ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

Diploma C-20 5&6th Semester Draft Syllabus

                                               

ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು /ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು /ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಣತರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡಿಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕ್ರ.ಸಂ

ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್

ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು

5& 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

1

AN

ಏರೋನ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

AR

ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಶಿಪ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

AT

ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

CR

ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

CH

ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

CE

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜೆನರಲ್)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

EN

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎನ್ವೀರಾನ್ಮೆಂಟಲ್)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

PH

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ & ಎನ್ವೀರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ )

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

CS

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

EE

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

EC

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

EI

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ತೃಮೆಂಟೇಶನ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13

IS

ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14

ID

ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡೆಕೊರೇಷನ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15

LT

ಲೆದರ್ & ಫ್ಯಾಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16

ME

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜೆನರಲ್)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17

HP

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎಚ್ ಪಿ ಟಿ )

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18

WS

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಡಬ್ಲು ಎಸ್ ಎಮ್ )

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19

MY

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎಮ್‌ಟಿ‌ಟಿ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20

MI

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಇನ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ )

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21

MC

ಮೆಕೆಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22

MT

ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23

MN

ಮೈನಿಂಗ್ & ಮೈನ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24

PO

ಪಾಲಿಮರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25

PT

ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26

TX

ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27

TD

ಟೂಲ್ & ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ-ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್  

ಕ್ರ.ಸಂ

ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್

ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು

5 ಮತ್ತು 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

1

CP

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

FT

ಅಪರೇಲ್ ಡಿಸೈನ್ & ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

LB

ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ & ಇನ್ ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

MM

ಮಾಡರ್ನ್ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

5 and 6 Semester Science Research Pathway

 

Diploma C-20 Syllabus Regulations-GO

C-20 Implementation memo-1

C-20 Implementation memo-2

Communication skills Work Book

ಬಳಕೆ ಕನ್ನಡ -೧ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಂಚನ -೧ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ

ಬಳಕೆ ಕನ್ನಡ -೨ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಂಚನ -೨ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ

C-20 Syllabus Teachers Guide-Commmunication Skills

Emerging Diploma Programs Curriculum-2021

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು 1 & 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
 1  AE  Alternative Energy Technologies  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 2  AM  Automation and Robotics  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 3  CC  Cloud Computing and Big Data  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 4  CY  Cyber Physical Systems and Security  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5  TT  Travel and Tourism  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6 FP Food Processing and preservation View

 

 C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 

ಕ್ರ.ಸಂ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು
1 & 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
3 & 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
1
AN
ಏರೋನ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
2
AR
ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಶಿಪ್ 
3
AT
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
4
CR
ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
5
CH
ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
6
CN
ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ
7
CE
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜೆನರಲ್)
8
EN
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎನ್ವೀರಾನ್ಮೆಂಟಲ್)
9
PH
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ & ಎನ್ವೀರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ )
10
CS
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
11
EE
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
12
EC
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
13
EI
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ತೃಮೆಂಟೇಶನ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
14
IS
ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
15
ID
ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡೆಕೊರೇಷನ್
16
LT
ಲೆದರ್ & ಫ್ಯಾಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
17
ME
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜೆನರಲ್)
18
HP
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎಚ್ ಪಿ ಟಿ )
19
WS
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಡಬ್ಲು ಎಸ್ ಎಮ್ )
20
MY
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎಮ್‌ಟಿ‌ಟಿ)
21
MI
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಇನ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ )
22
MC
ಮೆಕೆಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ 
23
MT
ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
24
MN
ಮೈನಿಂಗ್ & ಮೈನ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ 
25
PO
ಪಾಲಿಮರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
26
PT
ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
27
SR
ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
28
TX
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
29
TD
ಟೂಲ್ & ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ 

 

C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ-ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್  

ಕ್ರ.ಸಂ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು
1 ಮತ್ತು 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
3 ಮತ್ತು 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
1
CP
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2
FT
ಅಪರೇಲ್ ಡಿಸೈನ್ & ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3
LB
ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ & ಇನ್ ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4
MM
ಮಾಡರ್ನ್ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

  C-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ-ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ    

ಕ್ರ.ಸಂ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 
1
PDST
ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್  ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ 
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2
PDIS 
 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ 
  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-07-2022 12:44 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080