ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

 

 

Diploma C-20 

                                               

 

Diploma C-20 Syllabus Regulations-GO

C-20 Implementation memo-1

C-20 Implementation memo-2

Communication skills Work Book

ಬಳಕೆ ಕನ್ನಡ -೧ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಂಚನ -೧ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ

ಬಳಕೆ ಕನ್ನಡ -೨ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಂಚನ -೨ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ

C-20 Syllabus Teachers Guide-Commmunication Skills

C20 5th and 6th semister implementation memo 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 2023ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ನಡೆಸುವ DCET ಡಿಪ್ಲೋಮೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Emerging Diploma Programs Curriculum-2021

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು 1 & 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 3 & 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 5 & 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
 1  AE  Alternative Energy Technologies  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 2  AM  Automation and Robotics  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 3  CC  Cloud Computing and Big Data  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 4  CY  Cyber Physical Systems and Security  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5  TT  Travel and Tourism  ವೀಕ್ಷಿಸಿ   View ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6 FP Food Processing and preservation View  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 GA Gaming and Animation

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 EV Electrical Engineering and Electrical Vehicle Technology  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 

ಕ್ರ.ಸಂ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು
1 & 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
3 & 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
5 & 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
1
AN
ಏರೋನ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2
AR
ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಶಿಪ್ 
 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3
AT
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4
CR
ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
5
CH
ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
6
CN
ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
7
CE
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜೆನರಲ್)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
8
EN
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎನ್ವೀರಾನ್ಮೆಂಟಲ್)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
9
PH
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ & ಎನ್ವೀರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ )

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
10
CS
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
11
EE
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
12
EC
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
13
EI
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ತೃಮೆಂಟೇಶನ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
14
IS
ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
15
ID
ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡೆಕೊರೇಷನ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
16
LT
ಲೆದರ್ & ಫ್ಯಾಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
17
ME
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜೆನರಲ್)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
18
HP
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎಚ್ ಪಿ ಟಿ )
 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19
WS
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಡಬ್ಲು ಎಸ್ ಎಮ್ )

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
20
MY
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎಮ್‌ಟಿ‌ಟಿ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21
MI
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಇನ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ )

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
22
MC
ಮೆಕೆಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
23
MT
ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
24
MN
ಮೈನಿಂಗ್ & ಮೈನ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
25
PO
ಪಾಲಿಮರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
26
PT
ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
27
SR
ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
28
TX
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
29
TD
ಟೂಲ್ & ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
30
SC
Science Research Pathway
   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31
ET
Enterpreneurship Pathway
   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
   
6th semester guidelines
     
32
   Internship Guidelines    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

33
   Capstone Guidelines    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
34
   Research Guidelines    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
35
   Enterpreneurship Guidelines    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ-ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್  

ಕ್ರ.ಸಂ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು
1 ಮತ್ತು 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
3 ಮತ್ತು 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
5 & 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
1
CP
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2
FT
ಅಪರೇಲ್ ಡಿಸೈನ್ & ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
3
LB
ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ & ಇನ್ ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
4
MM
ಮಾಡರ್ನ್ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

  C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ-ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ    

ಕ್ರ.ಸಂ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 
1
PDST
ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್  ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ 
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2
PDIS 
 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ 
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-03-2024 03:37 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080