ಇಲಾಖಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

 

 

ದಿನಾಂಕ  ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ ಗಾತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-11-2020 DTE 01 EST (9) 2020-21

ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವಂತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಲಿಪಿಕಾರರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
26-11-2020 DTE 62 EST(6) 2016

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2008ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ  2018ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವರ್ಷವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ    ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅದಾರದ  ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ

 0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-11-2020 DTE 01 EST(3) 2019 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ  ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-11-2020 DTE/07/Stores/2020-21 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-11-2020 DTE-ACM0ACM(1) 15 2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾಧಾರಕರು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ BEಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-11-2020 BTE 11 EST2 2020

2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-11-2020 DTE 03 CDC1 2019-20 C-20 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು/ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು  /ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು   0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-10-2020 DTE 07 MSC 2020 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅದಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನೇಮಕಾತಿಯಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-2020 DTE 39 EST(5) 2019 ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರ ದ ಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-2020 CTE 29 DVP(2) 2018 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ Extension of Approval(EOA) 2020-21 ರಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿಯನ್ನು (Compliance Report) AICTE ನವ ದೆಹಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-2020

DTE/NSS/1/IDP/2019-20

 

ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಅಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-11-20 ಕಾತಾಶಿಇ / ಸ ಇಂ ಕಾ /2020-21 LMS ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ   0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2020 DTE 37 BLD 2011 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
17-11-2020 DTE-ADMI0ACM2/26/2020 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-11-2020 DTE-ADMI0ACM2/31/2020 02,04 ಮತ್ತು 06 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ (ಸಂಜೆ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ  0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-11-2020 DTE-ADMI0ACM2/8/2020 ಸರ್ಕಾರಿ/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-2020 DTE-ADMI0ACM2/15/2020 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ  0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-11-2020 DTE 13 BLD 2018 BCM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 17-11-2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-11-2020 DTE-ADMI0EST(1A)/58/2020 ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನೇಮಕಾತಿ / ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು 21.11.2020 ರ ಒಳಗೆ ಭರ್ತಿ  ಮಾಡಿ  ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-11-2020 DTE 20 EST(7)/2020-21 ಕೋವಿಡ್-19 Task Force team ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-11-2020 DTE/INS/01/IDP/2019-20 19-11-2020 ರಿಂದ 25-11-2020 ರ ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಾಹ ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-11-2020 DTE/INS/Awards/2019-20

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-11-2020  

Suggestive Induction programme for 1st semester Diploma students

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-11-2020 CTE 02 DVP(1) 2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ,ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ  ಮತ್ತು ಇತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2020 BTE/05/EAP/2020-21

CIPET ,ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ / ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2020 BTE/05/EAP/2020-21

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2021 ಮಾರ್ಚ್ / ಏಪ್ರಿಲ್ ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-11-2020 DTE/01/EST(9)/2020-21

ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು 2020

0.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-11-2020 DTE 74 EST(7) 2020-21

ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2020 DTE ADMI0ACM2/23/2020

ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ(SOP)-ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆದೇಶ 

12.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-09-2020 ED 63 TPE 2019

ವೇತನಾನುದಾನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಅತೀ ತುರ್ತು 

0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
05-11-2020 DTE-CDC0CDC/7/2020

ಎಸ್ ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ 

0.36 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-2020 DTE/01/EST(9)/2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.26 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
06-11-2020 DTE ADMI0ACM2/17/2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ (ಸಂಜೆ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 

0.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
06-11-2020 DTE-ADMI0ACM2/17/2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಲ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 3 (ಲ್ಯಾಟರಲ್ )ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 

0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
07-11-2020 DTE ADMI0EST(2B)/8/2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-2020 CCTE 01 COC 2020

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2017-2020 ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
06-11-2020 DTE 01 EST(9)2020 -21 

Karnataka selection of candidates for Admission to Government seats in Professional Educational Institution(Ammendment) of 12 and 13 Rules, 2020

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
05-11-2020 DTE 15 EST(1)B 2020  

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 7ನೇ  AICTE ವೇತನ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    

0.24 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-11-2020 DTE-ADMI0SCH1/5/2020

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ SC/ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರವನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.49 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-10-2020 FD4 TFP 2020

ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

 0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-11-2020 DTE/02/EST(9)/2020-21

ಇಲಾಖೆಗಳು ಫಲಾನುಭವಿ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ DBT platform ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-11-2020 DTE/02/EST(9)/2020-21 KCSR(general Recruitment)(Amendment)Rules 2020 0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-11-2020 BTE/05/EAP/2020 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ  0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-11-2020 BTE/05/EAP/2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ  0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-2020 BTE ECS/2020 Suspected Mal-practice ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಜಾಯಷಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-2020 BTE ECS/2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ 2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ /ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-2020 DTE-ADMI0ACM(2)/2020 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-2020 DTE-ADMI0ACM(2)/2020 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 1 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್)ಎಂಟ್ರಿ ) ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 0,5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-10-2020 DTE-ADMI0EST(2B)/2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-10-2020 BTE/05/EAP/2020

29-10-2020 ರಂದು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-2020  

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ / 01/ಐಡಿಪಿ/19-20

ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ 

7.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-10-2020 DTE-ADMI0ACM(2)/2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-10-2020 DTE-ADMI0ACM(2)/2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ   1 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-10-2020 DTE-ADMI0ACM(2)/2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ   ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-10-2020 BTE/34/ECS(3)/2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-10-2020 DTE-ADMI0ACM(1)/2020


ಸರ್ಕಾರಿ/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಪ್ಲೋಮ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ  

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-10-2020 DTE-ADMI0ACM(1)/2020

ಸರ್ಕಾರಿ/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಪ್ಲೋಮ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-10-2020 DTE 01 EST 2(B)2019-20

ಸರ್ಕಾರಿ  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-10-2020 CTE 02 DVP (1)2020

ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವ ಧನ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ 

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-10-2020 CTE 04 DVP (1)2020

ಸರ್ಕಾರಿ  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವ ಧನ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-10-2020 DTE/62/EST(6)/2016

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಇ -ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ EMD ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020 DTE-ADMI0EST(2B)2/2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-10-2020 BTE ECS 2020

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು/ಸಕಾಲ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ  ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ -ಅತಿ ಜರೂರು

3.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-10-2020 CTE 01 DVP(1) 2020

ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-10-2020 DTE-Admi0ACM2/17/2020

ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-10-2020 BTE 08 ECS 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 175 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ  ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-10-2020 CTE 02 DVP (1) 2020

ಸರ್ಕಾರಿ  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ 

3.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-10-2020 DTE-ADMI0ACM2/2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ 

0.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-10-2020 DTE-ADMI0SCH2/2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ(ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ )ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

0.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-10-2020  DTE 07 MSC 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹಾಗೂ ಆದೀನ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

 0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-10-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 13 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2018

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪಾಂಡೆಮಿಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-10-2020 DTE-ADMI 0ACM2/27/2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 03ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರು ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.

 2.0  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-10-2020 DTE-ADMI 0ACM2/27/2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‍ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

 2.0  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-10-2020 DTE-ADMI 0ACM2/8/2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಭರ್ತಿ ಆಗದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಆಫ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಡಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 

 0.7  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-10-2020 DTE-ADMI 0ACM1/5/2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೊರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.19  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-10-2020 DTE 252 EST (7) 2018-19

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೦ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

 0.5  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-10-2020  DTE/62/EST(6)/2016

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2008 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವರ್ಷವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.16  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-10-2020 DTE-ADMI0ACM2/15/2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ - ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.08  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-10-2020 DTE-ADMI0ACM2/15/2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.13  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-10-2020  DTE/07/INS(3)/2019

ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ  2019ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.05

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-10-2020  DTE/07/INS(3)/2019

ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.05

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-10-2020  ED 150 TEC 2020

ಕರಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

0.8

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-10-2020  BTE 11/ECS(2) /2020

2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.2

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-10-2020  

ವೈಭವ್ ಸಮಾವೇಶ

0.2

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-10-2020  BTE/02/EBL(3) 2020-21 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2020  BTE/03/ECS(1)/2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು 

0.2

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-09-2020   Covid -19  pandemic ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ,ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ 0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-09-2020 BTE/37/ECS(3)/2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -12 0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-09-2020 BTE/37/ECS(3)/2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -11 0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-09-2020 DTE 04 ACM(1)/2020 ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು AICTE portal ನಲ್ಲಿ update ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020 DTE-ADMI0ACM2/2020 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ೦2 ನೇ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-09-2020 DTE-ADMI0ACM2/2020 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ NEET/JEE/NCHM JEE  ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ    0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-09-2020 DTE-ADMI0ACM2/2020 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ITI /PUC 2 ಉತ್ತೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ  ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ  3.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-09-2020 DTE 51 DVP (2) 2020 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ -ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ತುರುವೇಕೆರೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-09-2020 BTE/37/ECS(3)/2020 ದಿನಾಂಕ 28-09-2020 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-09-2020 BTE/37/ECS(3)/2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -10

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-09-2020 BTE 11/ECS(2)/2020

2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ -ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲು 

0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-09-2020 DTE2 GRT2 2020

2020-21  ಸಾಲಿಗೆ  ಅನುಸೂಚಿ- ಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

1.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-09-2020 BTE EFS 2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -9

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-09-2020  BTE 03 ECS(2) 2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -8

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-09-2020  BTE 11 ECS(2) 2020

2020 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ  ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು 

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-09-2020  BTE/03/ECS(1)/2020

Covid-19 pANDEMIC ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ "ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ" ಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure ) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020  DTE-ADMI0SCH2/3/2020  2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ) ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು  AICTE ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ್  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  9.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020  DTE-ADMI0ACM2/2020 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೀಟುಗಳ  ವಿವರವನ್ನು  ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಲುವಾಗಿ   0.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020  DTE-ADMI0ACM2/2020 JSS PH  ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ,ಮೈಸೂರು ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಕುರಿತು  DTE  ನಾಮಿನಿ  0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020  DTE-ADMI0ACM2/2020 ಸರ್ಕಾರೀ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ  ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   0.2  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020  DTE-ADMI0ACM2/2020 ಸರ್ಕಾರೀ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ  ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  1.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020  DTE-ADMI0ACM2/2020 ಸರ್ಕಾರೀ/ಅನುದಾನಿತ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.4  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020  DTE-ADMI0ACM2/2020 ಡಿಪ್ಲೋಮ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ (ITI / PUC) ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯ ನಮೂನೆ  2.7  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020  DTE-ADMI0ACM2/2020 ಡಿಪ್ಲೋಮ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ITI / PUC) 2020-21 0.4  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020  DTE-ADMI0ACM2/2020 ಡಿಪ್ಲೋಮ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ (ITI / PUC)  2020-21  4.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(1B) /2020-21 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 7 ನೇ AICTE ವೇತನ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ECS(2)/2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -7 0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಜನರಲ್ ರೆಕ್ರುಟ್ಮೆಂಟ್)(ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್)-Person with Bench Mark disability   0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಜನರಲ್ ರೆಕ್ರುಟ್ಮೆಂಟ್)(ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್) ಕರಡು   0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /15/EST(1)B /2020 ME/Phd ಪದವಿ ಪಡೆದ ಭೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ AICTE 7 ನೇ ವೇತನ  ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/ECS(2)/2019-20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -6 0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/ECS(2)/2019-20 2020 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ Model Answer ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಐ‌ಎನ್‌ಎಸ್(3) /2019 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2019 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ-1 0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಯಮ 224 -A ಅನ್ವಯ ಪಿಂಚಣಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21

ಡಿಯಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿಸ್ಥೆ ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-09-2020 DTE 16 EST 4A(2) 2020

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ವಿವಿಧ  ರೀತಿಯ ಬಡ್ತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ 

0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-09-2020 DTE 20 BLD 2015

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಡೆತಡೆ ರಹಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ECS(2)/2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -5

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-09-2020  DTE/01/DVP(1)/2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 

 0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-09-2020  DTE 55 EST (7) 2020-21

21-09-2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮಾತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನ ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ 

 0.2  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ECS(2)/2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -4

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-09-2020 DTE-ADMI0EST2B/8/2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ECS(2)/2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -3

0.23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ECS(2)/2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -2

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/37/ECS(3)/2020

9CE35D ಮತ್ತು 9ME02M ವಿಷಯಗಳ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ECS(2)/2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -1

 0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
10-09-2020 DTE-ADMI0ACM2/8/2020 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   1.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
11-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ECS(3)/2020

2020 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ

 0.6  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಆರ್‌ಇಸಿ /2019-20

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖರ್ಚು –ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-09-2020 DTE-ADMI0EST5/15/2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-09-2020 DTE /07/ಐ‌ಎನ್‌ಎಸ್ (3)/2019

ನವೆಂಬರ್ /ಡಿಸೆಂಬರ್  2019 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-09-2020 DTE /07/ಐ‌ಎನ್‌ಎಸ್ (3)/2019

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2019 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ECS(3)/2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 

0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ECS(3)/2020

ದಿನಾಂಕ 12-09-2020 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ  ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
07-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21  

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
07-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21  

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-08-2020 DTE 40 DVP (2) 2019

NDRK ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹಾಸನದಲ್ಲಿ  ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
05-09-2020 DTE-ADMI0ACM2/8/2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 06-09-2020 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-09-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/18/ECS(3)/2020

2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ 

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /05/RIP  /2016  

6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9)A /2020-21  

KCSR(General Recruitment)Rules,1977 , ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9)A /2020-21 

ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ Bidders ರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು

1.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9)A /2020-21  ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆ 0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9)A /2020-21 

Covid-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-09-2020  

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರು  2020-21   ಸಾಲಿನಿಂದ  ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ePAR ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ  ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು   HRMS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು 

   
02-09-2020

DTE-ADMI0ACM2/12/2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

5.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020

DTE-ADMI0ACM2/12/2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

4.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020

DTE-ADMI0ACM2/12/2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

2.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-2020 BTE03ECS(1)/2020

2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ /ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020    ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /09/EST(1)A /2019-20  

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

0.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-09-2020  

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಆರ್‌ಇಸಿ /2019-20

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖರ್ಚು –ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
28-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /33/RIP(1) /2016 MLC ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ,ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ -577 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ACM(2) /2020-21 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-2020   HRMS ‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು Update ಮಾಡಿ     
29-08-2020 BTE03ECS(1)/2020 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ    1.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-08-2020   ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ-SSLC /ತತ್ಸಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ   0.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-2020 DTE-ADMI0ACM2/15/2020 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ  ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ   7.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-2020 DTE-ADMI0ACM2/8/2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತಗಳ  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ  1.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-2020 BTE03ECS(1)/2020 2020 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-2020 DTE-CDC0CDC2/71/2020 FDPOM-41 ಮತ್ತು 42 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-2020 DTE/15/EST(1) ಬಿ /2020

AICTE ಪರಿಶ್ರ್ಕುತ 7 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-08-2020  

AISHE Code ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-2020  

ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ  ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ

0.42 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-2020 DTE-CDC0CDC(2)/97/2020 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ATAL ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ಮಕ್ಕೆ  ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ  0.49 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
26-08-2020 DTE-CDC0CDC(2)/97/2020 31-08-2020 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ATAL ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ಮಕ್ಕೆ  ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
26-08-2020 ಬಿ‌ಟಿಇ 03 ECS(1) 2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಥಿಯರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ   ಬಗ್ಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
26-08-2020 ಬಿ‌ಟಿಇ 03 ECS(1) 2020 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
26-08-2020 ಬಿ‌ಟಿಇ 25 ECS(3) 2020 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ  0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-08-2020 DTE-ADMI0EST(2B)/8/2020 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 0.03 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-08-2020 ಬಿ‌ಟಿಇ 03 EPS / 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕುರಿತು 0.25 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-08-2020 ಬಿ‌ಟಿಇ 25 ecs (3) 2020 2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.03 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-08-2020   ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ (ಪರೀಕ್ಷೆ 2019-20) 0.038 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-08-2020 DTE-ADMI0EST(7)/22/2020 ವಯೋನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 0.028 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /62/EST(6) /2016 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.03 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-02-2020 ಬಿಟಿಇ 05 EAP 2020 2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್  ಥಿಯರೀ ಪರಿಕ್ಫ್ಶೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/10/cctek/2017-18 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟೇಕ್ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/12/cctek/2020-21 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹೊಸದುರ್ಗ ಅಲ್ಪಾವಧಿ  ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/cctek/2020-21 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸೊರಬ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 1.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 1.02 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ ADMI0NSS/3/2020 ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಸದ್ಬಾವನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /21/EST(7) /2020-21 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ 0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /05/EST(9) /2020-21 ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ ADMI0EST(2B)/2/2020 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/CDC/2/97/2020 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ATAL ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ 0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 KCSR ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ -1 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ -"42. ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ" 0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-08-2020 DTE/06/CCTEK/2020-21 ಎಸ್‌ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕಾರ್ಕಳ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು 0.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ /11/ಇಸಿ‌ಎಸ್(2)/2020 ಕೋವಿಡ್-19 pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 0.37 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /05/ಉಗ್ರಾಣ /2020 ರಿಕೊ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಟೊನರ್/ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ  0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಉಗ್ರಾಣ /2020 ಇಲಾಖೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ-2019-20 ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ  0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-08-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ /34/ಇಸಿ‌ಎಸ್(3)/2020 ಸಕಾಲ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ 0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-08-2020 ED 83 TEC 2015 ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  3.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
12-08-2020 ಡಿಟಿಇ/13/ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2018 2020ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
10-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/cctek/2020-21 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್, ಸೊರಬ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ  ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ    0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
12-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/62/EST(6) 2016 ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಯಂ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ /ದಾಖಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.098 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-08-2020 DTE-ADMI0ACM2/11/2020-21 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ 0.56 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-2020  ಬಿಟಿಇ/34/ECS(3)/2020 ಸಕಾಲ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 0.44 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
06-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/EST(3)/2019 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಸಿ‌ಡಿ‌ಸಿ (2) 2020-21 FDPom-26 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು  0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/09/EST(9)/2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿ (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ ) 2020 0.26 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-CDC0CDC/7/2020 ಎಸ್‌ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು 0.36 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2020 DTE-ADMI0NSS/1/2020 "My Vote Matters" ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಬಂಧ  ಕಿರು ಲೇಖನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2.9 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-2020 DTE-ADMI0ACM2/10/2020 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ / ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವ-ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 2.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/CCTEK/2020-21 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು 0.22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/CDC(2) /2020-21 ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ August-20 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/CCTEK/2020-21 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು 0.073 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/09/EST(1)/2020 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ AICTE 7ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.098 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-2020   ಡಿಪ್ಲೋಮಾ  ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ACM(2)/2020-21 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್  ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.78 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ACM(2)/2020-21 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ (ಅದ್ಯಾರ್ಪಿಸಿದ ಸೀಟುಗಳು) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಾನ್ -ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  2.5  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ACM(2)/2020-21 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಇಂಟೆಕ್ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು 0.98 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-07-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)/2019-20 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)/2019-20 ದಿನಾಂಕ 13-07-2020 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.38 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/09/EST(1ಬಿ)/2020 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 7 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/10/CCTEK/2020-21 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ 0.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/20/EST(7)/2020-21 ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ  55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ  ಎ ,ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ 0.15  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 30-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/05/CCTek /2020-21 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  1.9 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-07-2020 BTE/11/ECS(2)/2019-20 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ /ಬ್ಯಾಕ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ  ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೇರ್ಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳು  1.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-07-2020   ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ  ವಿವರ -ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಜರೂರು  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    Submit Information on Children of BPL Immigrant labour studying presently   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
09-07-2020 DTE 128 EST (7) 2019-200. 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಕೋವಿಡ್ -19 ತುರ್ತು 0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
06-07-2020 BTE 11 ECS (2) 2019 -20 15/07/2020 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. 0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-2020 DTE 14 DVP(2) 2019 ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-2020 DTE 14 DVP(2) 2019 ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.72 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-2020 DTE 14 DVP(2) 2019 ಎಸ್‌ಜೆ‌ಎಮ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ   0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-07-2020 ಇಡಿ139 UNE 2020 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ  0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/CDC(2) /2020-21 ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ JUly-20 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.33 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 09 cctek 2020-21 ಕೆ.ವಿ.ಟಿ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-03-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 EST/2(B)/ 2019-20 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/02/REC /2019-20  ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/05/CCTek /2020-21  ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  0.26 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 EST(9) 2020-21  ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ 2006 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರಡು   0.9 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/EST(3) /2019 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/59/EST(1)A /2013 ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಂದು ಮರು ಪದನಾಮೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.45 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/08/CCTek /2020-21 KPT,ಮಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ  0.53 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/EST(9) /2019 2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.32 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-06-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 11 /ECS(2)/2019-20 ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
25-06-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 /ECS(3)/2020 ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ  2.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/138/EST(7) /2019-20 30-06-2021 ಕ್ಕೆ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/05/CCTek /2020-21 KPT,ಮಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ  ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಜೆ‌ಪಿ ,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ  1.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-06-2020  ಕಾತಾಶಿಆ/01/ಆಆಶಾ/2020-21 ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   0.074 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/29/DVP(2) /2019 ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ   0.21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-06-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಇಪಿ‌ಎಸ್(1)/2020 

2020 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.48 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿ 1pm ಇಂದು 22-06-2020 ಒಳಗೆ -ಅತಿ ಜರೂರು

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/05/CCTek /2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 

1.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
16-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/02/EST (6)2020

ಗ್ರೂಪ್ -ಡಿ  ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

2.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/06/CCTek /2020-21

ಎಸ್.‌ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

0.62 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-06-2020  

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳು 

0.76 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/16/EST (8)ಸಿ ವೈವೆ2020

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ 

0.32 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ /01/ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ  /2019-20

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಾ ದಿನಾಚರಣೆ  

0.24 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/04/CCTek /2020-21

ಡಿ‌ಆರ್‌ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ  ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

1.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-06-2020 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಇಸಿ‌ಎಸ್(1)/2020 

ಜುಲೈ /ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

5.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/EST(9)/2019 AICTE ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 2021 ವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/EST(9)/2019 ಪಿಂಚಣಿ/ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ AICTE 2016 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.57 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/EST(9)/2019 ಪಿಂಚಣಿ/ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ AICTE 2006 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 ACM 04 2020-21 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ   0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/CDC(2)/2020-21 ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್  ವಿಸ್ತರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು  ನಡೆಸುವ  FDPOM-01 ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
11-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/CDC(2)/2020-21 ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/05/CCTek /2020-21 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/08/RIP(1)/2029 31-12-2020 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ AG ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/04/CCTek /2020-21 ಡಿ‌ಆರ್‌ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/SPS(1)/2019-20 GEC ಮತ್ತು GPT ಗಳಲ್ಲಿ Covid-19 ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/EST(9)/2019-20 2019-20 ನೇ  ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/29/ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2)/2019 ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/RIP/2020 2019-20 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
04-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/66/RTI/2019 ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 2019-20 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/75/CDC(1)/2012-13

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಭಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
29-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/05/BLD/2020

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/19/BLD/2017

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2020 BTE/03/ECS(1)/2020

ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ  Google Meet ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಲು  ಕೊಂಡಿ –ಜರೂರು

0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/06/RTI/2020  ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 4(1)A ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/06/RTI/2020

ಕೇಂದ್ರ  ಕಚೇರಿಯಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ RTI 4(1) A ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/16/LRDC/2019-20 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-03-2020 ಸಿ ಆ ಸು ಇ 05 ತೆ ಎ ಇ 2019

ಗ್ರೂಪ್ ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/14/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)ಎ/ 2019-20 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 

1.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/13/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)ಎ/ 2019-20 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 

1.22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/9/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)ಎ/ 2019-20 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 

0.74 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-05-2020 BTE /11 ECS(2)/2019-20

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ / ಜೂಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 DTE 49 DVP (1) 2018

ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 

2.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 DTE 49 DVP (1) 2018

ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 

11.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
20-05-2020  

e-PAR 2019-20 ಗ್ರೂಪ್ A ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿ  -ಜರೂರು 

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020  ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ  ಶೇ ೧೦೦ ಅಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020  

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್/JTS ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ (ಪಿಡಿ ಅಕೌಂಟ್ )ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿ -ಅತಿ ಜರೂರು

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
18-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಉಗ್ರಾಣ /2020

Konikca Minolta C220 printer ಜೇರಾಕ್ಸ್  ಯಂತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-05-2020

ಕಂ ಇ 158 ಟಿ ಎನ್ ಆರ್  2020

ದಿನಾಂಕ 19-05-2020 ವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್  ವಿಸ್ತರಣೆ 

0.4

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

05-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (1) 2020

ಮುಂದುವರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಅನುದಾನದ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 

1.3

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 29 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (2) 2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

0.08

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (1) 2020

ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ   0.25  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇಎಸ್‌ಟಿ 2(B)/2019

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

 0.1  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (1) 2020/1

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಲು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 

 0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-05-2020

ಆರ್‌ಡಿ 158 ಟಿ‌ಎನ್‌ಆರ್ 2020

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-05-2020

ಕಂ ಇ 158 ಟಿ‌ಎನ್‌ಆರ್ 2020

ಕೆಂಪು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಾಗು ಹಸಿರು ವಲಯಗಳು

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /357/ಇಎಸ್‌ಟಿ (7)/2019-20 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಗುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-05-2020  ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020 ದಿನಾಂಕ 04-05-2020 ರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇರ ರೇಡಿಯೋ ಸಂವಾದ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-04-2020  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಆದ್ಯಾದೇಶ 2020   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-04-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /357/ಇಎಸ್‌ಟಿ (7)/2019-20  ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ 23-04-2020 ರಿಂದ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    TCS Codevita 2020ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-04-2020  ಆರ್‌ಡಿ 158 ಟಿ‌ಎನ್‌ಆರ್ 2020 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-04-2020  ಕಂ ಇ 158 ಟಿ‌ಎನ್‌ಆರ್ 2020 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದೇಶ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-04-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /357/ಇಎಸ್‌ಟಿ (7)/2019-20  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-04-2020  ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-04-2020   ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ,ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಇ -ಲರ್ನಿಂಗ್ ಭಾರತ್ ಪಡೆ -ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-04-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/03/ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ /2019-20 ಸುರಕ್ಷಿತ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-04-2020  ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು    
    Conducting online classes for students   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಸ್ವಯಂ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ MOOCS ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28 03-2020  ಇ ಡಿ 139 ಯು ಎನ್ ಇ 2020 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    MHRD ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆ ICT ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-03-2020  ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ,ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ  ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿನಾಯತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-11-2020 05:47 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ