ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

ಡಿಟಿಇ ​

ಡಿಟಿಇ​

Date 

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

Google form link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06/07/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/11/2022

 

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೊಧನೆ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/07/2022

ಡಿಟಿಇ 142 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೋಡೆಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/07/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2022-23

 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/07/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/33/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ ವೃಂದದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗಗಳು) ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 01/01/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/07/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/32/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕರು (ಹೆಲ್ಪರ್) ವೃಂದದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗಗಳು) ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 01/01/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/07/2022

ತಾಂಶಿನಿ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2019-20

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ (ಕರಡು) ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು /ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು /ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಣತರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡಿಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/07/2022

ಡಿಟಿಇ/11/ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ/2022

 

 

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಏರ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಗ್ನಿಪಥ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/07/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/17/2022

 

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೊಧನೆ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24/06/2022

ಡಿಟಿಇ 19 ಬಿಎಲ್‌ಡಿ 2020

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24/06/2022

ಡಿಟಿಇ 19 ಬಿಎಲ್‌ಡಿ 2020

 

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/07/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2022-23

 

Eco youth Empowerment Startup Summit ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/06/2022

ಇಡಿ 47 ವಿವಿಧ 2022

 

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಏರ್‌ಪೋರ್ಸ್‌ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಗ್ನಿಪಥ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/07/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/13/ಕಾ-ಕಾರ್ಯಗಾರ/2017-18

 

ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/06/2022

ಸಿಟಿಇ 20 ಡಿವಿಪಿ (2) 2022

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/02/ಕಾ. ಭತ್ಯೆ/2021-22

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಭತ್ಯೆ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 30/06/2022  ಡಿಟಿಇ 14 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌ - ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (10)/47/2021-ಜೆಡಿ

 

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳಿಗೆ 7ನೇ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಎಂಇ/ಎಂ.ಟೆಕ್/ಎಂಫಿಲ್‌/ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/06/2022

ಡಿಟಿಇ 16 ಇಎಸ್‌ಟಿ (13) 2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:31.01.2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:31.12.2022 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ/ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

   

LINK1

LINK2

LINK3

LINK4

LINK5

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/06/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ2/50/2022

 

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/06/2022

ಡಿಟಿಇ161/ಸಿಡಿಸಿ/2/2021 [61443]

 

 PDP-32 ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು NITTTR, ಚೆನ್ನೈ 04/07/2022 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಇಲ್ಲಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/06/2022

ಡಿಟಿಇ/34/ಟಿಬಿಎಸ್‌ (ವಯೋ. ನಿ)/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌/ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:31.01.2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:31.12.2022 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ/ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

   

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4

LINK 5


ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27/06/2022

ಡಿಟಿಇ – ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (10)/30/2022

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/06/2022

ಡಿಟಿಇ 14 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

 

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌ - ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/06/2022

ಬಿಟಿಇ/10/ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2021

 

2022 ರ ಆಗಸ್ಟ/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/06/2022

ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

 

ಕೆ. ಸಿ. ಎಸ್‌. ಆರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/06/2022

ಡಿಟಿಇ/03/ಸಿಡಿಸಿ (1)/2019-20

 

 PDP-45 ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರುಮವನ್ನ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ NITTTR, ECB, 18/07/2022 ರಿಂದ 22/07/2022 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2022-23

 

ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (farmers producer organization) ಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಲಾಂಛನ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಘೋಷವಾಕ್ಯ ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   LINK ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/06/2022

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ 14 110 2021

ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡುವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 24/06/2022  

ಡಿಟಿಇ 161/ಸಿಡಿಸಿ/2/2021 [61443]


 PDP-32 ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು NITTTR, ಚೆನ್ನೈ 04/07/2022 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಇಲ್ಲಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 24/06/2022  

ಡಿಟಿಇ 161/ಸಿಡಿಸಿ/2/2021 [61443]


ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋಡ್ PDP-31 ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು NITTTR, ಚೆನ್ನೈ 04/07/2022 ರಿಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 24/06/2022  

ಡಿಟಿಇ 161/ಸಿಡಿಸಿ/2/2021 [61443]

 

 NITTTR ಚೆನ್ವ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೋಡ್ PDPCM-23 ಇಂದ PDPCM-31  ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್.ಟಿ/10/31/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು ಸಿ.ಎ.ಎಸ್ (ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/06/2022

ಡಿಟಿಇ ಸಿಸಿಟೆಕ್‌/13/2022

ಎಸ್.ಜೆ.ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/06/2022

ಸಿಟಿಇ 26 ಡಿವಿಪಿ (2) 2022

 

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/06/2022

ಬಿಟಿಇ/06/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2022-23

 

ಇ- ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/28/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ/ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ 2/51/2022

 

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಪಾಳೀಯ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ತರಗತಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ 2/2022

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ - ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ 2/32/2022

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ - ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಪ್ರವೇಸಾತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/06/2022

ಡಿಟಿಇ/14/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2022(673268)

 

ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ (ToT) ಭವಿಷ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ PIME ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, C-DAC, ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆಸಿದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ - ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/06/2022

ತಾಂ.ಶಿ.ಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2019-20

 

Software Engineering Principles and Practices ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದ ಬೋಧಕರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/06/2022

ಡಿಟಿಇ/06/ಆರ್‌ಐಪಿ (1)/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯ ವರದಿಯಡಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀರುವಳಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅಡ್‌-ಹಾಕ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/06/2022

ಸಿಟಿಇ 10 ಡಿವಿಪಿ (2) 2022

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/06/2022

ಡಿಟಿಇ 14 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌ -ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2022-23

 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು 8 ನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/06/2022

ಡಿಟಿಇ/15/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2022(674494)

 

UNACADEMY ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

  LINK ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/25/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಬೋಧಕರು (ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ವೃಂದದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗಗಳು) ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 01/01/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/27/2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/06/2022

 

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/8/2021

 

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು (ಬೋಧಕ) ಗಳಿಗೆ ಫೋರ್‌ಮೆನ್‌ (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/06/2022

ಸಿಟಿಇ 07 ಡಿವಿಪಿ (2) 2022

 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/06/2022

ಸಿಟಿಇ 19 ಡಿವಿಪಿ (2) 2022

 

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/06/2022

ಡಿಟಿಇ/161/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2021(61443)

ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋಡ್ PDPCM-23 ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ NITTTR, ECB, 20/06/2022 ರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 14/06/2022  ತಾಂ.ಶಿ.ಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2019-20 LMS ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 13/06/2022  ಡಿಟಿಇ/01/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2022 IMTEX Forming 2022 Exhibition-

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09/06/2022

ಡಿಟಿಇ/09/ಸಿಡಿಸಿ (1)/2022

 

ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/06/2022

ತಾಂ.ಶಿ.ಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2019-20

ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (LMS) ಪರಿನಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಪರೀಕ್ಷೆಓಇಸಿಎಸ್‌ 3/3/2022

 

Covid-19 pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2021- 22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 4 ವಿಷಯಗಳ ಬದಲಾಗಿ Full Carryover ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/06/2022

ತಾಂ.ಶಿ.ಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2019-20

ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (LMS) ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (LMS) ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ವಿಷಯವಾರು content developer ರವರನ್ನುನೇಮಿಸುವ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/06/2022

ತಾಂ.ಶಿ.ಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2019-20

 

ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (LMS) ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (LMS) ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/06/2022

ತಾಂ.ಶಿ.ಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2019-20

 

ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ Induction Program ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ 2/19/2022

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2ನೇ ವರ್ಷ/3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಅರೆಕಾಲಿಕ (ಪಾರ್ಟ್‌- ಟೈಮ್‌) ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ 2/32/2022

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ - ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಪ್ರವೇಸಾತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ 2/2022

 

2022̲23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ - ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/02/ಚಟುವಟಿಕೆ/2022-23

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನುಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2022-23

 

ಅಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/06/2022

ಸಿಟಿಇ 31 ಡಿವಿಪಿ (2) 2021

 

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09/06/2022

ಡಿಟಿಇ/09/ಸಿಡಿಸಿ (1)/2022

 

ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2022-23

 

 

ಅಂತರಾಕ್ಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/06/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/17/2022

 

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/06/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/11/2022

 

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(3) /12/2022

 

 

2022 20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಲೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ  ಬಗ್ಗೆ,

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2022-23

 

 

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/02/ಕಾ.ಭತ್ಯೆ/2021-22

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಸಿಸಿಟೆಕ್‌/12/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಸೊರಬ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು(ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್‌ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು(ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು(ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್‌ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು(ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2022-23

 

ಲಿಂಗಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/06/2022

ಡಿಟಿಇ/161/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2022(61443)

 

NITTTR, ಚೆನ್ನೈ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಜೂನ್‌ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌/ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

  LINK ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/06/2022

ಡಿಟಿಇ 07 ಜಿ ಆರ್‌ ಟಿ (2) 2022-23

 

 

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ 10 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 2006 ಮತ್ತು 2016ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಐಸಿಟಿಇ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/06/2022

ಬಿಟಿಇ:01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

Covid 19 Pandemic ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವಿಧಾನ ಗಳನ್ನು(standard operating procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/06/2022

ಬಿಟಿಇ/6/ಇಎಪಿ/2022

 

ಮೇ 2020, ನವೆಂಬರ್‌ 2020 ಹಾಗೂ ಮೇ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ C - 15 ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/06/2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/06/2022

ಡಿಟಿಇ/161/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2021(61443)

 

ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋಡ್ PDPCM-20 ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು NITTTR, ಚೆನ್ನೈ 06/06/2022 ರಿಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31/05/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)14/2021

 

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ(ಸಿವಿಲ್‌, ಕೆಮಿಕಲ್‌, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌) ಶಿಕ್ಷಕರ( ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ- ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಪೋಷಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31/05/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(10) 2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು CAS (ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 30/05/2022  ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2022-23

ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 27/05/2022  ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/19/2022

01-01-2022 ರಂತೆ ಬೋಧಕರ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 27/05/2022  ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/02/2022

01-01-2022 ರಂತೆ ಆಫೀಸ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26-05-2022 ಡಿಟಿಇ/161/ಸಿಡಿಸಿ/2/2021[61443]  ದಿನಾಂಕ 06-06-2022  ರಿಂದ ಚೆನ್ವ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋಡ್ PDPCM-20 ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-05-2022 ಸಿಟಿಇ/06/ಡಿವಿಪಿ/1/2022

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ  ಆಯ-ವ್ಯಯದ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26-05-2022 ಡಿಟಿಇ/03/ಸಿಡಿಸಿ/1/2019-20

ದಿನಾಂಕ 06-06-2022 ರಿಂದ 17-07-2022 ರವರೆಗೆ ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಆರ್. ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ. -21 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ವಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-05-2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ2/42/2022

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರೆಕಾಲಿಕ (Part time) ಮೂರು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-05-2022

ಬಿಟಿಇ 6 ಇಎಪಿ 2022

ನವಂಬರ್ 2019ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿ-15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-05-2022

ಸಿಟಿಇ 02 ಡಿವಿಪಿ 1 2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ: ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ವಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-05-2022

ಸಿಟಿಇ 02 ಡಿವಿಪಿ 1 2021

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-05-2022

ಡಿಟಿಇ ೧೬ ಇ.ಎಸ್.ಟಿ(13) 2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01-04-2018 ರಂದು ;ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

  Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-05-2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್‌ಟಿ 10/02/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಂದದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಮಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ,

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-05-2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್/2/2022

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-05-2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್‌ಟಿ /10/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಆರನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1. Diploma Guidelines for CAS promotions

2. CAS Polytechnic_ELIGIBILITY CRITERIA IN BRIEF-1 

3. DIPLOMA- API Score Sheet_CAS_1

4. DIPLOMA- API Score Sheet_CAS_2

 

 

 

 

21-05-2022 ಡಿಟಿಇ 02 ಸಿಡಿಸಿ/2/2022 ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ತಾಂಡವಪುರ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-05-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ2/37/2022 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಅರೆಕಾಲಿಕ [ಪಾರ್ಟ್ ಟ್ಯೆಂ] ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-05-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ2/38/2022 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ [ಅನುದಾನಿತ] ಮ್ಯಸೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ [ಅಂಗವಿಕಲ] ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-05-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ2/36/2022 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅರೆಕಾಲಿಕ [ಪಾರ್ಟ್- ಟ್ಯೆಮ್] ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಆಫ್ -ಲ್ಐನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-05-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಆರ್ ಟಿಐ/1/2022 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ರಡಿ 2021-2022ನೇ ಸಾಲಿಗೆ (ದಿನಾಂಕ 01-04-2021 ರಿಂದ 31-03-2022) ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-05-2022 ಸಿಟಿಇ/9/ಡಿವಿಪಿ[2] 2002 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-05-2022 ಸಿಟಿಇ/01/ಡಿವಿಪಿ[2] 2002 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-05-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ/ಎಸಿಎಂ/32/2022 2022-23ನೇ ಶ್ಯೆಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಇಂಟೇಕ್ ಹಾಗೂ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶ 2022-23 ಬ್ರೋಚರ್    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 18-05-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/33/2022 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪೊಮಾ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-05-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/32/2022 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪೊಮಾ (ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು) ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ    

ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಆಧ್ಯತೆ ಪುಟ

18-05-2022 ಡಿಟಿಇ ೦೭ ಜಿಅರ್‌ಟಿ(2) 2022 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಸಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ೧೦ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ೨೦೦೬ ಮತ್ತು ೨೦೧೬ ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಐಸಿಟಿಇ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-05-2022 ಡಿಟಿಇ 02 ಸಿಡಿಸಿ/2/667053 Wireless Communication ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/05/2022

ಡಿಟಿಇ/161/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2021(61443)

 

ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ 23/05/2022 ರಿಂದ NITTTR, ಚೆನ್ನೈ ನಡೆಸುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ PDPOM-03 ಮತ್ತು PDPOM-14 ರಿಂದ 17 ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/05/2022

ಡಿಟಿಇ 80 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2022

 

ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ/ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-05-2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/24/2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ೮ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.16/05/2022     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/05/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

 

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/05/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ  ಮತ್ತು cipet ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ equivalency certificate ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/05/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

 

ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/05/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯು 2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/05/2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು/ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/05/2022

ಬಿಟಿಇ /05/ಇಎಪಿ/2022

 ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09/05/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌1/03/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 
     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/05/2022

ತಾಂಶಿನಿ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2019-20

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಸಿ20 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಪದ್ದತಿಯ ಕುರಿತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/05/2022  

ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌21, ನವೆಂಬರ್‌21, ಜನವರಿ 2022, ಪೆಬ್ರವರಿ 22 ರ ಮಾಹೇಯ ವೇತನ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/05/2022

ಬಿಟಿಇ/10/ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2021

 

2022 ರ ಆಗಸ್ಟ್‌/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/05/2022

ಡಿಟಿಇ/161/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2021

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ PDPOM-09 ರಿಂದ PDPOM-12 ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು NITTTR, CHENNAI ನಿಂದ 09/05/2022 ರಿಂದ 13/05/2022 ರವರೆಗೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/05/2022

ಡಿಟಿಇ/161/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2021

C-DAC, ಬೆಂಗಳೂರು - ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಧಾನ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಲಿಕೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/05/2022

ಡಿಟಿಇ/161/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2022

 

ಕೇರಳದ NITTTR ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ PDPCM ಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/05/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4) /24/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂದೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/05/2022  

AICTE ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರರ (ನಿವೃತ್ತ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/05/2022

ಡಿಟಿಇ 16 ಇಎಸ್‌ಟಿ (3) 2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:01/07/2022 ರಿಂದ 30/06/2023 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌-ಎ, ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ, ಗ್ರೂಪ್‌-ಸಿ, ಗ್ರೂಪ್‌- ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ.

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/04/2022

ಸಿಟಿಇ 36 ಡಿವಿಪಿ (2) 2022

 

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/05/2022

 

ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ 2022

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 180 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/04/2022

 

ಡಿಟಿಇ - ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/27/2022

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ವಿಧಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆಗಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/04/2022

ಡಿಟಿಇ - ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/29/2022

 

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 02, 04 ಮತ್ತು 06 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/04/2022

 

ಡಿಟಿಇ/37/ಜಿಆರ್‌ಟಿ (2) 2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಾಬ್ತುಗಳನ್ನು CTS - 8 ಬಳಸಿ ಖಜಾನೆ- 2 ರ ಮೂಲಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/04/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/19/2022

 

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತುಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2ನೇ ವರ್ಷ / 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಅರೆಕಾಲಿಕ (ಪಾರ್ಟ್‌- ಟೈಮ್‌) ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/04/2022

ಡಿಟಿಇ/8/ಸಿಸಿಟೆಕ್‌/2022

 

ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಶೇಕಡ 25% ರ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್‌ ವರದಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/04/2022

ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

 

ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯವರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/04/2022

ಡಿಟಿಇ/161/ಸಿಡಿಸಿ(2)/2022

 

NITTTR, ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ PDPCM-11 ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/04/2022

ಎಐಸಿಟಿಇ/ಎಡಿವಿ/ಎಬಿ/ಎಪಿಹೆಚ್‌/2022-23

ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2022-23

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/04/2022  

VTU ನ ರಜತೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/04/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2022-23/5

2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಕೌಂಟ್‌ ಡೌನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/04/2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2) 2022

 

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೋಡಿಂಗ್‌/ಕೀಯಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-04-2022

ಡಿಟಿಇ/09/ಇಎಸ್‌ಟಿ/2/2022

ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-04-2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/25/2022

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-04-2022

ಡಿಟಿಇ/ಸಿಡಿಟಿಪಿ/19/2020

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಡಿಟಿಪಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/04/2022

 ಇಡಿ 57 ಡಿಟಿಇ 2022

 

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/04/2022

ಬಿಟಿಇ 01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/04/2022

ಡಿಟಿಇ/03/ಸಿಡಿಸಿ (1)/2019-20

 

NITTTR, ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು 17/05/2022 ರಿಂದ 27/05/2022 ರವರೆಗೆ PDPBCM-14 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ- ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/04/2022

ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾನಿಯಮಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-04-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)11/2022 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-04-2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)12/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-04-2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/25/2022

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/04/2022

ತಾಂಶಿನಿ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2019-20

 

 

ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ N.B.A ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/04/2022

ಡಿಟಿಇ/64/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2021

ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ/ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/04/2022

ಡಿಟಿಇ/64/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2022

ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ/ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/04/2022

ಡಿಟಿಇ/64/ಸಿಡಿಸಿ (2)/2022

 

ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20/04/2022

ಬಿಟಿಇ 01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20/04/2022

ಡಿಟಿಇ 06 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ Service History ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20/04/2022   ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20/04/2022

ಬಿಟಿಇ/03/ಇಎಫ್‌ಎಸ್‌/2022-23

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2022ರ ನವೆಂಬರ್‌/ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ ನಮೂನೆ (Google Form) ಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 17    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 16    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 14 & 15    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/04/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(3)12/2022

 

2022-23 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ 2,4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸಮ(EVEN) ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

  link  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/04/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/24/2022

2022-23  ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/04/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/24/2022

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/04/2022

ತಾಂಶಿನಿ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2019-2020

 

ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ N.B.A ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/04/2022

ಬಿಟಿಇ /01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕುರಿತು.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 12 & 13    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/04/2022

ಡಿಟಿಇ 02 ಆರ್‌ಐಪಿ (1) 2021

 

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯಡಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀರುವಳಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅಡ್‌-ಹಾಕ್‌ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11/04/2022

ಸಿಟಿಇ 42 ಡಿವಿಪಿ (2) 2019

 

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಎಜ್ಯುಕೇಷನಲ್‌ & ಕಲ್ಚರಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು (ಜೆಟಿಎಸ್‌) (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 10 &11    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

08/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 9    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04/04/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)24/2021

 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07/04/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)19/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಬೋಧಕರು(ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ವೃಂದದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌( ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತುಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗಗಳು) ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ:01/01/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07/04/2022

ಸಿಟಿಇ 02 ಡಿವಿಪಿ (2) 2022

 

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಎಐಸಿಟಿಇ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ನಡುವೆ interactive session ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 8    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31/03/2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಸಿಸಿಟಿ /2021

 

2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಟೈಲರಿಂಗ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದರ ಕುರಿತು.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 7    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05/04/2022

ತಾಂಶಿನಿ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2019-20

 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ N.B.A ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1) 2021

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 6    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05/04/2022

ಬಿಟಿಇ:01/ಇಸಿಎಸ್‌ (2)/2022

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವಿಧ ನೋಡಲ್‌ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸನಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರು/ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04/04/2022

ಡಿಟಿಇ/03/ಸಿಡಿಸಿ (1)/2019-20

 

 

NITTTR, ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು 19/04/2022 ರಿಂದ 29/04/2022 ರವರೆಗೆ PDPBCM-7 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ- ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 5

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 01/04/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(3)11/2022

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಮ (EVEN) ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

   LINK ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/04/2022

ಡಿಟಿಇ/14/ಇಎಸ್‌ಟಿ (13)/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:01/07/2022 ರಿಂದ 30/06/2023 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ.

 

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 4    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31/03/2022

ಸಿಟಿಇ 38 ಡಿವಿಪಿ (2) 2021

 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 2022- 23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ Extension of Approval (EOA) ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/04/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2021

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ Organisational Management and Entreprenuership ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಕೋಡ್‌ ಅನ್ನು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ 9EC51T ಎನ್ನುವ ಬದಲು 15EC51T ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 3    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

 

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 2

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2021

 

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 9ME53 ವಿಷಯದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು Machine Design ಎನ್ನುವ ಬದಲು Design of Machine Elements ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24/03/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಜೆಎಸ್‌ಪಿ/3/2022

ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ / ತಂತ್ರಾಂಶ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಡಲ್‌ಅಧಿಕಾರಿ ರವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 29/03/2022  

ಡಿಟಿಇ 16 ಇಎಸ್‌ಟಿ(5) 2022


ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಧಾನ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನ ಷಿಪ್‌ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/03/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಜೆಎಸ್‌ಪಿ/2/2022

 

ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ / ತಂತ್ರಾಂಶ (integrated public grievance redressal system) ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಟ್ರೇನರ್‌ ರವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2022

 

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಂ ಆಪ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು.- 1

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

 

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ Machine Design and Workshop Technology ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಕೋಡ್‌ ಅನ್ನು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ 9ME34 ಎನ್ನುವ ಬದಲು 9MET34 ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 
     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16/03/2022

ಡಿಟಿಇ 183 ಇಎಸ್‌ಟಿ(7) 2022

 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಯಲು ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25/03/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/20/2022

 

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಐ.ಟಿ.ಐ/ದ್ವಿತೀಯ(ವಿಜ್ಞಾನ/ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳು)ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2ನೇ ವರ್ಷ/3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಅರೆಕಾಲಿಕ (ಪಾರ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌) ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24/03/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/19/2022

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಐ.ಟಿ.ಐ/ದ್ವಿತೀಯ(ವಿಜ್ಞಾನ/ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳು)ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2ನೇ ವರ್ಷ/3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಅರೆಕಾಲಿಕ (ಪಾರ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌) ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಆಫ್‌-ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 23/03/2022  

ಡಿಟಿಇ 50 ಡಿವಿಪಿ(1) 2021

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ 40 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಎನ್.ಬಿ.ಎ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 1/2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ (cie)make up ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರೀಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23/03/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಜೆಎಸ್‌ಪಿ/2/2022

 

 ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ತಂತ್ರಾಂಶ (Integrated public grievance Redressal System)  ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಟ್ರೇನರ್‌ ರವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22/03/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌1/9/2022

 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮೇಡ್‌- ಕೆ/ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಲ್‌.ಎಂ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾ (5%/25%/30%) ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾ ಪ್ರವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/03/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಜೆಎಸ್‌ಪಿ/4/2022

 

ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ/ತಂತ್ರಾಂಶ (Integrated Public Grievance Redressal System)ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (Public Grievance Management Officer- PGMO)ಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/03/2022

ಡಿಟಿಇ/52/ಸಿಡಿಸಿ(2)/2021-22

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟೆಕ್‌/ಪಿಹೆಚ್‌.ಡಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌/ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  LINK  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/03/2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16/03/2022

ಬಿಟಿಇ:05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17/03/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2019-20

 

ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-03-2022

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್[1]2021

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-2022

ಬಿಟಿಇ/04/ಇಪಿಎಸ್[1]/2021

ಮಾರ್ಚ್ /ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ /ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-2022

ಬಿಟಿಇ/02/ಇಪಿಎಸ್‌/2022

2022ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ) ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/03/2022

ಬಿಟಿಇ 05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14/03/2022

ಬಿಟಿಇ:05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

 

COVID-19 Pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು(standard operating procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-03-2022

ಬಿಟಿಇ/02/ಇಪಿಎಸ್‌/2022

2022ರ ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ) ಕುರಿತು    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-03-2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌(3)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌ / ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10/03/2022

ಡಿಟಿಇ/16/ಇಎಸ್‌ಟಿ(13)/2020-21

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ /ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ09/03/2022

ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌(3)/2022

ಮಾರ್ಚ್‌/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 09/03/2022  ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/13/2021 ದ್ವಿ ದ ಸ ಇಂದ ಪ್ರ ದ ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/03/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ/9/2022

 

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ನಗದು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04/02/2022

ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು)21 ಕತವ 2022

 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07/03/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌1/9/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮೆಡ್‌- ಕೆ/ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಲ್.ಎಲ್‌.ಎಂ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ  ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾ (5%/25%/30%) ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾ ಪ್ರವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
 05/03/2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌1/10/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾಧಾರಕರುಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಬಿ.ಇ 2ನೇ ವರ್ಷದ/3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-03-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)13/2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೈಂದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೂಂದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 05/03/2022  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸ್‌ಸಿಹೆಚ್‌1/10/2021

 

2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು http://dtetech.karnataka.gov.in/dteone/emp/Login.aspx ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 05/03/2022  

ಬಿಟಿಇ 08 ಇಎಪಿ 2021

 

2022ರ ಮಾರ್ಚ್‌ /ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  Time Table

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 04/03/2022  

ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್‌(1)/2021

 

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 03/03/2022  ಬಿಟಿಇ 02 ಇಪಿಎಸ್‌ 2022  

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್‌ / ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು) ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 09/02/2022  ಇಡಿ 5 ಟಿಪಿಇ 2022  

STJIT, ಸಿರಿಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28/02/2022 ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್‌ಟಿ(7) 2021

ದಿನಾಂಕ:04-03-2022 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತ್‌ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

     

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 2021 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2022  ರ ಮಾಹೇಯ ವೇತನ 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

     ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2022  ರ ಮಾಹೇಯ ವೇತನ     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

228/02/2022 ಬಿತಿಇ/01/ಇ.ಸಿ.ಎಸ್‌(3)/2022

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್/ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25/02/2022 ಡಿಟಿಇ/ಪ್ಲಾನ್0/ಎಸ್ ಪಿಎಸ್1/24/2022

ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಯೋಗಾಲಯ ಉವಕರಣಗಳು/ ಪೀಟೋಪಕರಣಗಳು/ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕೆಟಿಟಿಪಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2022

ಎಪ್ಡಿ17ಬಿಪಿಇ 22020

ಎಪ್‌ಡಿ02ಟಿಎಪ್‌ಪಿ2016

ಎಪ್‌ಡಿ03ಟಿಎಪ್‌ಪಿ2018

ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಅಮೆಂಡ್‌ಮೆಂಟ್‌

24/02/2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ9/13/2022

ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾವಾಗಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/02/2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(10)14/2022-JD-DEPT TECH

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, [ಗ್ರೂಪ್-ಎ] ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು [ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ] , ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು,  ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್‌ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24/02/2022  ಡಿಟಿಇ 23 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2021

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿಯ ಮತವನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24/02/2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್2/06/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 & 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾರಿಒವರ್‌ ಸೌಲಭ್ಯದಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-02-2022 ಡಿಟಿಇ ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ಎಸ್/17/

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಬಿರಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ/ಸೇವಕಿಯರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/02/2022 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಸಿಎಸ್(1)/2021

ಮಾರ್ಚ್/ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/02/2022 ಬಿಟಿಇ 05/ಇಸಿಎಸ್(1)/2021

ಮಾರ್ಚಿ/ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-02-2022 ಬಿಟಿಇ 06 ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌ 2021-22

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಡಿಪ್ಲೋಮಾ  ಸಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/02/2022 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ಎಸ್/01/ಐಡಿಪಿ/2019-20

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  Link ವಿಕ್ಷಿಸಿ
19/02/2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ ಓಎಸಿಎಮ್1/09/2022

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮೇಡ್-ಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾ ಪ್ರವೇಶಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/02/2022 ತಾಂ.ಶಿ.ಇ/06/ತನಿಖೆ(3)2022

ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್‌, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತನಿಖೆ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/02/2022 ಡಿಟಿಇ/04/ಸಿಡಿಸಿ(1)/2022

c da̧c ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಡೆಸುವ UP- SKILLING PROGRAM IN LOT TECHNOLOGIES FOR SC/ST STUDENTS ಆನ್-ಲೈನ್‌ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ವಿದ್ಯಾಋಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2022 ಇಡಿ 87 ಟಿಪಿಇ 2019

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-2 ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (ದಿನಾಂಕ:15.05.2019 ರಲ್ಲದ್ದಂತೆ) ಪ್ರಕಟಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-02-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್‌ ಟಿ[10]14/2022-DEPT-TECH EDUCATION

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, [ಗ್ರೂಪ್-ಎ] ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, [ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ]  ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು,  ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಅಡ್ವಾಸ್.ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.  

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-02-2022 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/09/2022

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3 & 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/02/2022  

ಏವಿಯೇಷನ್ ಆಟಗಳು ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್ ಟಿ/10/02/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ, ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳನ್ನು, ಇವರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಮಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ತರಗತಿಗಳು ಪುನರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-02-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್‌ ಟಿ(4)/13/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/02/2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್‌ ಟಿ(4)/11/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/02/2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂ ಒಇಎಸ್‌ ಟಿ(4)/12/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/02/2021 ಬಿಟಿಇ 05/ಇಸಿಎಸ್‌ (1)/2021

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಜಿ. ಪದ್ಮಿನಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರೀಕ್ಷೆ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-02-2022 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ಎಸ್/18/ವಿಮಶಿ/2017-18

ವಿಭಾಗಿಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ/ಸೇವಕಿಯನ್ನು/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-02-2022 ಡಿಟಿಇ/105/ಇಜೆಎಸ್‌/2021

ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ನಿರ್ವಹಣಾ (Integrated Public Grievance Redressal System)ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತಯ

  Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-02-2022 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್/18/ವಿಮಶಿ/2017-18

ವಿಭಾಗೀ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ/ಸೇವಕಿಯರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/02/2022 ಡಿಟಿಇ 02 ಜಿಆರ್‌ ಟಿ(2) 2021

10 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹಾಗೂ 44 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ & ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 & 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾರಿಒವರ್ ಸೌಲಭ್ಯದಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-02-2022 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ ಟಿ (8) 2021 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-02-2021   ದಿನಾಂಕ:14-02-2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 09-02-2022  ಡಿಟಿಇ/105/ಇಜೆಎಸ್‌  ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ನಿರ್ವಹಣಾ (Integrated Public Grievance Redressal System)ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/02/2022  

ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ಪಿಡಿಎ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಅಲ್ಪಾವದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-2022 ಸ.ಿಂ.ಕಾ,ಕೆ/04/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/2021-22/246

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, (ICR TIME 2022), ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-02-02022 ಡಿಟಿಇ/161/ಸಿಡಿಸಿ(2)/2021

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ FDPOM-134ರಿಂದ  FDPOM-152 ಗೆ NITTTR, ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-02-2022 ಬಿಟಿಇ 14 ಇಸಿಎಸ್‌3/2021

2009-10 ರಿಂದ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ 1ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 ಮತ್ತು 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐಟಿಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-02-2021  

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-02-2022 ಡಿಟಿಇ 02 ಸಿಡಿಸಿ[2]2021

ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-01-2022 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-20

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮರ ರೋಡ್, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-02-2022 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್/10/ಐಡಿಪಿ/2019-20

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್‌ರವರ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2023 ರ ವರೆಗೆ (ವರ್ಷವಿಡೀ) ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-02-2022  ಬಿಟಿಇ 10 ಇಸಿಎಸ್ 3 2021 2022 ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 31-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ 1/09/2022 2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮೇಡ್-ಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಪ್ರವೇಶಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2022 ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್ ಟಿ 14 /110/2021

ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2022 ಡಿಟಿಇ 128 ಇಎಸ್ ಟಿ 7 2021

ಲೇಖನಗಳು/ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳು/ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2022 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್/01/ಐಡಿಪಿ/2019-20 ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2022 ಡಿಟಿಇ/ರಾಸೇಯೋ/ಚಟುವಟಿಕೆ/02/2019-20

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2022 ಬಿಟಿಇ 13 ಇಸಿಎಸ್‌ 3 2021

COVID 19 Paridemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2021 22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 4 ವಿಷಯಗಳ ಬದಲಾಗಿ - FULL CARRYOVER ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿ/1/2021-22  FKCCI MANTHAN-2022 ರ ಬಗ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಒಎಸಿಎಂ೧/೪/೨೦೨೨ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅರ್ಜಿ | ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-01-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಒಎಸಿಎಂ2/122/2021  

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದ ಮೊತ್ತವನ್ನು KEA ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿ/1/2019-20 ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (LMS) ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನು LMS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ತಮಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ LMS ಸಂಬಂಧ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂಣ ಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-01-2022  ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿ/2022

2022 ರ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ಎಫ್‌ಡಿಪಿಗಳು)

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ[Broucher]

ವೀಕ್ಷಿಸಿ [Letter]

18-01-2022 ಡಿಟಿಇಸಿಸಿಸಿ0ಎಲ್ಆರ್.ಡಿಸಿ/1/2022 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ (AISHE) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಸಿಟೆಕ್/7/2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹರಿಹರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉವಪುಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-2022 ಡಿಟಿಇ/14/ಸಿಡಿಸಿ/2/2022 ಭವಿಷ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಲಿಕೆ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ-ಡಿಎಸಿ ನಡೆಸುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್.ಟಿ /4/3/2022 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿ [ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು](office Attender)  ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್.ಟಿ /4/3/2022 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ(ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್.ಟಿ /4/3/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ(ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಓಇಎಸ್.ಟಿ /4/24/2021

ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-01-2022 ಸಿಡಿಸಿ02ಡಿವಿಪಿ1 2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-01-2022 ಟಿಡಿಇ 02 ಸಿಡಿಸಿ2 2021

ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-01-2022 ಡಿಟಿಇ 161 ಸಿಡಿಸಿ2 2021

  STTP ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ FDPROM -123 ರಿಂದ FDPOM-133 ವರೆಗೆ NITTTR ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-01-2022 ಬಿಟಿಇ 06 ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌ 2021-22

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2022ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ನಮೂನ' (Google Form)ಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-01-2022  

ಎಐಸಿಟಿಇ, ನವದೆಹಲಿಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮೂನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-01-2022  

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಲೆಕ್ಕ ವಿವಿರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-01-2022  

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ N.B.A ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-01-2022 ಸಿಟಿಇ 18 ಡಿವಿಪಿ 2 2021

2021-22 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿ.ಇ.ಟಿ.ಬಿ.ವಿ.ಎಲ್. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ EC, ME ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಓಎಸಿಎಂ 2/128/2021

2021-22ನೇ  ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ) ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿ0ಸಿಡಿಸಿ/12/2021

ಎಸ್. ಜೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಪ್‌ ಈವೆಂಟ್ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-01-2022 ಸಿಟಿಇ 13 ಡಿವಿಪಿ 2 2021

ವಿ.ಇ.ಟಿ.ಬಿ.ವಿ.ಎಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ (ಖಾಸಗಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ 2/126/2021

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸಮ ಮತ್ತು ಬೆಸ ಸಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳ ಪರೀಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
05-01-2022 ಡಿಟಿಇ 21 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಪುಸಾದ್, ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಔರಾದ್ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 05-01-2022  ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/24/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2021 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿ0ಸಿಸಿಟೆಕ್/7/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹರಿಹರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟೆಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಆನ್ ಲ್ಯೆನ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು  ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್ ಟಿ/1/2022 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಧೀಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-01-2022 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/24/2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರ (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಓಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ  ವೃಂದದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-01-2022   ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-01-2022   ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಸಿಎಂ 1/01/2022 ಪಿಜಿಸಿಇಟಿ-2021ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    07-01-2021 ರಿಂದ ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ AICTE-ISTE ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
31-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/8/2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು (ಬೋಧಕ) ಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೋರ್‌ಮನ್ (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/17/2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ(ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು) ಗಳಗೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/5/36/2020

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ರಾಘವ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು. ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು .

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/18/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ(ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು) ಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2021 ಡಿಟಿಇ  ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ /02/2019-20

15 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2021  ಡಿಟಿಇ  ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ/02/2019-20

ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ನೀತಿ-2021ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-12-2021 ಬಿಟಿಇ 10 ಇಸಿಎಸ್ 3 2021

ಸಿ-20 Curriculum ನ 1,2 ಹಾಗೂ 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ Practical Application ಹಾಗೂ Creative Thinking ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿವಿಧ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳು Template ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸದರಿ Template ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ Online/Offline ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಐಡಿಪಿ 02 2019-20

ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯುವ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಸಿಸಿಟೆಕ್‌ 5 2021 ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಕ್ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಲ್ಪಾವದಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-12-2021 ಇಡಿ 20 ಡಿಟಿಇ 2018  

ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಬೋಧಕ ಒಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ (ಉಪನ್ಯಾಸಕರು) ಎ.ಪಿ.ಐ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತ್ತಿ  (CAS) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 28-12-2021  ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ/1/2021

ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ (3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್) ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2021 ಇಡಿ 59 ಡಿಟಿಇ 2021

ಡಿಪ್ಲೋಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಬಿ ಇ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ   ಪ್ರವೇಶ ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2021  

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರರ ಮತ್ತು ಫೋರ್  ಮ್ಯಾನ್  ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2021 ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್ ಟಿ 5/36/2021

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ರಾಘವ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2021 ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್ ಟಿ 4/8/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಫೋರ್‌ಮನ್(ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬೋಧಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2021 ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್ ಟಿ 4/18/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ) ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2021 ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್ ಟಿ 4/17/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾದರ(ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಇಂದು ಸಂಜೆ BTE Linx ನಲ್ಲಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ

     
   

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-12-2021  

ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ 25ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:45 ರೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-12-2021 ಡಿಟಿಇ/05/ ಇಎಸ್ ಟಿ12/2021

2020-21ನೇ ಹಾಗೂ 2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-12-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಎಸಿಎಂ 1 225 2021

ಡಿಸಿಇಟಿ-2021ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-12-2021 ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್ ಟಿ 4 19 2021

ಗ್ರೂಫ್ “ಡಿ” ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-2021 ಡಿಟಿಇ 35 ಸಿಡಿಸಿ 1 2021-22

“ಉದ್ಯಮಿಯಾಗು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡು" ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-12-2021 ಇಡಿ 167 ಡಿಟಿಇ 2017

ಹಿಂಬರಹ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-12-2021 ಸಿಟಿಇ 18 ಡಿವಿಪಿ 2 2020

2021-22 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಚ್ಚಲು  ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮೋ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎನ್‌ಎಸ್ಎಸ್ 01 ಐಡಿಪಿ 2019-20

ಸ್ವಾಂತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-2021 ಡಿಟಿಇ0ಎಲ್ಆರ್.ಡಿಸಿ 1 2021

ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ (3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 'ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾಷಂತರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-12-2021 ಸಿಟಿಇ 15 ಡಿವಿಪಿ 1 2021 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-12-2021 ಸಿಟಿಇ 02 ಡಿವಿಪಿ 1 2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-12-2021 ಸಿಟಿಇ 04 ಡಿವಿಪಿ 1 2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-12-2021 ಸಿಟಿಇ 21 ಡಿವಿಪಿ 1 2021

ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವರ್ಷವಾರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡದೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ 1 2019-20

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ D-Bonded ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಿಗೆ, ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆವತಿಯಿಂದ OS ಮತ್ತು MS Office ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-2021 ಡಿಟಿಇ 35 ಸಿಡಿಸಿ 1 2021-22

AICTE ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (NEAT) ಪೋರ್ಟಲ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

  Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-12-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಎಸಿಎಂ1/225/2021 ಡಿಸಿಇಟಿ 2021 ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-12-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021 ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಸೂಚನೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-12-2021 ಡಿಟಿಇ  03 ಸಿಡಿಸಿ 1 2019-20

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖೇನ ನೇರವಾಗಿ (C-2) ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್/2ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ (ವಿಜ್ಞಾನ) / ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳು) ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 08-12-2021  ಡಿಟಿಇ 90 ಸಿಡಿಸಿ 2 2021-22  ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು dtetech ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-12-2021  ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 3 36 2021  

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ 1, 3.5 ಮತ್ತು 7ನೇ ಬೆಸ: ಸೆಮಿಸ್ಕರ್‌ಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-12-2021

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 3 40 2021

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನ 1, 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಬೆಸ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಅಲೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-12-2021

ಬಿಟಿಇ 10 ಇಸಿಎಸ್ 3 2021

2022 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-12-2021

ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಸಿಟೆಕ್‌  5 2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ತುರುವೇಕೆರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ SKILL TRAINING FOR HANDLOOM JACQUARD DESIGNING ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ3/31/2021

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನ 2, 4 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಸಮ ಸೆಮಿಸ್ಪಲ್‌ನ ಆಳಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ3/22/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ 2, 4, 6 ಮತ್ತು 8ನೇ ಸಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

AICTE-ISTE ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ''ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್'' ನಲ್ಲಿ Chh. ಶಾಹು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-12-2021 ಡಿಟಿಇ 09 ಉಗ್ರಾಣ 2021-22

Konica Minolta C220 printer (ಜೆರಾಕ್ಸ್)ಯಂತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಟೋನರ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-12-2021 ಸಿಟಿಇ 12 ಡಿವಿಪಿ 2 2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋತಿಚಂದ್ ಲೆಂಗಡೆ ಭರತೇಶ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ (ಅನುದಾನಿತ) ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-12-2021

ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ1 2019-20

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ N.B.A ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-12-2021

ಡಿಟಿಇ  03 ಸಿಡಿಸಿ1 2019-20

NITTTR, ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ PBCM10 ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು PL SQL ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-12-2021

ಡಿಟಿಇ  03 ಸಿಡಿಸಿ1/2019-20

ಬೆಂಗಳೂರಿನ NITTR ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ FDPBCM-09 Ansys ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-12-2021

ಡಿಟಿಇ  ಸಿಡಿಸಿ 12 2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್.ಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಕ್ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಲ್ಪಾವದಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ3/34/2021
2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   
C-20 Curriculum 1, 2 ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ Practical Application ಹಾಗೂ ceative thinking ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-12-2021

ಡಿಟಿಇ 52 ಸಿಡಿಸಿ 2 2021-22

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟೆಕ್/ಎಂ.ಇ, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಇಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಪುತ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-12-2021

ಡಿಟಿಇ  ಸಿಡಿಸಿ 2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ AICTE-ISTE ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-12-2021

ಡಿಟಿಇ  161 ಸಿಡಿಸಿ 2 2021

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಆನ್ ಲೈನ್ FDPOM-109 ರಿಂದ FDPOM-122 ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ENHANCING KNOWLEDGE FOR CONDUCTING ONLINE CLASSES, LABORATORIES AND EXAMINATIONS FOR TECHNICALTEACHERS

From 15th December to 21st December 2021

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

List of approve trainees for STTP Training at WPT Shiralakoppa 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-12-2021 ಸಿಟಿಇ 14 ಡಿವಿಪಿ 1 2021

ಎಐಸಿಟಿಇ, ನವದೆಹಲಿಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮೂನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-12-2021  ಡಿಟಿಇ 04 ಇಸಿಎಸ್‌ 2/2021-22

ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ 2021 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು (6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ) 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-2021 ಡಿಟಿಇ  ಎಸಿಎಂ2 /300

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಬಗ್ಗೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-2021 ಡಿಟಿಇ  ಎಸಿಎಂ2 300 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 03ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರು ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-2021 ಡಿಟಿಇ  08 ಇಎಪಿ 2021 ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-2021 ಡಿಟಿಇ  10 ಇಎಸ್‌ಟಿ1 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-12-2021 ಡಿಟಿಇ  55 ಇಎಸ್‌ಟಿ 7 2021 ದಿನಾಂಕ:13-12-2021 ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-12-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ 1 ಎಸಿಎಂ 219 2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೀಂ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ 2ನೇ ವರ್ಷ/03ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಇ ಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾಧಾರಕರುಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಇ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಆಗದೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಏಪಿ 2021 2021ರ ಆಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 04-12-2021  ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐ0 ಇಎಸ್‌ಟಿ 14 110 2021  ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ರಿಕ್ತ ಸ್ಮಾನ ವಹಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತದವರೆಗೆ update ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-11-2021 

ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿ/1/2019-20

ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (LMS) ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನು LMS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು LMS ಸಂಬಂಧ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-2021

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಎಸಿಎಂ2/299/2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‍ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-2021

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಎಸಿಎಂ2/300/2020

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 03/5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರು ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-2021 ಡಿಟಿಇ  ಏಡಿಎಂಐಓ 5 ಎಸ್‌ಸಿಹೆಚ್‌2/05/2021 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪಂಗಡ ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ / ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    

Link

Link

Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-12-2021 ಡಿಟಿಇ  ಏಡಿಎಂಐಓ 5 ಎಸ್‌ಸಿಹೆಚ್‌2/10/2021 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು(HIV)/ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ/ಪೀಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-11-2021 ಡಿಟಿಇ  02 ಜಿಆರ್‌ಟಿ 2 2021 ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-2021 ಡಿಟಿಇ 4 ಬಿಯುಡಿ 2021 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಸೂಚಿ-ಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 18 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Spread Sheet ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.    

 

 

 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-11-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿಡಿ1 2019-20 Establish Relationship with Industries for Internship and placements     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-11-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿಡಿ1 2019-20 FDPBCM-08 Thinking Programming at NITTR Bengaluru     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-11-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ 1 2019-20 FDPBCM-07 Modern Surverying at NITTR Bengaluru     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 29-11-2021    ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 178ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಭೆ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-07-2021 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿ0ಸಿಡಿಸಿ/12/2021

ಎಸ್ ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟೆಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಆನ್ ಲ್ಯೆನ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-11-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-20 ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ (Infosys Spring Board) ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು / ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-11-2021 ಇಡಿ 82 ಟಿಪಿಇ 2021 NOC for closure of Mechatronics Engg Course at Malik Sandal Polytechnic     view
24-11-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಸಿಎಸ್‌ 2 2021-22 SUSPECTED MALPRACTICE (SMP) ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ 1 2019-21 Deputation of staff and resource person for FDPBCM-05 Finite Element Method     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ 8 2021 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ  ದರಗಳ ಪರಿಸ್ಕರಣೆ - ೬ನೇ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-11-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ1 2019-20 Toyotetsu India Auto Parts Pvt Ltd, Bengalore ಇಲ್ಲಿ ಉದೋಗಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-11-2021 ಸಿಟಿಇ 17 ಡಿವಿಪಿ 2 2021 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ (ಅನುದಾನಿತ), ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವು ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-11-2021 ಬಿಟಿಇ 04 ಇಸಿಎಸ್‌ 2 2021 ದಿನಾಂಕ: 21.11.2021 ಹಾಗೂ 22.11.2021ಗಳಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ರಾಷ್ಟೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಾಹ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
    ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ   View  
16/11/2021 ಡಿಟಿಇ 05 ಎಸ್‌ಸಿಪಿಟಿಎಸ್‌ಪಿ/ ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌1 2020 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯಾ/ತೃತೀಯಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-11-2021   ಡಿಟಿಇ 23 ಇಎಸ್‌ಟಿ 7 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾಡಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-11-2021 ಬಿಟಿಇ 04 ಇಸಿಎಸ್‌(2) 2021-22 ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್2021 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-10-2021 ಬಿಟಿಇ 04ಇಸಿಎಸ್‌012021
2020-21 ನೇ ಸಾಲನ ಡಿಪ್ಲೋಮ 02/04ನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯಗಳ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2021 ಡಿಟಿಇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜೋಡಣೆ (NPCI Aadhar Seeding) ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2021 ಬಿಟಿಇ 04 ಇಸಿಎಸ್‌(1) 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ 2021ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ  ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ  ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-15     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-11-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಎಸಿಎಂ[1]/203/2021 2011-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ/ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ/ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ/ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಸಿಟೆಕ್‌ 2 2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಾತಕದ ವತಿಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     View
    ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     View
    ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು     View
08-11-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-20 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ N.B.A ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-14     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-13     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-12     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-2021 ಡಿಟಿಇ 05 ಉಗ್ರಾಣ 2021-22 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬಂಗಳೊರು ಇಲ್ಲಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ "ಕಡತದ ಕವಚ"ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-11     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-10     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-11-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು-9     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-8     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-10-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ(8) 2021 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 29-10-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಎಸಿಎಂ2/127/2021  2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ) ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 29-10-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಎಸಿಎಂ2/126/2021  2021 22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮೋ ಸಮ ಮತ್ತು ಬೆಸ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 29-10-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಎಸಿಎಂ2/128/2021  2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ) ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-7     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-6     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌(3) 2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-5     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಪಿಎಎಲ್‌ಎನ್‌ಓಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌1/43/2021 ಎಐಸಿಟಿಇ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-10-2021 ಇಡಿ/124/ಡಿಟಿಇ/2021 ನೀರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-10-2021 ಸಿಟಿಇ/17/ಡಿವಿಪಇ/2/2020 ಮರಾಠ ಮಂಡಳ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, [ಅನುದಾನಿತ] ಬೆಳಗಾವಿ  ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  ಸಾಲಿಗೆ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-10-2021 ಸಿಟಿಇ/17/ಡಿವಿಪಇ/2/2020

ಅಂಜುಮಾನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌3/2021

2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು-4

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-2021 ಡಿಕೆಸಿ-12028/18/2021 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ 'ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-10-2021 ಬಿಟಿಇ/08/ಇಸಿಎಸ್/3/2021

ಸಿ-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 1/2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ CIE (CONTINUOUS INTERNAL EVALUATION) MAKE UP ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-21

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್.ವಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿ Toyotetsu India Auto Parts Pvt. Ltd Bengaluru ವತಿಯಿಂದ  Campus recruitment ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-102021  

ಬಿ.ಎ.ಎ.ಎಸ್. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್(ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ), ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಲ್ಲಿ 30 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಅನುದಾನರಹಿತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌3/2021

2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌3/2021

2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ8 2021

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ)ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ ನಿಯಮ 9 ರನ್ವಯ ರಾಜ್ಯಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತಳ
ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ,

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (ದಿ:16.05.2019 ರಲ್ಲದ್ದಂತೆ) ಪ್ರಕಟಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-10-2021 ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌3/2021 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವುದರ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ, ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ) ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ದಿನಾಂಕ:19.10.2021 ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ, ದಿನಾಂಕ:22.10.2021 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರೆಕಾಲಿಕ (ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ) ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಜ್.  ಗಳಲ್ಲಿ  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 08-10-2021   ಸಿಟಿಇ 15 ಡಿವಿಪಿ (1) 2021 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆಯವ್ಯಯದ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮೊ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡುವುದು, Impersonation, ಸಾಮೂಹಿಕ ನಕಲು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-10-2021 ಬಿಟಿಇ 04ಇಸಿಎಸ್‌1 2021

ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು/ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು/ ಉಪಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ/ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ4/19/2021

ವಿಷಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ(ಕಛೇರಿ ಸೇವಕರು) ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-10-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಎಸಿಎಂ2/96/2021  2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ4/13/2021 ಇಲಾಖಾ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ3/31/2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಜೂಲೈ 2021 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರ ಮಾಹೇಯ ವೇತನ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 07-10-2021  ಡಿಟಿಇ/13/ಬಿಎಲ್ ಡಿ/2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ / ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ / ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅನುಮತಿಗೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-10-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಪಿಎಸ್‌ 2020 2021ರ ಆಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟಾರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನೀಧಿಪಡಿಸುವ [ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು) ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    Become and Entrepreneur and provide jobs     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ 1/3/5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯಗಳ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ 1/3/5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯಗಳ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
     On Request of Parents & students , Last date for Applying Revaluation & photo copy is extended only for one day ie Up to 5.00 pm   of 08-10-2021   
....SBTE....
     
    2020 21 ನೇ ಸಾಲಿನ ರೆಗ್ಯೂಲರ್ 2/4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 1/3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ,     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-10-2021 ಬಿಟಿಇ 04 ಇಸಿಎಸ್‌(1) 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ 2021 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಹಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-10-2021 ಬಿಟಿಇ 04 ಇಸಿಎಸ್‌(1) 2021 Verification of Question Papers for October 2021 Diploma Semester Theory Examinations     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 04-10-2021  ಡಿಟಿಇ/06/ಇಜಸ್ವ/2021-22 ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ತಂತ್ರಾಂಶ (Integrated Public Grievance Redressal System) on avoi ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-09-2021 ಇಡಿ/ 55/ಟಿಪಿಇ/2021 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 05-10-2021  ಬಿಟಿಇ/03/ಇಪಿಎಸ್/2020  

2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ [ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆಜೋಡಿಸುವುದು] ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 04-10-2021  ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ[3]15/2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ “ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ" ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 04-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ[3]15/2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ “ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ" ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 01-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ[3]40/2021  2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬೆಸ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ [Odd Semester] ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-09-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ[3]36/2021

2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬೆಸ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ [Odd Semester] ಗೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಎಸಿಎಂ2/120/2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರೆಕಾಲಿಕ 03 ಮತ್ತು 05ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021 2/118 2021

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಪಾಳೀಯ & ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ತರಗತಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಡಿಎಂಐಓ ಎಸಿಎಂ2/96 2021 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ) ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಎಸಿಎಂ2/81 2021 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 02, 04 ಮತ್ತು 06ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021 ಬಿಟಿಇ 04 ಇಸಿಎಸ್‌(1) 2021  Covid-19 Pandamic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತೀಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹಾಗೂ 02 ಮತ್ತು 04 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೇರ್ಗಡೆ/ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ತೆರ್ಗಾಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳು      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021  ಪರೀಕ್ಷೆ

ಆಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ 2021 ಸಾಲಿನ  ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.

  link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021 ಸಿಟಿಇ/21/ಡಿವಿಪಿ[1]2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ  ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021 ಬಿಟಿಇ/03/ಇಸಿಎಸ್[2]2021-22

2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಮಾಲ್ ಪ್ರಕ್ಟೀಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಲೋಪ ದೋಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021  

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು-3

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-09-2021 ಬಿಟಿಇ 06 ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌ 2021-22

2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ  ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-09-2021 ಡಿಟಿಇ 143 ಇಎಸ್‌ಟಿ 7 2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-09-2021 ಡಿಟಿಇ 90 ಸಿಡಿಸಿ 2 2021

ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿವರಗಳನ್ನು portal ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-09-2021 ಇಡಿ 48 ಟಿಪಿಇ 2021

NOC for course closure

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ದಿನಾಂಕ 29 9 2019 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-09-2021 ಬಿಟಿಇ/02/ಇಸಿಎಸ್[2]2021-22

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು/ ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಆಗಸ್ಟ್‌ ೨೦೨೧ರಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ 2021ರ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುರಿತು

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ 2021ರ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ 2021ರ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಯುಜಿಸಿಇಟಿ 20 21 ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 21-09-2021  ಡಿಟಿಇ/04/ಉಗ್ರಾಣ/2021-22

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ  ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 22-09-2021  ಸಿಟಿಇ/20/ಡಿವಿಪಿ[2]2020

NOC for  closure of course at Institutions

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2021 ಡಿಟಿಇ ಪ್ಲಾನ್0/ಎಸ್.ಪಿಎಸ್1/26/2021

ಸಿ-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2021 ಡಿಟಿಇ/07/ಇಸಿಎಸ್‌/2021

2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಯ 177ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

AICTE approval suggestions invited

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-09-2021 ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಅಓಇಎಸ್.ಟಿ[3]39/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಇಲಾಖೆಯಿಂದ  ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು  ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ [ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ] ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

CIPET Central Institute of Plastic Engineering and Technology Mysore, ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುವ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕೊರ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೀಡ್ಜ  ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೋವೇಮ್ಬ್ರ್ 2021 ರ ಸೆಮೆಸ್ಟಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
   

ಸಿ‌ಓ‌ವಿ‌ಐ‌ಡಿ 19 Pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪೈಕ್ಷ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೊವೆಂಬರ್ ಸೆಮೆಸ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್(ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ) ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ - ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಎಸ್.ಜೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ (International Twinning Program) Cyber Physical System & Security Travel and Tourism ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-09-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ 2 2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-09-2021 ಸಿಟಿಇ/40/ಡಿವಿಪಿ/2/2019

NOC for closure of course at Institutions

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-09-2021 ಡಿಟಿಇ ಪ್ಲಾನ್0/ಎಸ್.ಪಿಎಸ್1/26/2021

ಸಿ-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2021 ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ/11/2021

ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-09-2021 ಡಿಟಿಇ 161 ಸಿಡಿಸಿ 2 2020

STTP FDPOM-58 and FDPOM-64 at NITTR chennai

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-09-2021 ಸಿಟಿಇ 08 ಡಿವಿಪಿ 2 2021

NOC for closure of course at Vivekananda Polytechnic, Puttur

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-09-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓಎಸ್‌ಸಿಹೆಚ್‌  9 2021 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿನಿಯರು ಮುತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾರ್ಧ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿಗಳು ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ  ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-09-2021 ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್‌ಟಿ 7 2021 ದಿನಾಂಕ:13-09-2021 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    Regarding Admission to 5 year B Arch    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/09/2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2 /106/2021 ೨೦೨೧-೨೨ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಂನಡಿ ನೇರವಾಗಿ 02ನೇ ವರ್ಷ/೦೩ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್‌ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಊಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಸೀಟ್‌ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-09-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2 /110/2021 2021-22ನೇ  ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಅರೆಕಾಲಿಕ(ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್) ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಆಫ್-ಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-09-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2 /111/2021 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಅರೆಕಾಲಿಕ(ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್) ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೊರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳು      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-0-2021 ಡಿಟಿಇ 06 /2021-22 ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ತಂತ್ರಾಂಶ (Integrated public Grievance Redressal System) ಅನುಷ್ಟಾನದ ಮಾರ್ಗಸುಚಿಗಳ ಕುರಿತು     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-09-2021 ಡಿಟಿಇ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್‌/02/2019-20 ಗಣೇಶ ಚೌತಿಯಂದು ಅರಿಶಿಣ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜಾಗೃತಿ ಆಂದೋಲನ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-09-2021 ಡಿಟಿಇ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್‌/02/2019-20 ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 26/08/2021 and 31/08/2021  ಇಡಿ 51,52,54 ಟಿಪಿಇ 2021  ತಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶತಿಯನ್ನು ನಿಗದೀಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-09-2021  

NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ FDP ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಬಯಸುವ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 04-09-2021 ರೊಳಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ

0.8 LINK

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯನವನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು -2

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು 1

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಸಿಎಸ್‌ 2 2021-22

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಧಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ  ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ   ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕುರಿತು 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಸಿಎಸ್‌(2) 2021-22

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಧಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-17

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
25-08-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(3)/34/2021 2021-22ನೇ ಶಿಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಧಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-08-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌1/207/2021 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಷ್ಟಾನ ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.5    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
    ಅಭಿನಂದನೆಗಳು 2020-21     ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
   

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-16

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
27-08-2021  ಡಿಟಿಇ/1/ಸಿಡಿಸಿ(2)/2021 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ  ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 

3.0   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
27-08-2021 ಟಿಇ/02/ಎಸಿಎಸ್2/2021-22

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-15

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-2021  

Greetings from the Instritution of Enginners [India]

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-2021 ಬಿಟಿಇ/02/ಎಸಿಎಸ್2/2020-21

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-14

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-2021 ಬಿಟಿಇ/02/ಎಸಿಎಸ್2/2021-22

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-13

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-08-2021 ಬಿಟಿಇ/02/ಎಸಿಎಸ್2/2021-22

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-12

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-08-2021  ಬಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ 3 31/2021

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬೆಸ (Opc) ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

 

Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-08-2021 ಬಿಟಿಇ/2/ಇಸಿಎಸ್‌2/2021-22 ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-11     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  

2018-19

2019-20

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-08-2021 ಬಿಟಿಇ/2/ಇಸಿಎಸ್‌2/2021-22

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-10

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-08-2021 ಇಡಿ 110 ಡಿಟಿಇ 2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ/ಸ್ಧಾಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ 3/13/2021

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ , ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಧಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರ ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಮಾಹೇಯ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-08-2021 ಬಿಟಿಇ/2/ಇಸಿಎಸ್‌2/2021-22

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-9

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2021 ಬಿಟಿಇ/2/ಇಸಿಎಸ್‌2/2021-22

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-8

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವಿಧಾನದ 26 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು 08 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ (ಅನುದಾನಿತ), ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಚೇತನರ (ಅಂಗವಿಕಲ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ Scheme of Valuation &Model Answer ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಸ್ತ್ರೀಂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ & ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವಿಧ ನೋಡಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು / ಸದಸ್ಯರು /ಹಿರಿಯಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    COVID-19 Pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ “ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-7     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-08-2021 ಬಿಟಿಇ/02/ಇಸಿಎಸ್‌2/2021-22 ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-7 0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-08-2021   2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ "ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಂಡ್ " ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-08-2021 ಡಿಟಿಇ 13 ಬಿಎಲ್‌ಡಿ 2018 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ / ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-08-2021 ಬಿಟಿಇ/02/ಇಸಿಎಸ್‌2/2021-22 ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-6 0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-08-2021 ಬಿಟಿಇ/02/ಇಸಿಎಸ್‌2/2021-22 ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-5 0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-08-2021 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2019-20 ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 6.0   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-08-2021 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/01/ಐಡಿಪಿ/2019-20 CMPI ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ವಚ್ಚ ಪಖವಾಡ 2021 ಸ್ಪರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಕುರಿತು 2.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಬ್ರೋಚರ್     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    Nominees for Diploma Admission 2021-22  1.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-08-2021 ಬಿಟಿಇ/02/ಇಸಿಎಸ್‌2/2021-22 ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-4 0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-08-2021 ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ/2/2021 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-08-2021 ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ/7/2021 Establishing Anti Human Trafficking Clubs in Colleges & Universities of the State     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-08-2021 ಬಿಟಿಇ/02/ಇಸಿಎಸ್‌2/2021-22 ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-3 0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-08-2021 ಬಿಟಿಇ/02/ಇಸಿಎಸ್‌2/2021-22 ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-2 0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-08-2021 ಬಿಟಿಇ/02/ಇಸಿಎಸ್‌2/2021-22 ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-1 0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-08-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಸಿಎಸ್‌(2) 2021-22 2021 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು / ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ / ವರ್ಷಗಳ ವೇತನ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮೋ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   
2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    NITTTR, ಚೆನ್ನೈ ಇವರು ನಡೆಸುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ವೇಬಿನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-2021 ಡಿಟಿಇ/02/ಆರ್‌ಐಪಿ(1)2021 ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ AG ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ 0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-08-2021 ಡಿಟಿಇ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ 01 ಐಡಿಪಿ 2019-21 "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾರತ @75" ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-08-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌(1) 2021 ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-07-2021  ಡಿಟಿಇ 22 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7)/2021  ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ -2 0.4    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-07-2021  ಡಿಟಿಇ02 ಇಎಸ್‌ಟಿ(8) 2021  2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ/ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮನ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-2021 ಸಿಟಿಇ 04 ಡಿವಿಪಿ(1) 2021 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆಯವ್ಯಯದ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-07-2021 ಬಿಟಿಇ/01/ಇಸಿಎಸ್‌(2)/2021 2021 ರ ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.06   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-2021 ಡಿಟಿಇ 22 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2021 ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 1.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-2021 ಡಿಟಿಇ 160 ಸಿಡಿಸಿ (2) 2021 ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ. 0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 30-07-2021   ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ(8) 2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 30-07-2021   ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-2021 ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ(8) 2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ 0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ JTS ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ 12   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2021  ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ/[8]2/2021 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/07/2021 ಬಿಟಿಇ/06/ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌/2021-22

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ / ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2021 ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ನಮೂನೆ [google From] ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2021 ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ(8) 2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ

5.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2021 ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ

9.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08-ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

I2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ

1.9   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿ

4.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-2021 ಸಿಟಿಇ/21/ಡಿವಿಪಿ (1)/2021

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು)

  Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-2021 ಬಿಟಿಇ/5/ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌/2021-22 ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-07-2021 ಡಿಟಿಇ/ಸಿಡಿಸಿ/1/2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲನಿಂಗ್ [ATAL] ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವದೆಹಲಿ ಇವರು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ,     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-07-2021  ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌[1][2021  

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಗಳ ಸಂಬಂಧ ರಜಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-07-2021  ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌[1][2021  

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮ 1/3/5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್.ಲಾಗ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-07-2021  ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌[1][2021  

Covid-19 pANDEMIC ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ "ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ" ಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure ) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-07-2021  ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌[1][2021

Instructions to be followed by officers during August 2020 diploma theory exams

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ -ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ವಿವರ

0.5  

 

24-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್‌ಟಿ 8/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ -ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 23-07-2021  ಕಾಶಿಇ/ಶೈವಿ/107/ಕೋ.ಮಾ.ಸೂ/2020-21
ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ/ತಾಂತ್ರಿಕ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 23-07-2021  ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2021

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-07-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ[12]/3/2021

ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-07-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ್ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಥಿಯರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್‌ಟಿ 8/2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

20  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-07-2021  ಡಿಟಿಇ 13 ಬಿಎಲ್‌ಡಿ 2018  

ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜಮೀನು, ಕಟ್ಟಡ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂಣ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Excel Sheet

 20-07-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020  

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ 2020- 21ನೇ ಸಾಲಿನ 01/03/05ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ವಿಷಯಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Timetable

20-07-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ (1) 2021 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 16-07-2021  ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 14 ಆಫ್ 1990(ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ)

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 16-07-2021  ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021  

ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ)ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮ

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-07-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆದ್ಯತಾ ಸೂಚಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಇರುವ ನಿಯಮ/ಆದೇಶ/ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೋಡೀಕರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

BVVS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಾಗಾಲಕೋಟೆ ಯಲ್ಲಿ AICTE ATAL ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

0.3  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   


ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ವಲಯವಾರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

4.4  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8)2021 

2021-22 ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2.2   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 16-07-2021   ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/24/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರಿಕ್ಫ್ಶ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

2021ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-07-2021 ಬಿಟಿಇ 01 ಇಸಿಎಸ್‌(2) 2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-07-2021 ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ14/73/2021

ಅತಿ ಜರೂರು -ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-07-2021 ಡಿಟಿಇ/161/ಸಿಡಿಸಿ(2)/2021

ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ.

0.3  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-07-2021 ಇಡಿ114 ಡಿಟಿಇ 2019

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು /ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

1.6  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-07-2021 ಸಿಟಿಇ 14 ಡಿವಿಪಿ(1) 2021

ಎಐಸಿಟಿಇ ನವದೆಹಲಿಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಶುಚಿಯಾನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸ್ಧಳಾoತರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-07-2021 ಸಿಟಿಇ 14 ಡಿವಿಪಿ(1) 2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸ್ಧಳಾoತರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12-07-2021 ಡಿಟಿಇ 01 ಆರ್‌ಐಪಿ(2) 2021 ಸಂಸ್ಥೆಯ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-07-2021 ಡಿಟಿಇ 13 ಬಿಎಲ್‌ಡಿ 2018 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12-07-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ(8) 2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.2  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12-07-2021   ಎಸ್ ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟೆಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಆನ್ ಲ್ಯೆನ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09-07-2021 ಡಿಟಿಇ/05/ಇಎಸ್‌ಟಿ(12)/2021 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-07-2021 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿ(2)/2021 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಆನ್ ಲೈನ್ FDPOM-29 ರಿಂದ FDPOM-33 ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ 1.9  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-07-2021 ಡಿಟಿಇ-03ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-20 27-07-2021 ರಿಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ NBA-Criteria 4 ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ 0.6  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-07-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/77/2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲ್ಯಾಟರಲ್ಎಂಟ್ರಿ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

2.2  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-07-2021 ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) 2020

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ2 -2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2.7  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-07-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/81/2021 2020-21ನೇ ಸಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 02,04,06ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-07-2021 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್‌/02/2019-20 ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    MeiTy ಆಯೋಜಿತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ 1.7   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-07-2021 ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) 2020 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ.    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-07-2021 ಸಿಟಿಇ  04 ಡಿವಿಪಿ 2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್‌ಟಿ(8) 2021

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ -2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

1.1  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-7-2021  

NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2021 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ

0.8 LINK

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-07-2021 ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿ/1/2021

ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಇ.ಎಸ್.ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,, ಹೊಸಪೇಟೆ ISTE, New Delh ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವವರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

 

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08ಇಎಸ್‌ಟಿ(8) 2021 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1.5  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-07-2021 ಡಿಟಿಇ 9 ಇಎಸ್‌ಟಿ(6) 2020 Typist Posting Order    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-06-2021 ಇಡಿ 137 ಡಿಟಿಇ 2020 Amendment to Regulation of Transfer of Teaching Staff of DTE    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-06-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ14 61 2021 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

    Register for ATAL FDP on Cyber crimes, defensive practices and safe computing  0.5  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-06-2021 ಸಿಟಿಇ 06 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(1) 2021 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.05  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-06-2021 ಇಡಿ 40 ಟಿಪಿಇ 2020 ಬಿ‌ವಿ‌ವಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ Vocational Diploma Course ಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ  0.1  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-04-2021 ಇಡಿ 143  ಟಿಪಿಇ 2020 ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-04-2021 ಇಡಿ 174 ಟಿಇಸಿ 2019 SPESCE ಮಂಡ್ಯಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ Automobile Servicing ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-06-2021 ಇಡಿ 27  ಟಿಪಿಇ 2021 ಮಲಿಕ್ ಸಂದಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ವಿಜಯಪುರ ಸಂಸ್ಸ್ಥೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಬಗ್ಗೆ    0.1  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-06-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/19/02021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ (ಸಹಾಯಕರು) ನೌಕರರಜ್ಯೇಷ್ಥತೆ ಪಟ್ಟಿ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-06-2021 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿ/1/2021 ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಇ.ಎಸ್.ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಇಲ್ಲಿ ISTE, New Delhi ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಆನ್ ಲೈನ್- ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-06-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ(3)/22/02021 2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್(even semester) ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-06-2021 ಡಿಟಿಇ/09/ಇಎಸ್‌ಟಿ(6) 2019 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ "ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-06-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ3 17-21
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ[ಕಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ] ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ [ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ] ವ್ರಂದದಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ[ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ] ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ[ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ] ವ್ರಂದದಿಂದ ಭತಿ‍್ ಮಾಡಲು ಅಹ‍ ತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು.
 
   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-06-2021 ಡಿಟಿಇ 01 ಸಿಡಿಸಿ(1)/2021 12-07-2021 ರಿಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ NBA-Criteria 4 ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ 2.0  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-08-2021 ಡಿಟಿಇ 01 ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) /2021 ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಶೇ .50 ರಂತೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ 2.2  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-06-2021 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/02/ಅವಾರ್ಡ್ಸ/2017-18 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ NSS ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 11   View
16-06-2021 ಡಿಟಿಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್‌/2/20-21 ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.2   View
14-06-2021 ಡಿಟಿಇ 01 ಸಿಡಿಸಿ(2)/2021 NITTTR ಚೆನ್ನೈ ದಿನಾಂಕ 21-06-2021 ರಿಂದJune ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ FDPOM-20ರಿಂದ FDPOM-27 ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ 0.5   View
10-06-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/77/2021 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ITI /PUC ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2 ನೇ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ 2.8   View
10-06-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/77/2021 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ITI /PUC ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2 ನೇ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ 4.7   View
08-06-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/76/2021 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 08 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.7   View
07-6-2021 ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ /ಇಎಸ್‌ಟಿ(8)/8/2021 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ- ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತೆ ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling 4.7   View
10-06-2021 ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ ಇಎಸ್‌ಟಿ(8)/8/2021 ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ - ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತೆ ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling 4.7   View
08-06-2021 ಡಿಟಿಇ 1 ಸಿಡಿಸಿ(2)/2021 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು /ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ AICTE-NITTTR ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 0.5 Link View
07-06-2021 ಡಿಟಿಇ 1 ಸಿಡಿಸಿ(2)/2021

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.2   View
07/06/2021 ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ /ಇಎಸ್‌ಟಿ(8)/8/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತ ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.9   View
07/06/2021 ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ /ಇಎಸ್‌ಟಿ(8)/8/2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತ ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  1.8   View
05-06-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-20 16-06-2021 ರಿಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ NBA-Criteria 5 ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ - 1.3   View
05-06-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-20 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಯ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 3.1   View
03-06-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-20 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 5.3   View
31-05-2021 ಡಿಟಿಇ 01 ಸಿಡಿಸಿ(2)/2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ATAL ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.3   View
    ಇಲಾಖಾ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ-2021 0.6   View
03-06-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸ್‌ಟಿಎಟಿ 05/2020 ಇಲಾಖಾ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ-2021 ಸುತ್ತೋಲೆ 0.1   View
27-05-2021 ಡಿಟಿಇ-01 ಸಿಡಿಸಿ(2)/2021 NITTTR ಚೆನ್ನೈ ದಿನಾಂಕ 17-05-2021 ರಿಂದJune ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ FDPOM-11 ರಿಂದ FDPOM-27 ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 0.8   View
25-05-2021 ಇಡಿ 80 ಡಿಟಿಇ 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 01.07.2021ರಿಂದ 30.06.2022ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ `ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     View
21-05-2021 ಡಿಟಿಇ 01 ಸಿಡಿಸಿ(2)/2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ AICTE-ISTE ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವವರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 0.4   View
    ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ “ಇ ಟ್ಯೂಟರ್” ಮೂಲಕ ಬೋಧಕವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು     View
    Universal Human values Handout 0.4   View
11-05-2021   NITTTR ಚೆನ್ನೈ ದಿನಾಂಕ 17-05-2021 ರಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ FDPOM-03 ರಿಂದ FDPOM-10 ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 0.6   View
12-05-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-20 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಯ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 0.05   View
11-05-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-20 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 1.8   View
10-05-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-20 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ (ಕರಡು) ಬಗ್ಗೆ 0.2 Link View
   

2 ನೇ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ (ಕರಡು)

5.5   View
05-05-2021  

NITTTR ಚೆನ್ನೈ 10-05-2021 ರಿಂದ ನಡೆಸುವ FDPOM-01 & 02 ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

0.1   View
01-05-2021

ಡಿಟಿಇ 03 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ 2020-21

COVID -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದಿನಾಂಕ:27-04-2021 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:12-05-2021ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ / ಆನುದಾನಿತ / ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಬೋಧಕವೃಂದದವರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು     View
01-05-2021

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ8/08/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ, ಭರ್ತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     View
27-04-2021

ಡಿಟಿಇ/10/ಇಎಸ್‌ಟಿ(1)/2021

2021-22 ನೇ ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು. 0.2   View
27-04-2021

ಡಿಟಿಇ/03 ಸಿಡಿಸಿ(1)/2019-20

2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ (LMS)ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ 1.7   View
27-04-2021

ಬಿಟಿಇ 01 ಇಸಿಎಸ್‌ 3 2021

2021 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ     View
22 -04-2021  ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓ ಸಿಡಿಸಿ(2)

NITTTR,ಚೆನ್ನೈ ಇವರಿಂದ ಮೇ -ಜೂನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.5 Link  View
22-04-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/13/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು

    View
22-04-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2021

2021 ರ ಎಪ್ರಿಲ್‌ / ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರಗುವ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    View
   

AICTE-ISTE ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - Earthquake Resistant Design-ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.2   View
21-04-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2021

ಬಳಕೆ ಕನ್ನಡ -೧ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಂಚನ -೧ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಗ್ಗೆ

0.4   View
19-04-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2021 2009-10, 2010-11 ಮತ್ತು 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ 1 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ 2011-12, 2012-13, 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ.ಟಿ.ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     View
19-04-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020 2020-21 ಎಪ್ರಿಲ್‌ / ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಬೇಕಾದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಂದೂಡಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   Time Table  View
16-04-2021 ಬಿಟಿಇ 01 ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2021 2021 ರ ಎಪ್ರಿಲ್‌ / ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರಗುವ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಮರುನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     View
16-04-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-20 ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ LMS ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.5   View
08-04-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಬಿಎಲ್‌ (3) 2021 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಟಿಎ/ಡಿಎ ಸಂಭಾವನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   Excel file  View
   
All practical exams of polytechnics scheduled for 15th and 16th April are postponed.
     
07-04-2021  ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ2 /37 /2021 
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ AICTE-ISTE ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವವರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ
0.6    View
   
ಇಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ
ಹಾಗೂ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 19/04/2021 ಮತ್ತು 20/04/2021ರೆಂದು ನಡೆಯುವುದು

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
     
07-04-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ (1) 2021
2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್ / ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ/3/2021
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕ್ಯೆಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು
    view
07-04-2021  
ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನವೆಂಬರ್ 2020 ಮಾಹೆಯರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರ ಮಾಹೇಯವರೆಗೆ ಮೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ
    View
06-04-2021 ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ(1) 2019-20
ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (LMS) ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ವಿಷಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (Content Development) ಮಾಡವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು
    View
05-04-2021 ಸಿಟಿಇ 16 ಡಿವಿಪಿ 2020
ಎಸ್.ಜೆ.ಪಿ.ಎನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ನಿದಾಸೋಶಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಎ.ಐ.ಶಿ.ಟಿ.ಇಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟೆಕ್ ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
01-03-2021 ಡಿಟಿಇ/22/ಆರ್‌ಟಿಐ/2021
RTI 2005 ರ ಅನುಸಾರ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ RTI ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)A ಮತ್ತು B ಸೂಚಿಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
0.1   View
01-04-2021 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಪಿಎಸ್‌ 2021
2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ) ಕುರಿತು
    View
01-04-2021  
Hands on Training Course on Blockchain Technology application Development by NIELIT
0.8   View
29-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ8/2/2021
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆದ್ಯತಾ ಸೂಚಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಇರುವ ನಿಯಮ/ಆದೇಶ/ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೋಡೀಕರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
29-03-2021 ಬಿಟಿಇ 29 ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌ 2020
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2021ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
23-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ1/14/2021
ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿ ನವದೆಹಲಿ ಇವರಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
26-03-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020
2021 ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ರೂ 2000/- ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 03/04/2021ರವರೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
23-03-2021 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ2/52/2021
2021-22ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  Link  View
20-03-2021 ಡಿಟಿಇ 21 ಆರ್‌ಟಿಐ/2021
2021ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ದಿನಾಂಕ 1-4-2020 ರಿಂದ 31-03-2021ರವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
22-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ8/2/2021
ಅಧಿಸೂಚನೆ
    view
22-03-2021 ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 15 2021 ಸರ್ವಿಸ್‌ 2021
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದದ ಅನಾಮಧೇಯ (anonymous) ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ
    View
22-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ8/2/2021
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮಾನಿರ್ದೆಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
22-03-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020
2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
20-03-2021 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ2/
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ AICTE-ISTE ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
7.2   View
18-03-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ(3)/13/2021
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
18-03-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ(3)/12/2021
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
0.3   View  
18-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ7/22/2020

2020 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01-07-2020 ರಿಂದ 30-06-2021 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

    View
 17-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ3/10/2021

2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

    View
15-03-2021 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ2/52/2021
2021-22ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  Link View
15-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ/4/2020
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ "44ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೊಟ" ವನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ" ತಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
15-03-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಡಿವಿಪಿ1 2020
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ AICTE ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು Digital Signature Certificate (DSC) ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
15-03-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಡಿವಿಪಿ1 2020
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
15-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಪೆಸ್ಟ್‌3/13/2021
2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು
    View
09-03-2021  ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ2/38/2021 
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆMicrosoft-NASSCOM ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
2.2   Link View
12-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್‌ 02 2019-20
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತು
    View
04/03/2021 ಡಿಟಿಇ/11/ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌/2020-21
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2021 ಅನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ​ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
    View
10/03/2021 ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ/3/2/2021
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ‍್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
    View
6-03-2021 ಬಿಟಿಇ/05/ಇಎಪಿ/2020
ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಂಡ ಶುಲ್ಕದೊಡನೆ ಪರಿಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-03-2021  
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ICT ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
12   View
02-03/2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ3/10/2021
2020-21ನೇ ಶ್ಯೆಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲೆಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
04-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ1/8/2021
2020-21 ಸಾಲಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ C-20 Diploma in Mining & Mine Surverying ಪತ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ
    View
02-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ3/8/2021
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ ಪಹರೆಗಾರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
02-03-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2/69/2021
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳ ಮರು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ
0.9   View
   
2021-22ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು Google form ಮತ್ತು ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ 04-03-2021
  Link  
26-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ8/8/2021
ಸಾರ್ವರ್ತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
23-02-2021 ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್‌ಟಿ 7 2020-21
ದಿನಾಂಕ 04-03-2021ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ
    View
24-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ3/2/2021
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
05-02-2021  
Faculty training Programme under Ministry of Electronics & In formation Technology
    View
22-02-2021 ಡಿಟಿಇ 22 ಇಎಸ್‌ಟಿ 7 2020
01-07-2021 ರಿಂದ 30-06-2022 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರ
    view
23-02-2021 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ2/37/2021
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ AICTE-ISTE ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವವರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ
0.3   View
23-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/3/2020
ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    View
20-02-2021 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ2/38/2021
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆMicrosoft-NASSCOM ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
2.8   View
20-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ5 27 2020 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     View
LINK15-02-2021 ಡಿಟಿಇ 16 ಇಎಸ್‌ಟಿ 13 2020-21 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ/ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   Link View
15-02-21 21ಬಿಟಿಇ 29 ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌ 2020 2021 ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ     View
 16-02-2021  
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ. అజి ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಹೊಸದು / ನವೀಕರಣ)
    View
 16-02-2021  
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮೇಡ್ ಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಪ್ರವೇಶಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು
    View
16-02-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓ/ಎಸ್‌ಸಿಹೆಚ್‌/3/2021 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪಂಗಡ ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪವತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ / ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  

User manual

Application

View
15-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ /ಇಎಸ್‌ಟಿ8/8/2020-21 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     view
15-02-2021 ಡಿಟಿಇ 01 ಇಎಸ್‌ಟಿ 3 2019 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     view
15-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ5 27/2020 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಆಧೀಕ್ಷಕರ [ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯವೃಂದ] ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಗಾರರ ವೃಂದದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳ ಆದ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.     View
    Register for Government of India Initiative Online FDPs in Feb-April-2021  to be held at various IITs 4.0    View
28-01-2021 ಆ ಇ  7(ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2020  2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     View
29-01-2021 ಇಡಿ 137 ಡಿಟಿಇ 2020 ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳು 2021     View
06-02-2021 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ2/97/2020 Tಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ AICTE-ISTE ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.6   View
05-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ4(B) 1 5 2020 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನಿತ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮಗೆ ಅನುದಾನ ಪೊರ್ವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ     View
04-01-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ8/2/2021 ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ     View
04-01-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ8/2/2021 ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 14 ಆಫ್ 1990    

View

29-01-2021 ಡಿಟಿಇ 04 ಇಎಸ್‌ಟಿ 17 2021 2001ರ ನಂತರ ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ, ಒಳಪಟ್ಟ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    

view

20-01-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ3/34/2020-21 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳಾದ ಖಾಯಂ ಪೂವ‍್ ಸೇವಾವಧಿ, ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಅವಧಿ, ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ, ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ವೇತನ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ    

View

05-02-2021 ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಡು ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು

   

View

04-02-2021  ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿ(1)/2020

SP-25 ರಿಂದSP-28Statistics & Analytics ಮತ್ತುPMS ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.0   

View

02-02-2021 ಬಿಟಿಇ 06 ಇಸಿಎಸ್‌2/2019

2021ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

View

01-02-2021 ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ2/161/2020

NITTTR ಚೆನ್ನೈ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬೋಧನೆಗೆ/ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ತರಬೇತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಫಾರಂ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.2 Link

View

01-02-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಇಎಸ್‌ಟಿ(6)/49/2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2008ನೇ ಸಲಿನಿಂದ 2018ನೇ ಸಲಿನವರೆಗೆ ವರ್ಷವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

   

View

28-01-2021  

ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ NITTTR ಚೆನ್ನೈ ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆನ್ ಲೈನ್ FDMPOM ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.2 Link

View

28-01-2021 ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ/3/2021

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು

   

View

   

Submit Admission details in Engineering Colleges and Polytechnics

   

View

28-01-2021 ಡಿಟಿಇ/12/ಇಜೆಎಸ್‌/2021

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು / ಸಕಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸ ಬೇಕಾದ ವಿವರ ಕುರಿತು

   

View

25-01-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸ್‌ಸಿಹೆಚ್‌2/1/2021

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು(HIV)/ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ/ಪೀಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

   

View

27-01-2021  ಬಿಟಿಇ 29 ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌ 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ / ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2021 ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು google ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

View

21-01-2021 ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್‌ಟಿ7 2020-21

ದಿನಾಂಕ 28-01-2021ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

 0.2  

View

20-01-2021 ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ/2/2021

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

LINK1

LINK2

View

19-01-2021

ಡಿಟಿಇ 05 ಡಿವಿಪಿ(1) 2020

Government Approval for Revised Work Load to Part-time Lecturers

 

 

View

18-01-2021

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓSCH2-5-2020 

2020-21 ನೇ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳು ಪಾವತಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು upload ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.4 

 

View

12-01-2021

ಡಿಟಿಇ ಸಿಡಿಸಿಓಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿಸಿ-1-2021

ಕ್ಯೂ‌ಐ‌ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

 

Link

View

16-01-2021

ಬಿಟಿಇ 32 ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌ 2020

ಡಿಪ್ಲೋಮ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 2015 ರ ಪತ್ಯಕ್ರಮದ "PRE-PRINTED MARKS-CARDS WITH VARIABLE DATA PRINTING ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್

 

 

View

15-01-2021

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ2B-22-2020

2020-21ನೇ ಶ್ಯೇಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  

 

View

15-01-2021

ಡಿಟಿಇ 06 ಡಿವಿಪಿ(2) 2020

ಮೋತಿಚಂದ್ ಲೆಂಗಡೆ ಭಾರತೇಶ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ "3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ & ದಿಸ್ಯೆನ್" ಮತ್ತು " ಆಟೊಮೇಷನ್ & ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ಅನುದಾನರಹಿತ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

View

15-01-2021

ಡಿಟಿಇ-03 ಸಿಡಿಸಿ(1)-2019-20

SP-21 ರಿಂದSP-24 Communication Skills ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2.9

 

View

 

 

AICTE is inviting online proposals under the MODROB(Polytechnic) scheme. The purpose is to upgrade the laboratories in the technical institutions, considering the changes in technology in recent years, changing expectations of industries.

Considering the important role played by polytechnic by sourcing technical manpower and the deficiencies in the laboratories that must have been kept in over a period of time, AICTE has created a variant of MODROB(Polytechnic) to help the polytechnic in the country. Please click the below link to know the details.

https:--www.aicte-india.org-schemes-institutional-development-schemes

AICTE shall be conducting an online awareness programme on AICTE MODROB(Polytechnic) Scheme on 12th January, 2021 (between 3- 5 pm). In case, you are interested in applying under the Scheme, you can attend the online programme. Online awareness programme link-

Link: https:--bit.ly-3q6Nyih

Password: 12345

The last date for submission of proposals is Jan 21st, 2021.

 

 

 

 

Link1

Link2

08-01-2021

ಡಿಟಿಇ 03ಸಿಡಿಸಿ(2) 2019-20

 CIE & SEE Assessment mthodologies for "Communication Skills-20EG01P"

 

 

View

 

 

JSS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ Statistics and Analytics ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ 3 ದಿನದ ವೆಬಿನಾರ್ ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

Link

View 

05-01-2021

ಡಿಟಿಇ 29 ಡಿವಿಪಿ(2) 2021

ಎಐಸಿಟಿಇ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ (ಎಸ್‌ಸಿ) ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ

 

 

View

05-01-2021

ಡಿಟಿಇ 12 ಡಿವಿಪಿ(
2) 2020

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

View

04-01-2021

ಡಿಟಿಇ 07 ಎಂಎಸ್‌ಸಿ 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

 

 

View

16-12-2020

ಡಿಟಿಇ 175 ಎಂಎಸ್‌ಸಿ  2017

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆ 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಂಕೇತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಧ್ವಜಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

 

 

View

04-01-2021

ಬಿಟಿಇ -29-ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌ 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ - ಅನುದಾನಿತ - ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2021 ರ ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು google ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

link

View

14-12-2020

ಡಿಟಿಇ 07 ಡಿವಿಪಿ(2) 2020

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

View 

14-12-2020

ಡಿಟಿಇ 05 ಡಿವಿಪಿ(2) 2020

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

View 

31-12-2020

ಬಿಟಿಇ-06-ಇಸಿಎಸ್‌(2)-2019

ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಭೆ ಮಾರ್ಚ್ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

 

 

View

24-12-2020

ಡಿಟಿಇ-03ಸಿಡಿಸಿ(1)-2019-20

SP-19 ಮತ್ತು SP-20 Communication Skillsಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.6

 

View

 

 

೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ -ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರೆದ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ದಿನಗಳಂದು ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

View 

24-12-2020

ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ 2-161-2020

FDPOM-113 ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View 

23-12-2020

ಡಿಟಿಇ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌/ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್‌-02-2019-20

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.8

 

 View 

23-12-2020

ಡಿಟಿಇ-03-ಸಿಡಿಸಿ(1)-2019-20

SP-17ಮತ್ತು SP-18 Communication Skillsಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.4

 

View

19-12-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-33-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

4.7

 

View

19-12-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-36-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

4.5

 

View

23-12-2020

ಡಿಟಿಇ 01 ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) 2020-21

ಕಂಡಿಕೆ 4(9)ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

 

 

View

23-12-2020

ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) 2020-21

ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ-ನೌಕರರುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ

 

 

View

22-12-2020

ಸಿಟಿಇ 29 ಡಿವಿಪಿ(2) 2018

2021-22 ನೇ ಶ್ಯೇಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಬಂಧ Scrutiny Committee(SC) ಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು

 

 

View 

19-12-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-12-2020

ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

0.4

 

View

22-12-2020

ಬಿಟಿಇ 02 ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌ 2020

ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ

 0.1

 

View

21-12-2020

 

National  Webinar on "Polytechnic Education-Embracing Industrial Revolution 4.0" by JSS Mahavidyapeetha

 0.4

 

 View

17-12-2020

ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ (1) 2019-20

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿ-20 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

18-12-2020

ಡಿಟಿಇ-01-ಎಂಎಸ್‌ಸಿ(2)-2020

ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

16-12-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸ್‌ಟಿಎಟಿ-5-2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2021 ತಯಾರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

 

 

NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು Online ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್

 

 

View

17-12-2020

ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಸಿ2-161-2020

NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು Online ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

View

16-12-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-9-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಡಿಪ್ಲೋಮ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.7

 

View

15-12-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-34-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ

0.8

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-12-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-8-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 1-3 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್) ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು KEA ಎಸ್‌ಬಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-12-2020

ಡಿಟಿಇ 13 ಡಿವಿಪಿ (2)-2020

ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-12-2020

ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ2-247-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ MTech-ME ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಸಲುವಾಗಿ KEA ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.09

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-12-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸ್‌ಸಿಹೆಚ್‌1-5-2020

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರವನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

 1.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-12-2020

ಬಿಟಿಇ 25 ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2020

2019 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-12-2020

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌1-5-2020

೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಧಾರರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿ.ಇ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗು ಎಂ.ಬಿ.ಎ., ಎಂ.ಸಿ.ಎ, ME-MTech‌, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

 0.9

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

 07-12-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌1-5-2020

೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಧಾರರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿ.ಇ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗು ಎಂ.ಬಿ.ಎ., ಎಂ.ಸಿ.ಎ, ME-MTech‌, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

 1.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

26-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-17-2020

ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

 0.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

26-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-17-2020

ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

 0.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

04-12-2020

ಬಿಟಿಇ 2 ಇಸಿಎಸ್‌ (2) 2020-21

2020ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಮಾಲ್ ಪ್ರಕ್ಟೀಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಲೋಪ ದೋಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

02-12-2020

ಡಿಟಿಇ 55ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2020-21

ದಿನಾಂಕ 07-12-೨೦೨೦ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

26-11-2020

ಡಿಟಿಇ 01 ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) 2020-21

ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವಂತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಲಿಪಿಕಾರರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3

 

View 

26-11-2020

ಡಿಟಿಇ 62 ಇಎಸ್‌ಟಿ(6) 2016

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2008ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವರ್ಷವಾರುಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅದಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.1

 

View

26-11-2020

ಡಿಟಿಇ 01 ಇಎಸ್‌ಟಿ (3) 2019

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

View

25-11-2020

ಡಿಟಿಇ-07-ಉಗ್ರಾಣ-2020-21

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.05

 

View

21-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌(1) 15 2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾಧಾರಕರು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ BEಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

24-11-2020

ಬಿಟಿಇ 11 ಇಎಸ್‌ಟಿ 2 2020

2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.3

 

View

24-11-2020

ಡಿಟಿಇ 03 ಸಿಡಿಸಿ 1 2019-20

C-20 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕರಡು ಪಠ್ಯವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು-ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು -ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು

 0.2

 

View

30-10-2020

ಡಿಟಿಇ 07 ಎಂಎಸ್‌ಸಿ 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅದಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನೇಮಕಾತಿಯಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.1

 

View

23-11-2020

ಡಿಟಿಇ 39 ಇಎಸ್‌ಟಿ (5) 2019

ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರ ದ ಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.3

 

View

23-11-2020

ಸಿಟಿಇ 29  ಡಿವಿಪಿ (2) 2018

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ Extension of Approval(EOA) 2020-21 ರಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿಯನ್ನು (Compliance Report) AICTE ನವ ದೆಹಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.2

 

View

23-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌-1-ಐಡಿಪಿ-2019-20

 

ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಅಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.1

 

View

20-11-20

ಕಾತಾಶಿಇ - ಸ ಇಂ ಕಾ -2020-21

LMS ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

 0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11-11-2020

ಡಿಟಿಇ 37 ಬಿಎಲ್‌ಡಿ 2011

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ - ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View 

17-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-26-2020

3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.8

 

View

13-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-31-2020

02,04 ಮತ್ತು 06 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ (ಸಂಜೆ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ

0.6

 

View

17-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-8-2020

ಸರ್ಕಾರಿ- ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.7

 

View

06-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-15-2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-11-2020

ಡಿಟಿಇ 13 ಬಿಎಲ್‌ಡಿ 2018

BCM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 17-11-2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.6

 

View

10-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (1A)-58-2020

ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನೇಮಕಾತಿ - ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

 

 

ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು 21.11.2020 ರ ಒಳಗೆ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

View

13-11-2020

ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ(7)-2020-21

ಕೋವಿಡ್-19 Task Force team ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

17-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಐಎನ್‌ಎಸ್‌-01-ಐಡಿಪಿ-2019-20

19-11-2020 ರಿಂದ 25-11-2020 ರ ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಾಹ ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.8

 

View

17-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಐಎನ್‌ಎಸ್‌-ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌-2019-20

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10

 

View

16-11-2020

 

Suggestive Induction programme for 1st semester Diploma students

0.1

 

View

12-11-2020

ಸಿಟಿಇ 02  ಡಿವಿಪಿ (1) 2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ,ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

View

11-11-2020

ಬಿಟಿಇ-05-ಇಎಪಿ-2020-21

CIPET ,ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3

 

View

11-11-2020

ಬಿಟಿಇ-05-ಇಎಪಿ-2020-21

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2021 ಮಾರ್ಚ್ - ಏಪ್ರಿಲ್ ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.4

 

View

10-11-2020

ಡಿಟಿಇ-01-ಇಎಸ್‌ಟಿ(9)-2020-21

ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು 2020

0.8

 

View

10-11-2020

ಡಿಟಿಇ 74 ಇಎಸ್‌ಟಿ(7) 2020-21

ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ - ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

view

11-11-2020

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-23-2020

ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ(SOP)-ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆದೇಶ

12.0

 

View

26-09-2020

ಇಡಿ 63 ಟಿಪಿಇ 2019

ವೇತನಾನುದಾನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಅತೀ ತುರ್ತು 

0.08

 

View 

05-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ-7-2020

ಎಸ್ ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ

0.36

 

View

07-11-2020

ಡಿಟಿಇ-01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9)-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.26

 

View 

06-11-2020

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-17-2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ (ಸಂಜೆ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.7

 

View 

06-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-17-2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಲ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 3 (ಲ್ಯಾಟರಲ್ )ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.4

 

View 

07-11-2020

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(2B)-8-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.6

 

View

29-10-2020

ಸಿಸಿಟಿಇ 01 ಸಿಓಸಿ 2020

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2017-2020 ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3

 

View 

06-11-2020

ಡಿಟಿಇ 01 ಇಎಸ್‌ಟಿ (9)2020 -21 

Karnataka selection of candidates for Admission to Government seats in Professional Educational Institution(Ammendment) of 12 and 13 Rules, 2020

0.3

 

View 

05-11-2020

ಡಿಟಿಇ 15 ಇಎಸ್‌ಟಿ (1)B 2020  

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 7ನೇ AICTE ವೇತನ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.24

 

view

05-11-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸ್‌ಸಿಹೆಚ್‌1-5-2020

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ SC-ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರವನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.49

 

view

27-10-2020

ಎಪ್‌ಡಿ 4 ಟಿಎಪ್‌ಪಿ 2020

ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

 0.1

 

view

04-11-2020

ಡಿಟಿಇ-02-ಇಎಸ್‌ಟಿ(9)-2020-21

ಇಲಾಖೆಗಳು ಫಲಾನುಭವಿ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ DBT platform ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3

 

View

04-11-2020

ಡಿಟಿಇ-02-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9)-2020-21

KCSR(general Recruitment)(Amendment)Rules 2020

0.2

 

View

02-11-2020

ಬಿಟಿಇ-05-ಇಎಪಿ-2020

ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

View

02-11-2020

ಬಿಟಿಇ-05-ಇಎಪಿ-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ

0.16

 

View

29-10-2020

ಬಿಟಿಇ ಇಸಿಎಸ್‌ -2020

Suspected Mal-practice ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಜಾಯಷಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3

 

View

29-10-2020

ಬಿಟಿಇ ಇಸಿಎಸ್‌ -2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ 2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ -ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

View

29-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌(2)-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.2

 

View

29-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌(2)-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 1 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್)ಎಂಟ್ರಿ ) ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0,5

 

View

29-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(2B)-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

0.1

 

View

28-10-2020

ಬಿಟಿಇ-05-ಇಎಪಿ-2020

29-10-2020 ರಂದು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ

0.1

 

View

22-10-2020

 

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ - 01-ಐಡಿಪಿ-19-20

ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ

7.0

 

View

20-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌(2)-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.1

 

View

20-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌(2)-2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 1 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.1

 

View

20-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌(2)-2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.1

 

View

17-10-2020

ಬಿಟಿಇ-34-ಇಸಿಎಸ್‌ (3)-2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

View

17-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌(1)-2020


ಸರ್ಕಾರಿ- ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಪ್ಲೋಮ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.2

 

View

17-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌(1)-2020

ಸರ್ಕಾರಿ- ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಪ್ಲೋಮ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.2

 

View

16-10-2020

ಡಿಟಿಇ 01 ಇಎಸ್‌ಟಿ 2(B)2019-20

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು -ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

0.1

 

View

09-10-2020

ಸಿಟಿಇ 02  ಡಿವಿಪಿ (1)2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವ ಧನ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

View

09-10-2020

ಸಿಟಿಇ 04  ಡಿವಿಪಿ (1)2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವ ಧನ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

16-10-2020

ಡಿಟಿಇ-62-ಇಎಸ್‌ಟಿ (6)-2016

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಇ -ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ EMD ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

22-09-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(2B)2-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

0.1

 

View

16-10-2020

ಬಿಟಿಇ ಇಸಿಎಸ್‌  2020

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು-ಸಕಾಲ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ -ಅತಿ ಜರೂರು

3.2

 

View

15-10-2020

ಸಿಟಿಇ 01  ಡಿವಿಪಿ (1) 2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

13-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-17-2020

ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.7

 

View

13-10-2020

ಬಿಟಿಇ 08 ಇಸಿಎಸ್‌ 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 175 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

09-10-2020

ಸಿಟಿಇ 02  ಡಿವಿಪಿ (1) 2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು -ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ

3.8

 

View

12-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.7

 

View

09-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸ್‌ಸಿಹೆಚ್‌ 2-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ(ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ )ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

0.5

 

View

06-10-2020

 ಡಿಟಿಇ 07 ಎಂಎಸ್‌ಸಿ 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹಾಗೂ ಆದೀನ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

 0.1

 

View

06-10-2020

 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 13 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2018

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪಾಂಡೆಮಿಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.2

 

View

08-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-27-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 03ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರು ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.

 2.0

 

 

View

08-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-27-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‍ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

 2.0

 

 

View

08-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-8-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಭರ್ತಿ ಆಗದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಆಫ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಡಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

 0.7

 

 

View

06-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌1-5-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೊರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.19

 

 

View

06-10-2020

ಡಿಟಿಇ 252 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2018-19

Furnish details of Staff for Karnataka Assembly By-Elections 2020

 0.5

 

 

View

06-10-2020

 ಡಿಟಿಇ-62-ಇಎಸ್‌ಟಿ (6)-2016

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2008 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವರ್ಷವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.16

 

 

View

03-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-15-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ - ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.08

 

 

View

03-10-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-15-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.13

 

 

View

01-10-2020

 ಡಿಟಿಇ-07-ಐಎನ್‌ಎಸ್‌(3)-2019

ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ 2019ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ

0.05

 

View

01-10-2020

 ಡಿಟಿಇ-07-ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ (3)-2019

ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ

0.05

 

View

01-10-2020

 ಇಡಿ 150 ಟಿಇಸಿ 2020

Tಕರಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

0.8

 

View

03-10-2020

 ಬಿಟಿಇ 11-ಇಸಿಎಸ್‌ (2) -2020

2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

View

01-10-2020

 

ವೈಭವ್ ಸಮಾವೇಶ

0.2

 

View

01-10-2020

 ಬಿಟಿಇ-02-ಇಬಿಎಲ್‌(3) 2020-21

ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

View

01-10-2020

 ಬಿಟಿಇ-03-ಇಸಿಎಸ್‌ (1)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು

0.2

 

View

30-09-2020

 

Covid -19 pandemic ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ,ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ

0.1

 

View

30-09-2020

ಬಿಟಿಇ-37-ಇಸಿಎಸ್‌ (3)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -12

0.3

 

View

29-09-2020

ಬಿಟಿಇ-37-ಇಸಿಎಸ್‌ (3)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -11

0.18

 

View

24-09-2020

ಡಿಟಿಇ 04 ಎಸಿಎಂ(1)-2020

ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು AICTE portal ನಲ್ಲಿ update ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.06

 

View

22-09-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ೦2 ನೇ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.5

 

View

24-09-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ NEET-JEE-NCHM JEE ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

0.4

 

View

24-09-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ITI -PUC 2 ಉತ್ತೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

3.5

 

View

25-09-2020

ಡಿಟಿಇ 51  ಡಿವಿಪಿ (2) 2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ -ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ

0.1

 

View

25-09-2020

ಬಿಟಿಇ-37-ಇಸಿಎಸ್‌ (3)-2020

ದಿನಾಂಕ 28-09-2020 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1 

 

View

25-09-2020

ಬಿಟಿಇ 37-ಇಸಿಎಸ್‌ (3)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -10

0.1

 

View

24-09-2020

ಬಿಟಿಇ 11-ಇಸಿಎಸ್‌ (2)-2020

2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ -ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲು

0.19

 

View

24-09-2020

ಡಿಟಿಇ 2 ಜಿಆರ್‌ಟಿ2 2020

2020-21 ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಸೂಚಿ- ಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.2

 

View

24-09-2020

ಬಿಟಿಇ ಇಎಪ್‌ಎಸ್‌ 2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -9

0.2

 

View

23-09-2020

 ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ (2) 2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -8

0.2

 

View

23-09-2020

 ಬಿಟಿಇ 11 ಇಸಿಎಸ್‌ (2) 2020

2020 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು

0.2

 

View

23-09-2020

 ಬಿಟಿಇ-03-ಇಸಿಎಸ್‌ (1)-2020

Covid-19 pANDEMIC ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ "ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ" ಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure ) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.2

 

View

22-09-2020

 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸ್‌ಸಿಹೆಚ್‌2-3-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ) ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು AICTE ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

9.0

 

View

22-09-2020

 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-2020

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಲುವಾಗಿ

 0.5

 

View

22-09-2020

 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-2020

JSS PH ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ,ಮೈಸೂರು ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಕುರಿತು DTE ನಾಮಿನಿ

 0.4

 

View

22-09-2020

 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-2020

ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

0.2 

 

View

22-09-2020

 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-2020

ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 1.7

 

View

22-09-2020

 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-2020

ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.4 

 

View

22-09-2020

 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ(ITI - PUC)ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕಾರ್ಯ ನಮೂನೆ

2.7 

 

View

22-09-2020

 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ITI - PUC) 2020-21

0.4 

 

View

22-09-2020

 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ (ITI - PUC) 2020-21

 4.3

 

View

22-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (1B) -2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 7 ನೇ AICTE ವೇತನ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.5

 

View

22-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ಇಸಿಎಸ್‌ (2)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -7

0.4

 

View

21-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2020-21

ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಜನರಲ್ ರೆಕ್ರುಟ್ಮೆಂಟ್)(ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್)-Person with Bench Mark disability

 0.3

 

View

21-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2020-21

ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಜನರಲ್ ರೆಕ್ರುಟ್ಮೆಂಟ್)(ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್) ಕರಡು

 0.3

 

View

21-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2020-21

ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.18

 

View

19-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2020-21

ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.15

 

View

21-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2020-21

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.16

 

View

21-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -15-ಇಎಸ್‌ಟಿ (1)B -2020

ME-Phd ಪದವಿ ಪಡೆದ ಭೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ AICTE 7 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.5

 

View

21-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-ಇಸಿಎಸ್‌ (2)-2019-20

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -6

0.28

 

View

21-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-ಇಸಿಎಸ್‌ (2)-2019-20

2020 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ Model Answer ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.18

 

View

18-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಐ‌ಎನ್‌ಎಸ್(3) -2019

ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ 2019 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ-1

0.2

 

View

18-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2020-21

ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.4

 

View

18-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2020-21

ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಯಮ 224 -A ಅನ್ವಯ ಪಿಂಚಣಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

View

18-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2020-21

ಡಿಯಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿಸ್ಥೆ ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

View

16-09-2020

ಡಿಟಿಇ 16 ಇಎಸ್‌ಟಿ 4A(2) 2020

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಡ್ತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

0.4

 

View

19-09-2020

ಡಿಟಿಇ 20 ಬಿಎಲ್‌ಡಿ 2015

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು - ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್- ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಡೆತಡೆ ರಹಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.5

 

View

19-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ಇಸಿಎಸ್‌ (2)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -5

0.2

 

View

07-09-2020

 ಡಿಟಿಇ-01- ಡಿವಿಪಿ (1)-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ

 0.2

 

View

15-09-2020

 ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2020-21

21-09-2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮಾತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನ ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ

 0.2

 

View

18-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ಇಸಿಎಸ್‌ (2)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -4

0.2

 

view

15-09-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ 2B-8-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

0.23

 

View

16-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ಇಸಿಎಸ್‌ (2)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -3

0.23

 

View

15-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ಇಸಿಎಸ್‌ (2)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -2

0.3

 

View

14-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-37-ಇಸಿಎಸ್‌ (3)-2020

9CE35D ಮತ್ತು 9ME02M ವಿಷಯಗಳ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

View

10-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ಇಸಿಎಸ್‌ (2)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -1

 0.6

 

View;

10-09-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-8-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು-ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 1.7

 

View

11-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ಇಸಿಎಸ್‌ (3)-2020

2020 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು-ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ

 0.6

 

View

10-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -02-ಆರ್‌ಇಸಿ -2019-20

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖರ್ಚು –ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

05-09-2020

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ 5-15-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

0.1

 

View

08-09-2020

ಡಿಟಿಇ -07-ಐ‌ಎನ್‌ಎಸ್ (3)-2019

ನವೆಂಬರ್ -ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

View

07-09-2020

ಡಿಟಿಇ -07-ಐ‌ಎನ್‌ಎಸ್ (3)-2019

ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ 2019 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

07-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ಇಸಿಎಸ್‌ (3)-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

View

08-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ಇಸಿಎಸ್‌ (3)-2020

ದಿನಾಂಕ 12-09-2020 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

View

07-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2020-21  

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

View

07-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2020-21  

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

View

17-08-2020

ಡಿಟಿಇ 40  ಡಿವಿಪಿ (2) 2019

NDRK ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

0.2

 

View

05-09-2020

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-8-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 06-09-2020 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.07

 

View

05-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ಇಸಿಎಸ್‌ (3)-2020

2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

0.2

 

View

03-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -05-ಆರ್‌ಐಪಿ  -2016  

6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

02-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9)A -2020-21  

KCSR(General Recruitment)Rules,1977 , ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ

0.3

 

View

02-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9)A -2020-21 

ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ Bidders ರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು

1.0

 

View

02-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9)A -2020-21 

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆ

0.4

 

View

02-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ(9)A -2020-21 

Covid-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3

 

View

03-09-2020

 

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ - ನೌಕರರು 2020-21 ಸಾಲಿನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ePAR ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು HRMS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು

 

 

 

02-09-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-12-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

5.0

 

View

02-09-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-12-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

4.5

 

View

02-09-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-12-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

2.1

 

View

31-08-2020

ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ (1)-2020

2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ -ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

0.6

 

View

02-09-2020  

 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -09-ಇಎಸ್‌ಟಿ (1)A -2019-20  

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

0.5

 

View

01-09-2020  

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -02-ಆರ್‌ಇಸಿ -2019-20

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖರ್ಚು –ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

28-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -33-ಆರ್‌ಐಪಿ(1) -2016

MLC ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ,ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ -577 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

01-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಎಸಿಎಂ (2) -2020-21

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.6

 

View

31-08-2020

 

HRMS‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು Update ಮಾಡಿ

 

 

 

29-08-2020

ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ (1)-2020

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

 1.3

 

View

29-08-2020

 

ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ-SSLC -ತತ್ಸಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

 0.5

 

View

28-08-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-15-2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

7.0

 

View

28-08-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-8-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ

1.5

 

View

26-08-2020

ಬಿಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ (1)-2020

2020 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

View

28-08-2020

ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ 2-71-2020

FDPOM-41 ಮತ್ತು 42 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

0.08

 

View

28-08-2020

ಡಿಟಿಇ-15-ಇಎಸ್‌ಟಿ(1) ಬಿ -2020

AICTE ಪರಿಶ್ರ್ಕುತ 7 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

24-08-2020

 

AISHE Code ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

0.2

 

View

28-08-2020

 

ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.42

 

View

26-08-2020

ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ(2)-97-2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ATAL ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ

0.49

 

View

26-08-2020

ಡಿಟಿಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ(2)-97-2020

31-08-2020 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ATAL ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ಮಕ್ಕೆನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3

 

View

26-08-2020

ಬಿ‌ಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ (1) 2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ಥಿಯರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

View

26-08-2020

ಬಿ‌ಟಿಇ 03 ಇಸಿಎಸ್‌ (1) 2020

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

View

26-08-2020

ಬಿ‌ಟಿಇ 25 ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2020

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

0.06

 

View

24-08-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(2B)-8-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

0.03

 

View

24-08-2020

ಬಿ‌ಟಿಇ 03 ಇಪಿಎಸ್‌ - 2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕುರಿತು

0.25

 

View

25-08-2020

ಬಿ‌ಟಿಇ 25 ಇಸಿಎಸ್‌ (3) 2020

2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.03

 

View

24-08-2020

 

ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ (ಪರೀಕ್ಷೆ 2019-20)

0.038

 

View

17-08-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (7)-22-2020

ವಯೋನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ - ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.01

 

View

 

 

ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

0.028

 

View

21-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -62-ಇಎಸ್‌ಟಿ (6) -2016

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.03

 

View

20-02-2020

ಬಿಟಿಇ 05 ಇಎಪಿ 2020

2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರೀ ಪರಿಕ್ಫ್ಶೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.07

 

View

12-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-10-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌-2017-18

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ - ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟೇಕ್ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

17-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-12-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹೊಸದುರ್ಗ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

0.3

 

View

14-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸೊರಬ ಅಲ್ಪಾವಧಿತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

1.5

 

View

 

 

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

1.02

 

View

30-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ ಎಡಿಎಂಐಓಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌-3-2020

ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಸದ್ಬಾವನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

18-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -21-ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) -2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು-ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್-ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.09

 

View

14-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -05-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2020-21

ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.01

 

View

14-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (2B)-2-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

0.07

 

View

11-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-ಸಿಡಿಸಿ-2-97-2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ATAL ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ

0.09

 

View

14-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2020-21

KCSR ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ -1 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ -"42. ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ"

0.35

 

View

11-08-2020

ಡಿಟಿಇ 06-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌-2020-21

ಎಸ್‌ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕಾರ್ಕಳ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

0.5

 

View

14-08-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ -11-ಇಸಿ‌ಎಸ್(2)-2020

ಕೋವಿಡ್-19 pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

0.37

 

View

04-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -05-ಉಗ್ರಾಣ -2020

ರಿಕೊ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಟೊನರ್-ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ

0.07

 

View

04-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -04-ಉಗ್ರಾಣ -2020

ಇಲಾಖೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ-2019-20 ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ

0.07

 

View

13-08-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ -34-ಇಸಿ‌ಎಸ್(3)-2020

ಸಕಾಲ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

View

11-08-2020

ಇಡಿ 83 ಟಿಇಸಿ 2015

ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

3.5

 

View 

12-08-2020

ಡಿಟಿಇ-13-ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2018

2020ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

View

10-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ - 2020-21

ಸರ್ಕಾರಿಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್, ಸೊರಬ ಇಲ್ಲಿಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ

 0.2

 

View

12-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-62-ಇಎಸ್‌ಟಿ (6) 2016

ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಯಂ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ -ದಾಖಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.098

 

View

07-08-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-11-2020-21

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ-ಖಾಸಗಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ

0.56

 

View

04-08-2020

 ಬಿಟಿಇ-34-ಇಸಿಎಸ್‌ (3)-2020

ಸಕಾಲ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆl

0.44

 

View

06-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (3)-2019

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ-ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

View

06-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಸಿ‌ಡಿ‌ಸಿ (2) 2020-21

FDPom-26 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

0.3

 

View

04-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-09-ಇಎಸ್‌ಟಿ(9)-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿ (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ ) 2020

0.26

 

View

03-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-ಸಿಡಿಸಿಓಸಿಡಿಸಿ -7-2020

ಎಸ್‌ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

0.36

 

View

29-07-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌--1-2020

"My Vote Matters" ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕಿರು ಲೇಖನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2.9

 

View

04-08-2020

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಎಸಿಎಮ್‌2-10-2020

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ - ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವ-ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2.2

 

View

30-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

0.22

 

View

03-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಸಿಡಿಸಿ(2) -2020-21

ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ August-20 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.15

 

View

24-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

0.073

 

View

31-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-09-ಇಎಸ್‌ಟಿ (1)-2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ AICTE 7ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.098

 

View

30-07-2020

 

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

 

 

View

30-07-2020

 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಎಸಿಎಂ(2)-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಬಗ್ಗೆ

0.78

 

View

30-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಎಸಿಎಂ (2)-2020-21

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ-ಖಾಸಗಿ (ಅದ್ಯಾರ್ಪಿಸಿದ ಸೀಟುಗಳು) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಾನ್ -ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ 

2.5 

 

View

29-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಎಸಿಎಂ (2)-2020-21

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಇಂಟೆಕ್ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು

0.98

 

View

28-07-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)-2019-20

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)-2019-20 ದಿನಾಂಕ 13-07-2020 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.38

 

View

27-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-09-ಇಎಸ್‌ಟಿ (1ಬಿ)-2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 7 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.22

 

View

27-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-10-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ

0.7

 

View

25-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-20-ಇಎಸ್‌ಟಿ (7)-2020-21

ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಎ ,ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ -ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.15 

 

View

 30-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-05-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ -2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 1.9

 

View

13-07-2020

ಬಿಟಿಇ-11-ಇಸಿಎಸ್‌ (2)-2019-20

6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ -ಬ್ಯಾಕ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೇರ್ಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳು

1.4

 

View

09-07-2020

 

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ -ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಜರೂರು

0.2

 

View

 

 

Submit Information on Children of BPL Immigrant labour studying presently

 

 

View

09-07-2020

ಡಿಟಿಇ 128 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2019-200.

50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಕೋವಿಡ್ -19 ತುರ್ತು

0.1

 

View

06-07-2020

ಬಿಟಿಇ 11 ಇಸಿಎಸ್‌ (2) 2019 -20

15-07-2020 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

0.6

 

View

01-07-2020

ಡಿಟಿಇ 14  ಡಿವಿಪಿ (2) 2019

ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 0.7

 

View

01-07-2020

ಡಿಟಿಇ 14  ಡಿವಿಪಿ (2) 2019

ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.72

 

View

01-07-2020

ಡಿಟಿಇ 14  ಡಿವಿಪಿ (2) 2019

ಎಸ್‌ಜೆ‌ಎಮ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ

 0.16

 

View

04-07-2020

ಇಡಿ139 ಉಎನ್‌ಇ 2020

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

0.06

 

View

03-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಸಿಡಿಸಿ (2) -2020-21

ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ JUly-20 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.33

 

View

02-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 09 ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ 2020-21

ಕೆ.ವಿ.ಟಿ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 0.18

 

View

20-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 ಇಎಸ್‌ಟಿ-2(B)- 2019-20

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.18

 

View

30-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-02-ಆರ್‌ಇಸಿ -2019-20

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.14

 

View

30-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-05-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ -2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 0.26

 

View

30-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) 2020-21

ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ 2006 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರಡು

 0.9

 

View

30-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (3) -2019

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.12

 

View

19-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-59-ಇಎಸ್‌ಟಿ (1)A -2013

ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಂದು ಮರು ಪದನಾಮೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.45

 

View

26-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-08-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ -2020-21

KPT,ಮಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ

0.53

 

View

25-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9) -2019

2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.32

 

View

25-06-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 11 -ಇಸಿಎಸ್‌ (2)-2019-20

ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.15

 

View 

25-06-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 -ಇಸಿಎಸ್‌ (3)-2020

ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ

2.1

 

View

19-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-138-ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) -2019-20

30-06-2021 ಕ್ಕೆ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

0.35

 

View

23-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-05-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ -2020-21

KPT,ಮಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಜೆ‌ಪಿ ,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ

1.6

 

View

19-06-2020

 ಕಾತಾಶಿಆ-01-ಆಆಶಾ-2020-21

ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.074

 

View

04-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-29- ಡಿವಿಪಿ (2) -2019

ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.21

 

View

22-06-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಇಪಿ‌ಎಸ್(1)-2020 

2020 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.48

 

View

 

 

ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿ 1pm ಇಂದು 22-06-2020 ಒಳಗೆ -ಅತಿ ಜರೂರು

 

 

View

19-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-05-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ -2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

1.2

 

View 

16-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-02-ಇಎಸ್‌ಟಿ (6)2020

ಗ್ರೂಪ್ -ಡಿ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

2.2

 

View

18-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-06-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ -2020-21

ಎಸ್.‌ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

0.62

 

View

17-06-2020

 

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳು

0.76

 

View

17-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-16-ಇಎಸ್‌ಟಿ (8)ಸಿ ವೈವೆ2020

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ

0.32

 

View

17-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ -01-ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ  -2019-20

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಾ ದಿನಾಚರಣೆ

0.24

 

View

17-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-04-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ -2020-21

ಡಿ‌ಆರ್‌ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

1.2

 

View

18-06-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಇಸಿ‌ಎಸ್(1)-2020 

ಜುಲೈ -ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

5.7

 

View

15-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9)-2019

AICTE ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 2021 ವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.4

 

View

15-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9)-2019

ಪಿಂಚಣಿ-ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ AICTE 2016 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

0.57

 

View

15-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಇಎಸ್‌ಟಿ (9)-2019

ಪಿಂಚಣಿ-ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ AICTE 2006 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

0.6

 

View

15-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 ಎಸಿಎಂ 04 2020-21

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

0.4

 

View

12-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಸಿಡಿಸಿ (2)-2020-21

ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ವಿಸ್ತರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಡೆಸುವ FDPOM-01 ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.4

 

View 

11-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01ಸಿಡಿಸಿ (2)-2020-21

ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2.2

 

View

10-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-05-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ -2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

0.16

 

View

10-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-08-ಆರ್‌ಐಪಿ(1)-2029

31-12-2020 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ AG ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.16

 

View

08-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-04-ಸಿಸಿಟೆಕ್‌ -2020-21

Sಡಿ‌ಆರ್‌ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

0.13

 

View

09-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌(1)-2019-20

GEC ಮತ್ತು GPT ಗಳಲ್ಲಿ Covid-19 ತ