ಇಲಾಖಾ ವರದಿಗಳು

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ವರದಿಗಳು

ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ಇಲಾಖಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2018-2019

8

20-12-2018

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

4mb

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02

ಇಲಾಖಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2017-2018

7

04-01-2019

ಕನ್ನಡ

ಇಲಾಖೆ

4.2mb

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03

ಇಲಾಖಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2016-2017 6   ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 4 mb

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04

ಇಲಾಖಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2015-2016 5   ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 5 mb

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05


ಐದು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ವಾರ್ಷಿಕ

          ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06

ಇಲಾಖಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2014-2015 4   ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 4 mb

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07

ಇಲಾಖಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2013-2014 3   ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 5 mb

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08

ಇಲಾಖಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2012-2013 2   ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 4 mb

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09

ಇಲಾಖಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2011-2012 1   ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 5 mb

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-03-2020 04:44 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin