ಇಲಾಖಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ  ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ ಗಾತ್ರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/19/BLD/2017

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2020 BTE/03/ECS(1)/2020

ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ  Google Meet ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಲು  ಕೊಂಡಿ –ಜರೂರು

0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/06/RTI/2020  ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 4(1)A ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/06/RTI/2020

ಕೇಂದ್ರ  ಕಚೇರಿಯಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ RTI 4(1) A ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/16/LRDC/2019-20 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-03-2020 ಸಿ ಆ ಸು ಇ 05 ತೆ ಎ ಇ 2019

ಗ್ರೂಪ್ ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/14/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)ಎ/ 2019-20 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 

1.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/13/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)ಎ/ 2019-20 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 

1.22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/9/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)ಎ/ 2019-20 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 

0.74 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-05-2020 BTE /11 ECS(2)/2019-20

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ / ಜೂಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 DTE 49 DVP (1) 2018

ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 

2.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 DTE 49 DVP (1) 2018

ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 

11.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
20-05-2020  

e-PAR 2019-20 ಗ್ರೂಪ್ A ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿ  -ಜರೂರು 

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020  ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ  ಶೇ ೧೦೦ ಅಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020  

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್/JTS ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ (ಪಿಡಿ ಅಕೌಂಟ್ )ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿ -ಅತಿ ಜರೂರು

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
18-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಉಗ್ರಾಣ /2020

Konikca Minolta C220 printer ಜೇರಾಕ್ಸ್  ಯಂತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-05-2020

ಕಂ ಇ 158 ಟಿ ಎನ್ ಆರ್  2020

ದಿನಾಂಕ 19-05-2020 ವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್  ವಿಸ್ತರಣೆ 

0.4

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

05-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (1) 2020

ಮುಂದುವರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಅನುದಾನದ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 

1.3

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 29 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (2) 2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

0.08

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (1) 2020

ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ   0.25  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇಎಸ್‌ಟಿ 2(B)/2019

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

 0.1  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (1) 2020/1

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಲು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 

 0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-05-2020

ಆರ್‌ಡಿ 158 ಟಿ‌ಎನ್‌ಆರ್ 2020

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-05-2020

ಕಂ ಇ 158 ಟಿ‌ಎನ್‌ಆರ್ 2020

ಕೆಂಪು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಾಗು ಹಸಿರು ವಲಯಗಳು

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /357/ಇಎಸ್‌ಟಿ (7)/2019-20 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಗುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-05-2020  ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020 ದಿನಾಂಕ 04-05-2020 ರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇರ ರೇಡಿಯೋ ಸಂವಾದ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 22-04-2020  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಆದ್ಯಾದೇಶ 2020   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 23-04-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /357/ಇಎಸ್‌ಟಿ (7)/2019-20  ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ 23-04-2020 ರಿಂದ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    TCS Codevita 2020ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 22-04-2020  ಆರ್‌ಡಿ 158 ಟಿ‌ಎನ್‌ಆರ್ 2020 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 21-04-2020  ಕಂ ಇ 158 ಟಿ‌ಎನ್‌ಆರ್ 2020 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದೇಶ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 18-04-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /357/ಇಎಸ್‌ಟಿ (7)/2019-20  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-04-2020  ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-04-2020   ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ,ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಇ -ಲರ್ನಿಂಗ್ ಭಾರತ್ ಪಡೆ -ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 18-04-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/03/ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ /2019-20 ಸುರಕ್ಷಿತ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 15-04-2020  ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು    
    Conducting online classes for students   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಸ್ವಯಂ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ MOOCS ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 28 03-2020  ಇ ಡಿ 139 ಯು ಎನ್ ಇ 2020 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    MHRD ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆ ICT ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 23-03-2020  ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ,ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ  ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿನಾಯತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-05-2020 04:14 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin