ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಓ‌ಬಿ‌ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ -C-15

 

OBE-ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ C-15

(2015-16 ರಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನವಾಗಿರುವುದು) 

ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸಿ-15 ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು (ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ)

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳ OBE ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ PPT

 

OBE ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಗಳು

 

ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಫಾರ್ಮಗಳು

 

ಬ್ಲೂಮ್ಸ್-ಥಿಯರಿ

 

OBE -ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಾರಂಗಳು3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ OBE ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ OBE ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು
ಸ್ಕೀಮ್ 
1 ಮತ್ತು 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
3 ಮತ್ತು 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
5 ಮತ್ತು 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
1
AN
ಏರೋನ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
2
AG
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
3
FT
ಅಪರೇಲ್ ಡಿಸೈನ್ & ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
4
AR
ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್
5
AT
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
6
CR
ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7
CH
ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8
CN
ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9
CE
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜೆನರಲ್)
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10
CD
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮನ್ ಶಿಪ್ )
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11
EN
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎನ್ವೀರಾನ್ಮೆಂಟಲ್)
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12
PH
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ )
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13
CP
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14
CS
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15
EE
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16
EC
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17
EI
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ತೃಮೆಂಟೇಶನ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18
IS
ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19
ID
ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡೆಕೊರೇಷನ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20
LT
ಲೆದರ್ & ಫ್ಯಾಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
21
LB
ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ & ಇನ್ ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
 
22
ME
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜೆನರಲ್)
23
HP
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎಚ್ ಪಿ ಟಿ )
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24
WS
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಡಬ್ಲು ಎಸ್ ಎಮ್ )
ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25
MY
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎಮ್‌ಟಿ‌ಟಿ)
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26
MI
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಇನ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ )
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27
MC
ಮೆಕೆಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28
MT
ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29
MN
ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30
MM
ಮಾಡರ್ನ್ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31
PO
ಪಾಲಿಮರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
32
PT
ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
33
SR
ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
34
TX
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35
WH
ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ & ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
36
TD
ಟೂಲ್ & ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 


  

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-12-2020 12:09 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080