ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ -ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ   ಗಾತ್ರ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-09-2021 CTE/40/DVP/2/2019

NOC for  closure of course at Institutions

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-12-2020 DTE 13 DVP(2)/2020

ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-09-2020 DTE 51 DVP (2) 2020 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ -ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ತುರುವೇಕೆರೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-08-2020 DTE 40 DVP (2) 2019

NDRK ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹಾಸನದಲ್ಲಿ  ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
01-07-2020 DTE 14 DVP(2) 2019 ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-2020 DTE 14 DVP(2) 2019 ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.72 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-2020 DTE 14 DVP(2) 2019 ಎಸ್‌ಜೆ‌ಎಮ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ   0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 DTE 49 DVP (1) 2018

ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 

2.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 DTE 49 DVP (1) 2018

ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 

11.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 20-03-2019  DTE 12 DVP (2) 2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ   4.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 20-03-2019  DTE 12 DVP (2) 2019 2019 -20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ   1.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-12-2019 ED 13 HPT 2011 ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಳ್ಳಾರಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-12-2019 ED 13 HPT 2011 ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.7  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-2019 ED 13 HPT 2011 SLT ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಯಾದಗಿರಿ ಮುಚ್ಚಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ  0.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 10 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ  6.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 38 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (2) 2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ Library Science and Information Management ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು Library and Information Science ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-04-2019 ಇ‌ಡಿ 23 ಎಚ್‌ಪಿ‌ಟಿ 2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ  0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-04-2019 ಸಿ ಆಸು ಇ 5 ಹೆಚ್ ಪಿ ಎ 2019 ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ನಡುವಣ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು-ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತಾದ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಸೂಚನೆಗಳು  0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-04-2019 ಡಿಪಿಎಆರ್ 72 ಎಚ್ ಜಿ ಜಿ 2019 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು  0.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-04-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 19 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2018 ವಿವಿಧ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-04-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 19 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2018 ವಿವಿಧ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು / ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಆದೇಶ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-08-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 06 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2018 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 07 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 08 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2018 2018-2019 ನೇ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 42 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (2) 2017 ಶ್ರೀ ಅಂಜುಮನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ದಾನಮಾನ ವಿಸ್ತರಣೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 05 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(1) 2018,(1),(2) ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-07-2018   ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-06-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2018 ಪಿ‌ಎ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಅಂಜುಮನ್-ಎ-ಇಸ್ಲಾಂ, ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮ್ತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಶಾಹಿದ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಧಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-05-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2018 ಜಿ ಎಫ್ ಟಿ ಐ , ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಸ್ದಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 37 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 ಗೋಮಟೇಶ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಭರತೇಶ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ದಾನಮಾನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-03-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 38 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2018 ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-03-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 38 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2018 ಆನಂದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್(ಕೋಲಾರ್) ನಲ್ಲಿ ಐ‌ಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-03-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 45 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2018 ಜಿ ಪಿ ಟಿ, ಬೀದರ್ ಸ್ದಳ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-08-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 07 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017/1379 2017-2018 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-02-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 33 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2015 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-02-2018 ಇ‌ಡಿ 12  ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2018 ಕೆ‌ಜೆ‌ಟಿ‌ಈ‌ಟಿ‌ಪಿ ,ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಈ‌ಟಿ‌ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-02-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 32 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (2) 2017 ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸ್ಕೈ ಟೆಕ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಧಾರವಾಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-01-2018 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-2012-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 26 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮನಶಿಪ್ ನಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-2012-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 13 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 ಜೆ.ವಿ ಮಂಡಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-2011-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 07 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 2017-2018 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇನ್ ಟೇಕ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-10-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 07 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 2017-2018ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-09-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 12 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 STTFP,ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು SLJP,ಗೋಕಾಕ ದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 ಗಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಯಿಕಿರಣ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕೆ‌ಜಿ‌ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-08-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 06 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017/1379 2017-2018 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/40/ಚಿಕಘ /2014-2015/1030 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ/ಶಾಲೆಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 05 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 2017-2018 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 06 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 2017-2018ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 10 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 2017-2018ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಟಿ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 08 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 ಅಂಜುಮನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 05 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2017 //ಈ‌ಡಿ 61 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2017 2017-2018 ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-05-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 06 SPS(1) 2017 ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-01-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 09 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2), ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 14 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2), ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 15 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) ,ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 17 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2), ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) ,2015 ಟಿ‌ಎಸ್‌ಐ‌ಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ , ಕೆ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಪಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ , ಎಸ್‌ಡಿ‌ಎಮ್‌ಪಿ ಉಜಿರೆ ,ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಂಜುಮನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ದಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-01-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 16 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2015 ಪಿ ಎ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ದಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 2016-17   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2016 ಇ‌ಡಿ 82 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2016 ಪ್ರವೇಶಾತಿ - ಠಾಗೋರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಶಿವಗಿರಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-09-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 21 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2015 ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮುಂದುವರಿಕೆ - ಅಂಜುಮನ್-ಎ-ಇಸ್ಲಾಂ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-09-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 06 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2016 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-08-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2016 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅನುಮೋಧನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-08-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2016 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅನುಮೋಧನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-08-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 08 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2016 ಆರ್.ಎಲ್.ಜಾಲಪ್ಪ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-08-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2016 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅನುಮೋದನೆ 2016-17   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-08-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2016 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅನುಮೋದನೆ 2016-17   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-08-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2016 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅನುಮೋದನೆ 2016-17   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-2012-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2015 ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಜಿ‌ಪಿ‌ಟಿ ಹೊಸದುರ್ಗ 2015-2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-10-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 64 ಆರ್ ಐ ಪಿ(2) 2015 ಹಳೆಯ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-10-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2015 ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-10-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2015 ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶ - ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 2015-2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-09-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (2) 2015 ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶ - ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-07-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (2) 2015 ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ (sl.no.01-42) 2015-2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2015 ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶ - ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 2015-2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2015 ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 2015-2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 07 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2015 ಜೆ‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೈಸೂರು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 27 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2)2015 ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ದಾನಮಾನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2015-2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-07-2015 ಇ‌ಡಿ 164  ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015 ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ "Diploma in Business Administration" ಇಂದ "Modern Office Management"   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-07-2015 ಇ‌ಡಿ 63  ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ದಾನಮಾನ - ಕೆ‌ಸಿ‌ಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-06-2015 ಇ‌ಡಿ 154  ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-07-2015 ಇ‌ಡಿ 145  ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ 2015-2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-07-2015 ಇ‌ಡಿ 65  ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015,ಇ‌ಡಿ 67  ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015,ಇ‌ಡಿ 66  ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015 ಟಿಪ್ಪು ಶಹೀದ್ ,ಮಲ್ಲಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್,ಅಂಜುಮನ್-ಇ-ಎಸ್ಲಾಮ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ದಾನಮಾನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-06-2015 ಇ‌ಡಿ 62  ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015 ಪಿ ಏ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ದಾನಮಾನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-07-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 05 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2015 ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-06-2015 ಇ‌ಡಿ 146  ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ 2015-2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/06/15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 27 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2014 ಎಮ್‌ಎಲ್‌ಬಿ‌ಪಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ದಾನಮಾನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-07-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 25 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2014 ಕೆ‌ಐ‌ಇಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ 2015-2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-06-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 31 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2002 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ದಾನಮಾನ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ - ಎಚ್‌ಎಮ್‌ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-05-2015 ಇ‌ಡಿ 113  ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015 ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿಗೆ
27-05-2015 ಇ‌ಡಿ 59  ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015 ಗೋಮಟೇಶ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ದಾನಮಾನ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 33  ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2014 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಎಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ಅನುಮೋದನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-08-2014 ಇ‌ಡಿ 211 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2014 ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಗೆ ಹೂಸ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು, ಎರಡನೆಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಮಂಜೂರು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-2014 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 19 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2013 ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-2014 ಇ‌ಡಿ 139 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2014 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ 2014-2015   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-07-2014 ಇ‌ಡಿ 138 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2014 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಟೇಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-07-2014 ಇ‌ಡಿ 179 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2014 ಹೊಸ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅನುಮೋದನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2014 ಇ‌ಡಿ 144 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2014 ಹೊಸ ಕೌರ್ಸೆಸ್ , ಇನ್ಟೇಕ್ ,ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಅನುಮೋದನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-07-2014 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 08 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2014-II ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಡೆಗಳ ವಿವರ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-04-2014 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 19 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2013 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ಅನುಮೋದನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-03-2014 ಎಫ್‌ಡಿ 16 ಬಿ‌ಪಿ‌ಇ 2013 ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ 21-03-2014   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-09-2013 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 19 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2013 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಎಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ಅನುಮೋದನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-06-2013 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 238 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2012 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಹೂಸ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-03-2013 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 238 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2012 ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನುಮೋದನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-2011-2012 ಡಿ‌ಪಿ‌ಏ‌ಆರ್ 08 ಎಚ್‌ಡಬಲ್ಯು‌ಪಿ2012 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 221 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2011 ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-04-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 224 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2011 ಎನ್‌ವಿ‌ಈ‌ಕ್ಯೂ‌ಎಫ್(ಏ‌ಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ) 2012-2013 ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ 30/04/12   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-08-2011 ಇ‌ಡಿ 172 ಟಿ‌ಇಸಿ 2011 ಎಮ್‌ಬಿ‌ಎ,ಎಮ್‌ಸಿ‌ಎ ಪಿ‌ಜಿ‌ಡಿ‌ಎಮ್ಏ‌ಗೆ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ /ವಿಶ್ವ ವಿಧ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ 2011-2012   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-04-2011 ಇ‌ಡಿ 13 ಎಚ್‌ಪಿ‌ಟಿ 2011 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-01-2011 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 39 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2010 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಎಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-10-2010 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 39 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2) 2010 ಎಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ಅನುಮೂದನೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೌರ್ಸೆಸ್ - 2010-2011   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-09-2021 03:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080