ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ -ಎಸಿ‌ಎಮ್ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ

ದಿನಾಂಕ
 ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿಷಯ  ಗಾತ್ರ
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2020 DTE ADMI0ACM2/23/2020

ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ-ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆದೇಶ 

12.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-2020 DTE 01 EST(9)2020 -21 

Karnataka selection of candidates for Admission to Government seats in Professional Educational Institution(Ammendment) of 12 and 13 Rules,2020

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
11-08-2020 ED 83 TEC 2015 ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  3.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
26-09-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 21 ಸಿ‌ಡಿ‌ಸಿ (1) 2017 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖೇನ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-19   ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು   0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-03-19 ಇಡಿ 211 ಟಿ‌ಇಸಿ 2018(ಭಾ) ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂದ ಸುತ್ತೋಲೆ  2.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/06/ಎಸಿ‌ಎಮ್ (1) 2017-18 2018-19 ಮತ್ತು 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾ / ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು   3.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-07-18 ಇಡಿ 157 ಟಿ‌ಇಸಿ 2018 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ/ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು  0.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-05-18 ಇಡಿ 111 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2018 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಎಸ್‌ಬಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-03-18 ಇಡಿ1 6 ಟಿ‌ಇಸಿ 2018 ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-12-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2017-18 ರಾಗ್ಗೀಂಗ್ ಪಿಡುಗಿಗೆ ಕ್ರಮ  0.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-17 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/05 /ಇಸಿ‌ಎಸ್(3)/2017 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ‌ಟಿ‌ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-07-17 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 06 ಇಎಪಿ 2017 ಕಲಿಕೆ ನೂನ್ಯತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದಿಂದ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-03-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/427/ಏ‌ಸಿ‌ಎಮ್(2)/2016-17 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2017-18  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-10-15 ಇಡಿ 100 ಡಿ‌ಟಿ‌ಬಿ 2014 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾ ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ  0.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-06-16 ಇಡಿ 64 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2016 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಲ್ಕಪರಿಷ್ಕರಣೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-06-15 ಇಡಿ 116 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015 ಬಾಹ್ಯ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ 2015-16 ಪ್ರಾರಂಭ   0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
04-05-15 ಇಡಿ 178 ಯೂ‌ಎನ್‌ಇ 2015 2015 ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತ   0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-04-15 ಇಡಿ 107 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2015 ಆನ್ ಲೈನ್ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ - ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-09-14 ಹಿಂವಕ 135 ಪ್ರಕ 2014 ಹಿಂದಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ  0.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-09-14 ಇಡಿ 121 ಟಿ‌ಇಪಿ 2014 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸಮಾನತೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು transcript ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-08-14 ಹಿಂವಕ 589 ಬಿ‌ಎಮ್‌ಎಸ್ 2013 ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-12 ಡಿ‌ಎಸ್‌ಡಬಲ್ಯು 357 ಬಿ‌ಎಮ್‌ಎ 2012 ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ/ಮರು ಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ   0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-13 ಇಡಿ 132 ಐ‌ಎನ್‌ಎಫ್ 2013 ಎಚ್‌ಐ‌ವಿ/ಕುಷ್ಟರೋಗಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದವರ ಅರ್ಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-07-2012 ಇಡಿ 152 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2012 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹಾಗೂ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-06-2012 ಇಡಿ 59 ಟಿ‌ಇಸಿ 2012 ಡಿಪ್ಲೋಮಾದಾರಕರುಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಬಿ,ಇ 2/3 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ  0.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/05/2012 ಇಡಿ 59 ಟಿ‌ಇಪಿ 2012 KEA ಮುಖಾಂತರ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ BE ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ  0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-05-2012

ಇಡಿ ಕೆ‌ಇಎ ಲಿಗಲ್ ಸಿ‌ಆರ್ -68 2011-12 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾಧಾರಕರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-05-2012

ಇಡಿ 66 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2012 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಡೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು KEA ಮೂಖಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-2011 ಇಡಿ 220 ಟಿ‌ಇಸಿ 2011 3ನೇ/5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-08-2011 ಇಡಿ 172 ಟಿ‌ಇಪಿ 2011 3ನೇ/5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-07-2011 ಇಡಿ 161 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2011 ಐ‌ಟಿ‌ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷ/3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಂ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2011 ಇಡಿ 205 ಕ್ಯೂ‌ಪಿ‌ಇ 2011 3ನೇ/5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-11-2020 01:32 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080