 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಪ್ರವರ್ಗವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-09-17 DTE 01 SPS 01 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-09-17 DTE 04 SCH(1) 2017-18 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-09-17 DTE 05 SCH(1) 2017-18 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್-ಕಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-17 DTE 53 ACM(1) 2017-18 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ / ಒಬಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ 2017-18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-07-17 DTE 04 SCH(1) 2017-18 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಕಲ ಚೇತನ ಸಬಲಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 06 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-08-17 DTE 35 ACM(1) 2017-18 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಡ್-ಕೆ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-17 DTE/02/SCH(2)/2017-18 ರಕ್ಷಣಾದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು /ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-17 DTE/02/SCH(2)/2017-18 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ BE/ME ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯತಿ ಅರ್ಜಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-17 DTE/02/SCH(2)/2017-18 ಎಚ್‌ಐವಿ: /ಲೆಪ್ರೆಸಿ ರೋಗಪೀಡಿತರಾದ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-07-17 DTE/04/SCH(1)/2017-18 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಶ್ಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-06-17 DTE/28/SCH(1)/2015-16 ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-05-17 DTE/05/ACM(1)/2017-18 2017-18ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-12-16 DTE/39/ACM(1) 2016-17  ಎಲ್ಲಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಬಹಳ ತುರ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-12-16 DTE/38/ACM(1) 2016-17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಶುಲ್ಕದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಡಬಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ನ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-08-16 DTE/19/ACM(1)2016-17 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಅನುದಾನಿತ / ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-16 DTE 04 SCH(2) 2016-17 ಎಚ್‌ಐವಿ / ಏಡ್ಸ್ / ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-16 DTE 17 SCH(2) 2016-17 ಪೋಷಕರ ಆದಾಯವು 2.5 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುವ ಬಿಇ, ಬಿಟೆಕ್, ಬಿಆರ್ಚ್, ಎಂಇ ಮತ್ತು ಎಂಟೆಕ್ ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-06-16 DTE 05 SCH(1) 2016-17 ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-06-16 DTE 02 SCH(1) 2016-17 ರಕ್ಷಣಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-03-2016 DTE/63/ACM(1)/2015-16 2015-16ರ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-09-15 DTE 04 DVP (1) 2015 ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ಕೋಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2015 DTE/01/SCH(1)/2015-16/3729 ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-12-14 DTE 25 SCH(1) 2014-15 2014-15 ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ರಿಯಾಯಿತಿ  ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-11-14 DTE 04 SCH(1) 2014-15 (Part 3) ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-11-14 DTE 04 SCH(1) 2014-15 (Part 3) ಸಿಇಟಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 6% ಬಡ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-11-14 DTE 04 SCH(1) 2014-15 (Part 3) ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-09-14 Himvaka 135 Praka 2014 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-07-2013 ED 21 TEC 2013 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-04-2013 DTE 02 SCH (1) 2013-14 ಎಸ್‌ಸಿ ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-2013 ED 68 UTV 2012 ವಿಟಿಯುಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ  Affiliation ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-02-2013 DTE 04 SCH(1) 2012-13 ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-01-2013 DTE 04 SCH(1) 12-13 ಇ-ಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-09-2012 DTE 50 CDC(1) 2012-13 ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-04-2012 DTE 22 EST(10) 2010 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಕಾಲೇಜು ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಎಐಸಿಟಿಇ 6 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-04-2011 DTE / 39 / SCH(1) 2010-11 ರೂ. 25000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/02/2011 DCE 20 RBI 2009-10 ಎನ್‌ಇಎಫ್‌ಟಿ ಮೂಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ


ಕಟ್ಟಡ 

 

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-08-18 DTE 33 BLD 2015 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದನ್ವಯ ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-08-18 DTE 33 BLD 2015 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಹಸಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-08-18 DTE 03 BLD 2017 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-02-18 DTE 33 BLD 2015 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-02-18 DTE 33 BLD 2015 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ) ನಿಯಮಗಳು ,2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-11-16 DTE 25 BLD 2016 ಎಂಎಚ್‌ಆರ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿಪಿ / ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-07-2015 DTE 65 BLD 2014-15 ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-09-2015 DTE 09 BLD 2015 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-11-14 DTE 16 BLD 2014 ನಬಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-11-14 DTE 16 BLD 2014 18 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ - NBARD RIDF 20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-09-14 ED 225 TEP 2014 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಂಕಾಪುರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಗುಡ್ಡದ ಚನ್ನಪುರ ಎಂದು ಮರುಹೆಸರಿಸುವುದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-14 DTE 10 BLD 2014 ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸ್ವರೂಪಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-14 DTE 10 BLD 2014 ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-06-14 DTE 11 BLD 2012 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ-ಎಸಿಎ, ಎಂಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಡಿ ನಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-02-14 DTE 11 BLD 2012 NMEICT - MHRD ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-06-13 DTE 33 BLD 2011 ಭೂಮಿಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-04-13 DTE 11 BLD 2012 ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಶೀಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-04-13 DTE 11 BLD 2012 ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ


ಬಜೆಟ್ 

 

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-06-18 DTE 3 GRT(2) 2018 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಸಹಾಯನುದಾನವನ್ನು "ECS" ಅಳವಡಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
14-02-18 DTE 34 BLS (3) 2017/3112 NDC ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲು ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
27-12-17 DTE 02 REC 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-17 DTE 4 GRT(2) 17 ಟೆಕ್ವಿಪ್-1 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಾಲದ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-2015 DTE 6 BUD 2015 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಅನುಬಂಧ-ಸಿ, ಡಿ, ಜಿ, ಎಚ್, ಐ ಮತ್ತು ಜೆ ತಯಾರಿಕೆ  ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-2015 DTE 5 BUD 15 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಅನುಬಂಧ -ಬಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-07-15 DTE 01 BUD 2015 ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-06-15 DTE 01 BUD 2015 ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-02-15 DTE 29 BLS(2) 2014-15 ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-08-14 DTE 05 BUD 2014 ಅನುಬಂಧ ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 15-16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-08-14 DTE 09 BUD 2014 ಅನುಬಂಧ ಸಿ ನೆರವಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 15-16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-05-14 DTE 04 BUD 2014 ಸಾಲ ಮೊತ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-13 DTE 05 BUD 2013 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅನುಬಂಧ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-13 DTE 09 BUD 2013 ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಿ ಡಿ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಮತ್ತು ಜಿ ಅನುಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-01-13 DTE 51 GRT(2) 2012 ಅನುದಾನಿತ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ 50% ಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಲ್ಕದ remmittance ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಸಿ‌ಡಿ‌ಸಿ 

 

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-09-18 DTE 01 CDTP/ 2017-18 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ CDTP ಯೋಜನೆಯ Utilization Certificate ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-18 DTE 02 CDC (2) 2018-19 ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಸಂದರ್ಶನ/ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-02-18   ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೈರ್‌ಮೀ ನಡುವೆ ಎಂಒಯು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-12-17 DTE/26/skill development/CCTEK/2017-18 CDTP/CCTEK/PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/09/16 DTE 28 CDC(1) 2016-17 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕ್ಯಾರಿಓವರ್ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-08-16 DTE 28 CDC(1) 2016-17 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕ್ಯಾರಿಓವರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-08-16 DTE 28 CDC(1) 2016-17 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕ್ಯಾರಿಓವರ್ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-01-16 DTE/48/CDC(1)2015 ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಸದಂತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-10-14 DTE 30 LRDC 2014-15 ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ EDUSAT ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-09-14 DTE 13 LRDC 2014-15 EDUSAT ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುನರಾರಂಭ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-14 DTE 27 LRDC 2014 ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-03-2014 DTE 81 CDC(2) 2012-13 ಶಿಕ್ಷಣ ನಾಯಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (UKERI) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-12-2013 DTE 48 CDC(1) 2013-14 ಕ್ಯಾರಿಯೋವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-2013 DTE 43 CDC(2) 2013-14 ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಕಾಲೇಜುಗಳು  ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09/08/2010 DTE/10/CDC(2)/2010-11 ಇ-ಗ್ರಂಥಾಲಯ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/07/2010 DTE/02/III/2009 ಆಪ್ಟಮಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ  

 

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-04-18 ಇ ಡಿ23 2018 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-08-18 DTE 06 DVP(2) 2018 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ನಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-03-18 DTE 04 DVP (1) 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ಸಿ‌ಪಿ /ಟಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-03-18 DTE 43 DVP (1) 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ‌ಪಿ /ಟಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-17 DTE 30 DVP92) 2017 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-11-17 DTE 07 DVP(2) 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇನ್ ಟೇಕ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-09-17 DTE 01 DVP(1) 2017 2007-08 ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆದೇಶ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-09-17 DTE 32 DVP 01 2014 1987-1995 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-17 DTE 04 DVP(2) 2017 ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕೆಜಿಎಫ್‌ ನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-09-17 DTE 04 ATS(1) 2017 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-17 DTE 12 DVP(2) 2017 ಸಂಡೂರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/08/17 DTE 05 DVP(2) 2017/1415 ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ -ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-08-17 DTE 03 DVP(1) 2017/(1) 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗಾಗಿ NBA  ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಶುಲ್ಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-08-17 DTE 01 DVP(1)2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2017-18 ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-09-16 DTE 01 DVP (1) 2016 2016-17 ರ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆದೇಶ -2016-17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-05-2016 DTE 18 DVP(1) 2016 ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೌರ ಫಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-07-15 DTE 18 DVP(1) 2015 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ  ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 85% ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-07-15 DTE 05 DVP(2) 2015 ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-06-15 DTE 31 DVP(2) 2002 ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು HMS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-06-15 DTE 06 DVP(1) 2015 ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಲ ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 


DEQ Date
DTE Order No.
Subject View
05-09-18 DTE 07 DEQ(1) 2018 ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ , ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, WPT ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದಂಡನಾದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-16 DTE 21 DEQ(1) 2010 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮ ನಗರ ದಲ್ಲಿ  ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-11-16 DTE/58/EST2(A)/2014/DEQ(1) 2015/3077 ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಎಲ್‌ವಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-11-16 DTE 06 DEQ(1) 2013  ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ಮುಜಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ  ಅರುಣ್   ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ನವನಿ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-10-16 DTE 06 DEQ(1) 2013 ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕಳಗಿ  ಇವರ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ  ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-08-16 DTE 26 DEQ(1) 2015/2749 ಶ್ರೀ ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು , ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ,ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಿಸರ್ಜನೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-07-16 DTE 32 DEQ(1) 2012single file/799 ವಿಚಾರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-06-16 DTE 27 DEQ(1)2015/1659 ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಜಿಪಿಟಿ, ಮಿರ್ಲೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-01-16 DTE 17 DEQ 2015/3238 ಶ್ರೀ ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ SGL,GDRRP,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-12-15 DTE 14 DEQ(1) 2013/2975 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಂಟ್ವಾಳ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-12-15 DTE 08 DEQ(1) 2014/2933 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ,ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ,ಮುಳಬಾಗಿಲು  ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-12-15 DTE 08 DEQ (1) 2015/2838 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಿ ,ಎಸ್‌ಡಿ‌ಸಿ GPT, ಮುಳಬಾಗಿಲು - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-15 ED 08 DEQ 2015 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಿ ,ಎಸ್‌ಡಿ‌ಸಿ GPT ,ಮುಳಬಾಗಿಲು-ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-10-15 DTE 09 DEQ(1) 2012/2636 ಶ್ರೀ ಎಚ್ ವಾಸುದೇವ್ GEC ,ಹಾವೇರಿ -ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-11-15 DTE 07 DEQ (1) 2014/2624 ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮು ಡಿ GPT, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ -ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-11-15 DTE 01 DEQ (2) 2011/2622 ಶ್ರೀ ಕಿಷನ್ ಜಿ ,SKSJTI ಬೆಂಗಳೂರು, -ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-15 DTE 13 DEQ (1) 2015 ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರಭುದೇವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,(ಪ್ರಭಾರೆ), ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕಳಗಿ  -ಅಮಾನತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-10-15 DTE 12 DEQ(1) 2014/2206 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಾದೇಗೌಡ, ಜಿಪಿಟಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-09-15 DTE 01 DEQ(2) 2011/2054 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕಿಶನ್, ಎಸ್‌ಕೆಎಸ್‌ಜೆಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- ವಜಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-07-2015 DTE 17 DEQ (1) 2004/1497 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ರಾಜು, ಎಸ್‌ಜಿಎಲ್ (ಆರ್‌ಟಿಡಿ), ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-07-15 DTE 08 DEQ(1) 2011 Part II ಶ್ರೀ ಬಿ ವಿ ಜಯಂತ್ ,ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11 - 2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-07-15 DTE 07 DEQ(2) 2011 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಬಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ , ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 04 -2014  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-06-15 DTE 12 DEQ(1) 2008 Part 2 ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಿಪಿಟಿ, ಬೀದರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-05-15 DTE 04 DEQ(1) 2014 ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ -ಕ್ರಮ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-15 DTE 32 DEQ(1) 2012 ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಾಸುದೇವ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-15 DTE 11 DEQ(1) 2014 ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಾಸುದೇವ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಿ.ಪಿ.ಟಿ ದೇವದುರ್ಗ ಅವರ ಅಮಾನತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-05-15 ED 197 DTE 2013 ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಯಮ 1957 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು,ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜಿಪಿಟಿ ಬೀದರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-05-15 ED 96 TPE 2015 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿ ಮಂಜಗೌಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಿಪಿಟಿ ಝಲಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-04-15 DTE 01 DEQ(2) 2011 ಶ್ರೀ ಜಿ ಕಿಶನ್ ಎಸ್‌ಡಿಎ, ಎಸ್‌ಕೆಎಸ್‌ಜೆಟಿಐಗ- ವಿಚಾರಣಾ ಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-03-15 DTE 01 DEQ (2) 2011 ಶ್ರೀ ಜಿ ಕಿಶನ್ ಎಸ್‌ಡಿಎ, ಎಸ್‌ಕೆಎಸ್‌ಜೆಟಿಐ ವಿಚಾರಣಾ ಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-02-15 DTE 08 DEQ (1) 2013 ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಬಿ ಎಂ, ಎಸ್‌ಡಿಎ- ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-15 DTE 08 DEQ (1) 2013 ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-11-14 DTE 89 MSC 96 DEQ(1) Vol 2 ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶ್ರೀ ಕೊಟಗಿ ರುದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-09-14 DTE 10 DEQ (1) 2013 ಶ್ರೀ ಕಾಂತು ದೇವಡಿಗಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು - ಅಮಾನತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-09-14 DTE 04 DEQ (1) 2013 ಶ್ರೀ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಶೆರಿಫ್ ಅವರ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-09-14 DTE 03 DEQ (2) 2011 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ & ಟಿವಿಯ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-09-14 DTE 07 DEQ (1) 2012 ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-09-14 DTE 27 CC 2014 ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-09-14 DTE 02 DEQ(1) 2012 ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಬಿ ಎನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-09-14 DTE 15 DEQ(1) 2013 ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಎಚ್ ಬಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-14 DTE 20 DEQ(1) 2013 ಮೀಧಾ ಜನಾರ್ಥನ್ ಅವರ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-06-14 DTE 20 DEQ(1) 2013 ಮೀಧಾ ಜನಾರ್ಥನ್ ಅವರ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-06-14 DTE 13 DEQ(1) 2013 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ, Sl Gr L / ME, ಅಮಾನತು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-06-14 DTE 22 DEQ 1 2013 ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶ್ವೇತ  ಎಚ್.ಆರ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-02-14 DTE 08 DEQ (1) 2011 ಬೋಧಕ ಬಿ ವಿ ಜಯಂತ್ , ಇನ್ಸ್ತ್ರಕ್ಟರ್ , ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-10-13 DTE 13 DEQ (1) 2013 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಆರ್.ಎನ್ ಅಮಾನತು ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-08-13 DTE 05 DEQ (1) 2007 ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ - ಶ್ರೀ ರವಿ ನಾಯಕ್, ಎಸ್‌ಡಿಎ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-13 ED 197 DTE 2013 ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರ ಅಮಾನತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-07-13 ED 184 DTE 2013 ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜಿಪಿಟಿ ಕಾರ್ಕಲ್, ಅಮಾನತು ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-07-13 DTE 5 DEQ (2) 2004 ಶ್ರೀ ಟಿ ಬಾಬು, ಎಸ್‌ಡಿಎ, ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-07-13 DTE 5 DEQ (2) 2004 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಗೌರಿಶ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-07-13 DTE 5 DEQ (2) 2004 ಆಫೀಸ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ಹರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-07-13 DTE 5 DEQ (2) 2004 ಸಹಾಯಕ ಬೋಧಕ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಆರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ -ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-13 DTE 30 DEQ 1 2012 ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಹುದೇಡ್, ಎಸ್‌ಜಿಎಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಮಾನತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-13 DTE 30 DEQ 1 2012 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಹಿರೆಮ್ಯಾಟ್‌, ಕೆಎಲ್‌ಇ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌-  ಅಮಾನತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-10-12 DTE 98 DEQ(1) 2011 ಶ್ರೀ ಬಿ ವಿ ಜಯಂತ್ , ಇನ್ಸ್ತ್ರಕ್ಟರ್ ಅವರ ಅಮಾನತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 


EST Circulars

 ದಿನಾಂಕ 
 ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-12-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /86 /ಇಎಸ್‌ಟಿ (7 )2017 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಸ್ಥಾನ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /36 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(6)2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇ -ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಸಿ/2017 ಡಿ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-12-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /39 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(2 ) ಎ 2018 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 2008 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 -11-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /55 /ಇಎಸ್‌ಟಿ (7 )2017-18 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01-07-2019 ರಿಂದ 30-06-2020 ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 -11-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /280 /ಇಎಸ್‌ಟಿ (7 )2017-18 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 -11-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /20 /ಇಎಸ್‌ಟಿ (1 A )2018-19 ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ / ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-10-2018 DPAR 73 SRS 2018 ಎಲ್ಲಾ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮನವಿ/ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ತಜ್ನರ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-09-2018 DPAR 09 ARB 2017 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ವ್ಯವಹಾರ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1977 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-10-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ55 EST 7 2018-19 01-07-19 ರಿಂದ 30-06-20 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ24 EST(4 ಬಿ ) 2018 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-09-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ86 EST(7) 2017 ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರು ನಿವಾರಣ ಸಮಿತಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-09-2018 DTE/42/EST(1)a/2018 ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-09-2018 DTE/29/EST(5)/2018 ಎಚ್‌ಕೆ- ಎಸ್‌ಡಿ‌ಎ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ14 EST4 (A) (1) /2018 ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ 6 ನೇ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-08-18 DTE/06/EST(5)/2018 ಹಿಂಬಡ್ತಿ/ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-08-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ24 EST4 (B) (3) /2018 ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-08-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ27 EST(2) A/2018 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೋಧಕ/ಭೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರ ದತ್ತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-07-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ50 EST(1)/2008/1320 ಕರ್ನಾಟಕ ಆಧಾರ್ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆ )ಅಧಿನಿಯಮ , ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-07-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ50 EST(1)/2008/1320 ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಬರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-07-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ42 EST(3)/2017 ರಾಜ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ /ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ " ಡಿ " ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-07-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ18 EST(10)/2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು(ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ) ,ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-06-18 DTE/74/EST4(B)/2013 HK ಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-06-18 DTE/05/EST(5)/2018/991 ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೇತನ/ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-05-18 DTE/06/EST(1)A/2018-19 ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-05-18 DTE/06/EST(1)A/2018-19 ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಈ ದಿನವೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-04-18 DTE/06/EST(1)A/2018-19 ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುವ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-04-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ6 EST(1)A/2018-19 ED/098/TPE/2018 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-04-18 DTE/06/EST(5)/2018-19 ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ -ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-04-18 DTE/6/EST (1) ಎ /2018-19 ಹಿಂಬಡ್ತಿ/ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ -ಎ ವೃಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-03-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ25 EST (3) 2016 ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರ-ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮೆಕಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-02-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ25 EST(3) 2016 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ standard Staff Pattern ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-01-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ134 EST (7) 2017 ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18 DTE/96/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-01-18 ED/197/DTE/2017 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18 DTE/93/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18 DTE/94/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18 DTE/93/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ -1, ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18 DTE/97/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಗ್ರೇಡ್ -2 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18 DTE/99/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18 DTE/98/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18 DTE/98/EST(1) A/2017-18  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ – ಫೋರ್ಮನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18 DTE/98/EST(1) A/2017-18  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ – ಇನ್ ಸ್ಟಕ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18  DTE/98/EST(1) A/2017-18  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ – ಸಹಾಯಕ ಇನ್ ಸ್ಟಕ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18  DTE/98/EST(1) A/2017-18 ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ –ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18  DTE/98/EST(1) A/2017-18  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ – ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18  DTE/98/EST(1) A/2017-18 ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ – ಹೆಲ್ಪರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18  DTE/98/EST(1) A/2017-18  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ – ಎಸ್‌ಡಿ‌ಎ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆನೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18  DTE/98/EST(1) A/2017-18  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ – ಎಫ್‌ಡಿ‌ಎ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18  DTE/98/EST(1) A/2017-18  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ – ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18  DTE/98/EST(1) A/2017-18  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18  DTE/98/EST(1) A/2017-18  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - HOD – ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18  DTE/98/EST(1) A/2017-18  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ – ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-18  DTE/98/EST(1) A/2017-18 ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-12-17 DTE/83/EST 4(B) 2012-13 Part-2/2537 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅನುದಾನ ಪೂರ್ವದ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-12-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ53 EST 7 2017-18 ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ –ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-12-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ29 EST 5 2016 ಎಸ್‌ಡಿ‌ಎ ಕೌನ್ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ (HK) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-12-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ01 EST 4B 2016 ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ನೌಕರರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-12-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ22 EST(5) 2016 FDA ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ED 192 DTE 2017 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -1 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ED 195 DTE 2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗವಾರು ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ED 194 DTE 2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-17 ED 200 DTE 2017 ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1 , ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ED 191 DTE 2017 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-17 ED 193 DTE 2017 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -2 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-17 ED 197 DTE 2017 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ED 190 DTE 2017 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-17 ED 203 DTE 2017 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-12-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ32 EST 2(a) 2017 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ನಾನ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ21 EST (1A) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ60 EST (5) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ32 EST (2)A 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ63 EST (3) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ18 EST (10) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೃಂದದ ನಾನ್ -ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗವಾರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇEST (6) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ65 EST (5) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ32 EST (2A) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ವಿಭಾಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ32 EST (2A) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ91 EST (1A) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ61 EST(5) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-11-18 DTE/15/ಚಿ ಕ ಘ /2017 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ61 EST(5) 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ35 EST(6) 2017/2287 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-10-17 DTE/134/EST(7)/2017/2211 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 01-07-18 ರಿಂದ 30-06-19 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-11-17 DTE/32/EST(2) A/2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-10-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ19 EST(1)A 2017 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸೈನ್ಸ್ ,ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗಾವಾರು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ(Provisional List) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-07-17 53 EST 4(B) 2016/1121 ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ Stagnation ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ13 ಮಹಕಾ 2016 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-07-17 DTE/40/ಚಿಕಘ /2014-15/1030 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ/ಶಾಲೆಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ13 RTI 2016 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-06-17 ಡಿಟಿಇ/53/ಇಎಸ್ ಟಿ(7)2017/623 2006ರ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-06-17 ಡಿಟಿಇ 11 ಇಎಸ್ ಟಿ (3) 2017/518 JTS ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-06-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ17 ಮಹಕಾ 2017 RTI ನಿಯಮದಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-06-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ17 ಮಹಕಾ 2017 RTI ನಿಯಮದಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-05-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ201 EST(7) 2016/468 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-05-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ17 ಮಾಹತಾ 2017 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೋರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-17 ED 80 Vividha 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-05-17 DTE/53/EST(7)2017/410 AICTE ಪೆನ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-04-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ115 EST(7)2016/365 ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-05-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ10 EST (10) 2017 GEC ರಾಯಚೂರು, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ , ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ (ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ) ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು VTU ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-04-17 DTE/244/EST(7)/2012/232 ತಾಶಿಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-04-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ04 ಕಾ ಘ 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದ ಅಭಿಯೋಜನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-04-17 DTE/08/ESt(5)2017 HK ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಸ್ಥಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-04-17 DTE/196/EST(7)/2015/137 Public Private Partnership ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-02-17 DTE/201/EST(7)/2016 ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮನವಿ ಕಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-04-17 DTE/30/EST(1)A/2016,Part/61 ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್ ಬಡಿಗೇರ ಇವರ ನಿಯೋಜನೆ ರದ್ಧುಪಡಿಸುವ ಆದೇಶ ಹಾಗು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-04-17 BTE/01/ECS2/2016 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಮಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-03-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ31 EST8(B) 2011/5237 ED 300 DTE 2012 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-03-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ33 EST(3) 2016/4973 ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ ,ಕೆ‌ಜಿ‌ಎಫ್ ನ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-02-17 DTE/33/EST(1)A/2015/4708 ಶ್ರೀ ಟಿ ರಾಜು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್ ಗಂಗಾದರೈಯ್ಯ ರವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-02-17 DTE/113/MSC/2013 ಜಿ‌ಪಿ‌ಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-02-17 DTE/10/EST(5) 2016/4611 ಎಸ್‌ಡಿ‌ಎ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-01-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ115 EST(7) 2016/4353 01-07-17 ರಿಂದ 30-06-18 ವರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-01-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ47 EST 4 (A) 2014/5326 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ‌ಎಚ್‌ಡಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-12-16 DTE/12/EST(1) A/2015/4082 ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-11-16 DTE/75/EST2(B) 2016-17/4179 ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-11-16 DTE/10/EST(5)/2016/3086 01-01-2016 ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ SDA ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-16 DTE/267/EST(8)A YVE2015/2169 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮರು ವೆಚ್ಚ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-16 DTE/267/EST(8)A YVE2015/2170 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು –ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-10-16 DTE/11/EST(1)A/2015/2036 01-07-2015 ADO ಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-09-16 DTE/03/EST(3)/2016/3341 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಕ್ಟರ್ ಬಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-10-16 DTE/02/EST(5)/2014/1990 SDA ಯವರ ಇಲಾಖೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-09-16 DTE/33/EST(1)A/2015/1875 AADO ರವರ ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-09-16 ED 079 TPE 2016 AICTE ವೇತನ ಪಡೆಯಲು BE ಕೋರ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ ಪರಿಗಣನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    SC/ST ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಕ ವಿನಾಯತಿ AICTE ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    AICTE ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗೆ AICTE ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-09-16 DTE/05/SCH(1)/2016-17/1621 MHRD ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಿಪ್ಸ್ -2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-09-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ39 EST 4 (A) 2016 ಅನುದಾನಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-09-16 DTE/50/EST(1)A/2008 ಎಎಡಿಒ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಿಡಿಒಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ60 EST(5) 2014 ಕೌನ್ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-16 DTE/32/EST(1)A/2015/1530 ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-08-16 DTE/12/EST(2)A/2016 ಆರ್‌ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಎಚ್‌ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-16 DTE/12/EST(2)A/2016 ಎಚ್‌ಕೆ, ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-08-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ55 EST(6) 2014/1426 ದೈನಂದಿನ ವೇತನ ನೌಕರರ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2012 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-08-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ196 EST(7) 2015/1425 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ವರ್ಗಾವಣೆ - ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನವೀಕರಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-08-16 DTE/12/EST(2)A/2016 ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಿನಿಯಾರಿಟಿ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-08-16 DTE/64/EST(7)2013 GPT/GEC ಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-16 DTE/15/EST(1)A/2016 ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-07-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ12 EST 2A 2016 ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವರಗಳ ನಮೂದಿಸಿ 2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-16 DTE/01/EST(4) B 2016 ಅನುದಾನಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳು ಗ್ರಾಂಟ್-ಇನ್-ನೆರವಿನ GO ಕಾಪಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-16 DTE/11/EST(50/2016 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-07-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ12 EST(2)A 2016 ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-06-16 DTE/10/EST(5)/2016/826 ಎಸ್‌ಡಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-06-16 DTE/11/EST(1)A/2015 AADO ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-05-16 DTE/77/EST(6) 2015/623 ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಡಿಡಿಒಗಳಿಗಾಗಿ ಖಜಾನೆ -2 ಕೈಪಿಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-06-16 DTE/19/EST(10) 2015,part-2/583 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ರಜೆ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-06-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ171 EST 4(B)2012-13/588 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-05-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ15 (PMKVY/2016-17/4113 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-03-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ196 ET(7) 2015 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ತರಬೇತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-16 DTE/07/EST(1)A/2016 ಪಿಎಂಕೆವಿವೈ ರಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-05-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ21 EST 4(a) 2015 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ AGPಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-04-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ12 EST(1)A 2015 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-04-16 DTE/21/EST(3) 2015 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-02-16 DTE/25 EST(3) 2015/4204 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-03-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ54 EST 2(A) 2015/4113 ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ 2012 ಬ್ಯಾಚ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-03-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ196 EST(7) 2015 21-03-2016 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಎಟಿಐನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-16 DTE/33/EST(1) A/2015/4054 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-03-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ10 EST (1) A 2015/4033 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-02-16 DTE/58/EST(5)/2015 ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ನೌಕರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-03-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ196 EST(7) 2015 "Public Private Paternership" ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ . ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-11-15 DTE/58/EST(5) 2015/3024 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಆಫೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ DTE 01-10-2015(ಪರಿಶ್ರ್ಕುತ ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-11-15 DTE/58/EST(5) 2015/3024 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಆಫೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ DTE 01-10-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-12-15 DTE/21/EST(3) 2015/3025 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಕ್ಯನಿಕ್ ವೃಂದದ ಸಿ‌ಎಸ್ ವಿಭಾಗ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-12-15 DTE/23/EST(1) A/2010,part-2/2966 ಗ್ರೇಡ್ 1 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-12-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ55 EST 4 (A) 2011/2948 ಅನುದಾನಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2006 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯ / ಆಯ್ಕೆ ದರ್ಜೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-12-15 DTE/139/EST(&)2015/2830 01-07-16 ಮತ್ತು 30-06-17ರ ನಡುವೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-11-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ37 EST 2A 2015 ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ (ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆತರ)ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು – ಜರೂರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-11-15 DTE/40/FAI/2012-13 ಹೊಸ ಖಾಸಗಿ ಲಲಿತಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-11-15 DTE/10/FAI/2014-15 ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-11-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ55 EST(5) 2015/4652 ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನ ಕೆಂಪಲ್ಲೇರಾ, ಎಫ್ಡಿಎ ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-11-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ294 EST (7) 2014 /4635 ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ವಿರೋಧಿ ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-11-15 DTE/20/EST(2)B/2015/2648 ಡಾ. ಎನ್ ಹೆಚ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-15 DTE/129/EST(7) 2015/2606 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-15 DTE/129/EST(7) 2015/2607 Secondary source of data –ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಹುದ್ದಾರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ74 EST (4) 2015/2550 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-10-15 WCD 261 PHP 2015 Posts identified for Disabled ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-15 DTE/18/EST(1)A/2015/1935 ADO ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಬಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-15 DPAR 90 SRR 2014 ಗುಂಪು ಡಿ ನೌಕರರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-08-15 FD 06 TFP 2014 ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-09-15 DTE/41/EST(2)A2014/1757 ಕರಟಗಿ ಸಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-09-15 DTE/41/ESR(2)A2014/1751 ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-15 DTE/10/FAU/2014-15/1720 ಲಲಿತಕಲೆ ಶಾಲೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/52/est(7)/2015/1715 ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ತರಬೇತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-15 DTE/41/EST(2)A/2014 ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮ್ ಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-08-15 DTE/41/EST(2)A/2014 ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ - ವಲಯ ಎ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 2012 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-14 ED 74 DTE 13 Transfer Rules ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-08-15 DTE/41/EST(2)A/2014 ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-15 DTE/41/EST(2)A/2014 HK ಸ್ಟಾಫ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ 29-08-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-08-15 DTE/25/est(7)/2012/1652 ಗುಂಪು ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-08-15 DTE/41/est(2)A/2014/1629 ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ 2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-08-15 DTE/41/est(2)A/2014 HK ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ 2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-08-15 DTE/41/est(2)A/2014/1629 ಸಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-07-15 DTE/27/ Legal cell/2014 ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಟಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-08-15 DTE/38/EST(1)A/2014 ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಇಲಾಖೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-08-15 DTE/41/EST(2)A/2014 ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-15 DTE/41/EST(2)A/2014 ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ04 EST 4B 2015 ಅನುದಾನಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವಾ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ41 EST(2)A 2014 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಲಯಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ136 EST 4B 2012-13 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ31 EST(8)B 2011 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ -Non-Vactional Staff ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ24 EST(1) A 2013 ಎಚ್‌ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-04-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ226 EST(7) 2011 ಬಾಕಿ ಇರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪುನರ್ವಿತರಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-03-15 DPAR 01 HWP 2015 ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-12-14 ED 300 DTE 2012 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ - ರಜೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-01-15 DPAR 126 EGD 2014 ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎಂಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಒಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-01-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ13 EST(3) 2010 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-01-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ83 EST 4(B) 2012 Part 2 ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-01-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ82 EST(6) 2014 ಸ್ಟೆನೋ, ಆಫೀಸ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವೃದಾದ ವಿವರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-01-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ10 FAU 2014-15 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-01-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ22 EST (1) A 2014 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-12-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ15 EST (1)B 2014 ಕೆಎಸ್‌ಒಯು ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಂಗಡ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-12-14 DPAR 118 EFD 2014 ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಆಧಾರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-01-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ243 EST(7) 2014 2015 ರಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-10-14 ED 126 TEP 2014 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-12-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ243 EST(7) 2014 2015 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-11-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ07 Stores 2011 06-12-2014 ರಂದು ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಹರಾಜು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-11-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ83 EST 4(B) 2012 Part 2 ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ08 EST(1)B 2013 MTech ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-11-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ07 Stores 2011 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಹರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ280 EST(7) 2014 ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ19 EST (10) 2014 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ2 EST2(a) 2014 ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-10-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ21 EST (1) A 2014 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ವಿವರಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-10-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ72 EST (4A) 2013 ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳು ಶ್ರೀ ವಿ ಎಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಫೋರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-10-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ72 EST (4A) 2013 ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳು ಶ್ರೀ ಎಂ ವಾಗೇಶ್, ಫೋರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಕೆಜಿಐಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂ .1000 / - ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-10-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ47 EST(10) 2010 ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-10-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ243 EST(7) 2014 ವಯೋನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-09-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ07 DEQ (1) 2012 ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ19 EST 10 2014 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-10-14 ED 14 TGL 2014 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-09-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ28 EST(10) 2012 ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಘೋಷಣೆ – ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-09-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ70 EST(1)A 2013 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಾಯಂ ಪೂರ್ವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-07-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ07 EST 1(B) 2014 MTech ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-08-14 DPAR 14 SMR 2013 ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ - ಹಣವಿಲ್ಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೂಚನೆ – ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-14 ED 74 DTE 2013 (Part) ಗುಂಪು ಎ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-08-14 ED 74 DTE 2013 (Part) Group A ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-14 FD (Spl) 203 PEN 2012 ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಚಿತ ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-07-14 DPAR 06 SSC 2014 KPSC ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-07-14 DPAR 50 SN 2014 ಚುನಾವಣಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-14 DPAR 25 SMR 2012 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಠಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-07-14 DPAR 47 SMR 2012 ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ28 EST(10) 2012 ಕಾಯಂ ಪೂರ್ವಬಾವಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ09 EST 2A 2014 ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಾಜರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-08-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ09 EST 2A 2014 ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾರದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ09 EST 2A 2014 ದಿನಾಂಕ 01-08-2014 ನಡೆದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    Proforma 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    PROFORMA 3, 4 & 5 - - ಪೋಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ & amp; ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    PROFORMA 2 Part 2- ವಲಯ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    PROFORMA 2 Part 1 – ವಲಯ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಪ್ರೊಫೊರ್ಮಾ 1 - Vacancy Position ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 2014 ಸುತ್ತೋಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-07-14 ED 75 URC 2014 ಶ್ರೀ ಬಡಿಗೆರ್ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-07-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ25 EST 4(A) 2014 ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-07-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ18 EST(7) 2014 ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ವಲಯಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಜೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-03-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ64 EST(7) 2013 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-07-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ09 EST(2)A 2014 ವರ್ಗಾವಣೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-07-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ26 DVP(2) 2012- Part 2 ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-07-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ31 EST 1(A) 2013 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ವರ್ಗಾವಣೆ ಮನವಿ ಮಾದರಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-07-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ09 EST 2(A) 2014 ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-07-14 TD PS 11 2014-15 ಖಜಾನೆ ವ್ಯವಹಾರ e-mail ಮುಖಾಂತರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-07-14 DTE95 EST(2)B 2008 ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-14 ED 74 DTE 2013 ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೂಚನೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-07-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ03 EGU 2012 ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-14 ED 74 DTE 13 ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ -2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-06-14 DPAR 25 SMR 2012 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-06-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ43 EST (5) 2013 HK ಮಂಜೂರಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-06-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ06 EST(10) 2014 ಕಾಯಂ ಪೂರ್ವಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-02-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ43 EST(5) 2013/4415 HK ಪ್ರದೇಶ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-02-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ16 EST (10) 2013 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ರಿಕವರಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ128 EST(4) 2013 SJES ರೂರಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ತಾರಿಹಾಲ್ - ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ192 DTE 2013 (P-2) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ16 EST(10) 2013/4169 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ31/EST(3)/ 2013 JOC ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ -ನೇಮಕಾತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-11-13 DPAR 179 MSC 2013 ವಾಹನ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-12-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ163 EST(7) 2013 ATI ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-13 FD(Spl) 99 PEN 2013 NPS upadate through NPSCAN ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-12-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ105 MSC 2013 ಸಂದರ್ಶಕರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-12-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ16 EST(10) 2013 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೇತನ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ –ವರದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ02 PS 2013 ಸೈನಿಕ ಧ್ವಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-12-2013 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ268 EST(7) 2013 ನಿವೃತಿ ಹೊಂದುವವರ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ28 EST(10) 2012 ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಕಾಯಂ ಪೂರ್ವಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-10-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ11 EST(1) B 2013 ಎಂಟೆಕ್ / ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ33 EST 5 2013 ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ02 EST 5 2013 ಪ್ರೋಮೋಷನ್ - FDA to Superintendents ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ11 EST 1(B) 2013 Part-1 MTech ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ11 EST 1(B) 2013 Part-2 MTech ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-10-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ83 EST 4(B) 2012 ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-10-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ19 EST 1(B) 2010 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರೋಮೋಷನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-10-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ19 EST 1(B) 2010 ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರೋಮೋಷನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-12-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ83 EST4(B) 2012 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-10-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ226 EST (7) 2011 ಬಾಕಿ ಇರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-09-13 DPAR 65 DAR 2013 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-09-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ03 EST2(B) 2012 part 1 ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸ್ಸರ್ ಗಳ Probationary ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-09-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ03 EST2(B) 2012 part 1 Probationary ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-13 RDB 13 Jai A yo 2012 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-09-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ14 EST (2) A 2013 Part 5 ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-09-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ04 EST(1)A 2013/2352 AADO ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ06 EST1(B) 2013 Part 1 MTech ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-09-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ17 EST 1(B) 2011-12 MTech ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-09-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ1 INS(2) 2012 ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-09-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ14 EST (2) A 2013 Part 2 ವರ್ಗಾವಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-09-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ14 EST (2) A 2013 Part 2 ವರ್ಗಾವಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-08-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ06 EST1(B) 2013 Part 1 ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-09-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ33 EST(10) 2012 ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-09-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ14 EST (2) A 2013 Part 2 ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ 3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

EGU

Date
DTE Order No.
Subject
View
    ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಪ್ರಚಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
    ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-07-17 DTE/05/EGU/2017 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು LMS/FMS ತಂತ್ರಾಂಶದ live site ಮೂಲಕ ಮಾಡುವುದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    RuPay ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-05-17 DTE 05 EGU 2017 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ LMS / ಎಫ್‌ಎಮ್‌ಎಸ್  ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-16   Complete Tendering Process in e-procurement portal ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-16 DTE 02 EGU 2016 ಇ-ಲೈಬ್ರರಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/07/2016 K2/ PMU/ 92/2015-16 Integrated Financial Management System - IFMS ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-06-16 DTE 02 EGU 2016 ಇ-ಸಹಯೋಗ್ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಗ್ರೂಪ್ -ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-4-16 DTE 01 EGU 2016 ಗ್ರೂಪ್ -ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಸೃಜಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-03-16 SKSJ/TEQIP(FDA)/2016/1095 Pedagogy for use of ICT-Initiatives ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಇ-ಹಾಜರಾತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್  ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-07-2015   ICT ಸಭೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ- 28-07-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-10-13 DPAR 88 eFD Direct Benefit Trasfer of LPG ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-10-13 DPAR 87 eFD ಇ -ತಾಲ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-10-13 DPAR 95 eFD  HRMS  ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ


Exam

 

ದಿನಾಂಕ
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-2017 BTE/01/EBL(4) 2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಭತ್ಯೆ ಯನ್ನು ಖಜಾನೆಯ ಆರ್‌ಟಿ‌ಜಿ‌ಎಸ್ /ಎನ್‌ಈ‌ಎಫ್‌ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-17 BTE/05 /ECS(3)/2017 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ‌ಟಿ‌ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-11-17 BTE 10 EAP 2017 ಕಲಿಕೆ ನ್ಯೂನತೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಿಕರ್ ಅಂಟಿಸುವ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-10-17 BTE/95/ECS(3)2017 ಸಿ-15 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜನರಲ್) ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ Machine Design-15ME53T ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-10-17 BTE/03/ECS(2)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-09-17 BTE 13 EPS 2013 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಕಾಲ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-08-17 BTE/09/ECS(2) /2017 C -09 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶದ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-07-17 BTE/03/ECS(2)/2017 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-07-17 BTE 06 EAP 2017 ಕಲಿಕೆ ನೂನ್ಯತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದಿಂದ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-05-17 ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್(3)/2015 ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿರುವ ರಸೀದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ


Inspection 

ದಿನಾಂಕ
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-09-17 DTE/09/INS(3)/2017 ಏಪ್ರಿಲ್ -ಮೇ 2017 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-03-17 DTE/23/INS(3)/2016 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    C-15 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಬಂಧಗಳು  Annexures 1,2, 3 ಮತ್ತು 4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-02-17 DTE/25/INS(3)/2016/4690 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸು ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-04-15 DTE INS(3) 2013 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ feedback ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-03-14 DTE 01 INS(3) 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-09-2013 DTE 01 INS(3) 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Program Schedule Phase I ವೀಕ್ಷಿಸಿ

LRDC 

ದಿನಾಂಕ  ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-08-18 DTE/01/LRDC/2017-18 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-18 DTE/04/LRDC/2017-18/1104 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತರಗತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-05-18 DTE/01/LRDC/2017-18/496 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-08-16 DTE/12/LRDC/2016-17/1500 ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ  ಪ್ರವಚನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-16 DTE/11/LRDC/2016-17 ಸಂಸ್ಥೆ / ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ragging  ತಡೆಗಟ್ಟುವ  ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-07-16 DTE/12/LRDC/2016-17 YHAI ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-05-2016 DTE/04/LRDC/RUSA/2016-17 RUSA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ component 7 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-05-2016 DTE/01/LRDC/2016-17/354 ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-04-2016 DTE 04 LRDC RUSA 2016-17 RUSA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ component 7 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-05-15 DTE 01 IQAC 2014-15 ICT Initiatives ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ


NSS 

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ 
ವಿಷಯ 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
03-11-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /14/ಇ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ /2012-13 ಇಲಾಖಾ ಮಟ್ಟ ದ NSS ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-05-17 DTE/NSS/04/IDP/2017-18 ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-05-17 DTE/NSS/03/ಪ್ರಾ.ಕ /2017-18 ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ KPSC ಆದಿಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-05-17 DTE/NSS/Activities/01/2014-15 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ NSS ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ವರದಿ -ತುರ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-03-17 DTE/NSS/ಪ್ರಶಸ್ತಿ/01/2016-17 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ನಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-01-17 DTE/NSS/14/e-Prashasti/2012-13/55 2015-16ರ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-11-16 DTE/NSS/Award/CR-10/2008 ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2015 DTE NSS 14 e-Awards 2012-13 ವಿಭಾಗೀಯ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-05-15 DTE NSS 02 APA 2012-13 ನೇಪಾಳ ಭೂಕಂಪ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-06-14 DTE NJSS AWARDS CR-10 2008 ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-03-2014 DTE NSS 14 Dept Awards 12-13 ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
20-01-2014 DTE NSS 14 E-Award 2012-13 ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-08-2013 DTE NSS CA(1) 2013-14 2009-10 ರಿಂದ 2011-12 ರವರೆಗೆ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-10-2010 DTE NSS /Award/ CR-10/2008 ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ


ಸಾಂಖ್ಯಿಕ 

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ 
ವಿಷಯ 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
15-09-16 DTE/04/STS/2016 ಡಿಎಸ್‌ಒಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-02-2015 DTE/14/STS/2015/3596 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ  ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-2015 DTE/129/EST(7) 2015/2606 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-2015 DTE/129/EST(7) 2015/2607 ದತ್ತಾಂಶದ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಹುದ್ದಾರ್  ವೀಕ್ಷಿಸಿ


SPS 

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
28-12-17 DTE 01 SPS (1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ SC /ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 04-01-2018 ರ ಒಳಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-17 DTE 01 SPS (1) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳ post Delivery ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-10-16 DTYE 03 SPS(1) 2015 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-09-16 DTE 03 SPS(1) 2016 GECs ಮತ್ತು  GPTs ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-04-15 DTE 03 SPS(1) 2015 ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-08-2013 DPAR 46 FD 2013 ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
01-08-2013 DTE 295 SPS(1) 2008 ಖರೀದಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸ ಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳು  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-07-2021 03:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080